להתרגל למציאות החדשה

הולכים ומתרבים הסימנים לשינוי הגדול שעומד להיות מורגש בעולם, בקרוב ממש, בגאולה האמיתית והשלמה. כבר עכשיו יש לנו את הזכות והחובה להשמע להוראותיו של נביא דורנו המייעץ לכל אחד

בשנת הקהל נוסעים למלך המשיח

לצד קיום כל המנהגים המיוחדים בימי חודש אלול, יש להתכונן לקראת הנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח בחודש תשרי. השנה לקראת שנת הקהל מורגשת הכנה רבתית לנסיעה בקרב המונים מכל העולם

לנצל כל רגע ולהביא גאולה

מכל דבר שהאדם רואה עליו ללמוד הוראה בעבודת ה'. אחרי שנה בה התרגלנו לראות את חברי הממשלה פועלים במרץ ובמהירות להגשמת החלטותיהם, עלינו ללמוד מכך את הדחיפות הנדרשת מכל אחד בעבודתו

המזל של ישראל והלקחים מהמבצע

צריך להודות להקב"ה על הנסים הגדולים שעושה עם עמו ישראל, ובמיוחד בארץ ישראל אשר תמיד עיניו בה. לצד לקחי מבצע 'עלות השחר' שלא הסתיים בהכרעת הטרור, יש לפרסם את הניסים שליוו אותו

מתכוננים לעלות לבית המקדש

כל מי שלמד על בית המקדש, בוודאי תיאר לעצמו את מעמד העליה לרגל ההמוני, אז עלו מיליונים למקום הקדוש ביותר בעולם. כעת זה עומד לשוב, בכל שבת וראש חודש, בבית המקדש השלישי, תיכף ומיד ממש

למצוא את הדרך הישרה לחיים

בעולם מלא בשקרים ותהפוכות מקצה לקצה, בעידן בו אין ערך למילה הנאמרת בפומבי וכל נבחר ציבור חוזר בו מאמירותיו הברורות, מחפש הציבור דרך ברורה וישרה ומנהיג שאפשר לסמוך על מילתו

לומדים ובונים את בית המקדש

בימים אלו יש להרבות בלימוד עניני בית המקדש - מה שפועל את ירידתו משמים, שם עומד בנוי ומוכן. לימוד עניני המקדש בימינו אינו תיאורטי, אלא מעשי מאי פעם, בקרוב ממש נידרש ליישם אותו בפועל

מנהיג אמיתי לא נכנע ללחצים

הדיווחים בישראל, על ויתורים שנאלצת הממשלה לעשות לרגל ביקורו המתוקשר של נשיא ארצות הברית, צריכות להביא לקריאה ברורה: אין לכם מנדט לביצוע פעולות שיסכנו את בטחון עם ישראל!

נבואת הגאולה מתממשת

מאז שנישא קולו של בלעם, בעת שיצאה מפיו הנבואה על מלך המשיח, ממתין עם ישראל לראות בהתממשותה. אנו זוכים לכך, כל אחד כיום יכול לראות את הגאולה, על ידי לימוד עניני משיח וגאולה

כולנו לעצרת האמונה

ביום ראשון הקרוב, בשעה 19:00 נתאסף יחד, אנשים נשים וטף באמפי בבת ים, על מנת להביע את אמונתנו התקיפה בכל דברי קודשו של הרבי שליט"א מלך המשיח ובהתגלותו המלאה תיכף ומיד ממש!

מאירים את החצי התחתון

דווקא באיזור אליו לא הגיעה אור הקדושה, בחצי הכדור התחתון בו לא הורגשה הקדושה לאורך שנים ארוכות - משם יוצאת אורה לעולם כולו, ומשם נפעלת העבודה לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח

זכות השיבה שמורה לעם ישראל

פעם אחר פעם, מנסים שונאי ישראל לפגוע בלגיטימיות של עם ישראל כבעליה היחידים של הארץ הקדושה. הדרך היחידה להתמודד מול טענות שקר אלו, היא התשובה: כך נאמר בתורה שניתנה מאת הבורא

מעכשיו, יהיה רק טוב לעם ישראל

אחרי תקופה בה מיליארדי שקלים מכספי האזרחים הופנה למטרות לא ראויות ובראשן לטובת אויבי ישראל, מגיעה תקופה טובה, בה יתגלה הטוב בגלוי, כאשר כולנו זוכים לעשירות בגאולה האמיתית והשלמה

להביא את הערֵבים למתן תורה

חג השבועות, יום מתן תורה, אינו רק ציון היסטורי למעמד בו קיבלנו את התורה הקדושה מאת הקדוש ברוך הוא, אלא הוא יום בו אנו מקבלים אותה מחדש. כולנו מגיעים יחד עם הילדים לקריאה בבית הכנסת

תורה חדשה מאתי תצא

עוד לפני התגלותו השלמה של הרבי שליט"א מלך המשיח, מגיע אליהו הנביא על מנת לבשר לבית הדין את בשורת הגאולה. לבית דין זה, יגיע גם מלך המשיח על מנת לקבע את הפסיקה ההלכתית של זמן הגאולה

הדרך שמביאה שלום אמת לישראל

הבטחת התורה לשלום אמת, כפי שמופיעה בפרשתנו, תתקיים בגאולה האמיתית והשלימה. ובנתיים, צריך לעצור בתוקף את הסכמי הכניעה השונים והמשונים, הגורמים לעליית הטרור ופגיעה ביהודים בכל העולם

יחד כל ילדי ישראל לקבלת פני משיח

השבוע נחגוג עם שניים מגדולי ישראל שקמו לאורך הדורות: הרמב"ם שמסיימים את מחזור הלימוד היומי בספרו, ורשב"י שלכבודו יצעדו הילדים בכל מקום. יחד איתם נצעד לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח

ורואים לאיזה כיוון הולך השינוי

דרכה הנוכחית של הממשלה וכניעתה לתומכי הטרור, הביאה להגבלת פעילות כוחות הביטחון, פעילות הנועדה למנוע אירועי טרור ומביאה לסיכון חיי יהודים. עלינו להוסיף בלימוד עניני גאולה ומשיח

לתת 'פרנסה' לקדוש-ברוך-הוא

כאשר פגש הבעל שם טוב בבית הכנסת את אותו צדיק הפרוש מעניני העולם, שאלו: 'מדוע אינך נותן את הפרנסה לקדוש-ברוך-הוא (כביכול)'? אנו אלו המספקים את אותה פרנסה במעשינו ועבודתנו

לא נברא העולם אלא למשיח

אם חברות מסחריות ודומיהן מצליחות לחולל שינוי בדעת הקהל באמצעות הפרסום, הרי שבוודאי יש לנו את הכח לחולל שינוי חברתי עצום בענין העיקרי: קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, ותיכף ומיד ממש

דף 4 מתוך 10