ממצרים לגאולה האמיתית והשלימה

הויכוח הלוהט איים לקרוע את העם, כל קבוצה התבצרה בעמדתה בתקיפות, אך מלמעלה ניתנה ההוראה שאין להקשיב לאף אחד, אלא - ללכת קדימה. גם היום יש לנו את הזכות לציית להוראותיו של מלך המשיח

"שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"

ביום י"א ניסן בשנה זו, התחילו לומר (מידי יום אחרי תפילת שחרית) את פרק קכ"ב בתהלים הנפתח בפסוק: "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך", כפי שאכן כך יהיה - כשכולנו נשמח ביום זה, "בבית ה'" - בבית המקדש השלישי, לשם נלך ונגיע כולנו תיכף ומיד ממש, בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח

הפסגה שנתנה עידוד לטרור

בתוך זמן קצר זה קרה פעמיים, אך דומה כי מי שאמור להפיק את הלקחים מסרב לעשות זאת. בעוד ישראל מגיעה לשולחן המו"מ מתרחש פיגוע. המחבלים שואבים עידוד מעצם הדיבורים עימם. חובה לעצור זאת!

לטעום גאולה באהבת ישראל

דווקא מול הקולות הנשמעים בריש גלי, המובילים קו של פירוד וקיטוב, עלינו למצוא את נקודת האחדות המחברת בין כל היהודים ולהשפיע על סביבתנו לחיות באופן של הגאולה האמיתית והשלימה

סוד ההצלחה של עם ישראל

מקריאת סיפור המגילה, ניתן ללמוד על הדרך היחידה בה מצליח עם ישראל לעצור את המתקפה כנגדו. לא באמצעות הסתמכות על הנציגים בשלטון, בכירים ככל שיהיו, אלא רק על ידי ציות מוחלט לנביא הדור!

לבחור את השופט, להקשיב ליועץ

העיסוק ההולך וגובר במהות תפקידם של השופטים, ובעיצוב דמותם של היועצים, הינו רק שלב ההכנה לקבלת העצות וההדרכות של השופט והיועץ של דורנו - נביא הדור, הרבי שליט"א מלך המשיח

להעניק חינוך יהודי לכל ילד וילדה

כחמישים שנה חלפו מהכרזתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על "מבצע חינוך" במסגרתו כל ילד וילדה יהודיים יקבלו חינוך על פי יהדות אמיתית. עכשיו הזמן להכריז על קיום הוראותיו ולהביא למהפיכה הערכית

שלשת השלמויות של מלך המשיח

מאבקיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לאורך כל השנים, לשמירה מוחלטת של שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ, צריכים לבעור אצל כל אחד. עלינו לעשות הכל כדי לעמוד בתוקף לתקן כל פרצה בהם

הגילוי שקדם לגאולה האמיתית והשלימה

הגאולה אותה מציינים השבוע בי"ט בכסלו, הייתה האישור שניתן משמים להפצה הנרחבת של תורת החסידות. גילוי תורה זו נועדה להביא את הגאולה האמיתית והשלימה ולפקוח לנו את העיניים כבר עכשיו

כשהדרוזים מנהלים "משא ומתן"

תקרית החטיפה בשבוע שעבר של צעיר מהמגזר הדרוזי, הראתה לכולם איך אפשר להכניע את המחבלים במהירות. רק דרך תקיפה מול האוייב מובילה לניצחון. עלינו לציית להוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח

לומר את האמת מול כל העולם

מנהיגות אמיתית אינה נמדדת בסקרי דעת קהל, אלא במי שמסוגל לעמוד ולהוביל את העם קדימה לחוף מבטחים וקבלת ההחלטות הנכונות. הדרך הישרה היא היצמדות מוחלטת להוראות הבורא ולדברי התורה

המסקנה של כינוס השלוחים העולמי

גם השנה יוצב אותו מסר בראש התכנסותם של השלוחים בימים אלו ב-770 בניו יורק. יחד הם יחפשו את הדרכים כדי לפעול ולהביא את כל אנשי עירם לקבל את פני הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש

לכינוס הקהל, לא מגיעים לבד!

הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכאשר מתכנסים יהודים רבים יחד בשנת הקהל, הרי זה מוסיף בברכתו של הקב"ה לכל אחד ואחת מהמשתתפים, ועל כן עלינו להביא יהודים רבים לכינוס ביום שני באקספו תל-אביב

ראש הממשלה הבא: משיח צדקנו!

כפי שאומר זאת הרבי שליט"א מלך המשיח: "אני אינני מתערב בפוליטיקה, ועוד והוא העיקר, אני מקווה שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו", תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב

להתחיל מבראשית להביא גאולה

השבת הנוכחית, היא המעבירה את האדם מימי ההתעלות והעליה הרוחנית של חודש תשרי, לקראת ימי החולין של כל השנה. כאשר מקשר עצמו האדם אל התורה, אזי יכול הוא לפעול ולהשפיע על סביבתו

שמחה שמתגברת מיום ליום

את לילות חג הסוכות צריך לנצל להשתתפות של כל אחד, במעמדי הקהל - שמחת בית השואבה, המתקיימים ברחובות. משם שואבים שמחה לכל ימות השנה ומזרזים את הגאולה האמיתית והשלימה

הדרך שמדלגת מעל המכשולים

דרכו היחודית של הרבי המהר"ש 'לכתחילה אריבער', היא המעניקה לכל אחד את האפשרות להיות מעל כל המניעות והעיכובים, להקהיל את בני ביתו וידידיו ולהביאם לרקוד יחד בכנסי הקהל - שמחת בית השואבה

שבת שמשפיעה על כל השנה

שבת זו, בה אנו מציינים את ענין התשובה באופן של עליה לדרגא נעלית יותר, יש בה את הכח להעניק לכל יהודי, הן את התיקון לכל השנה שחלפה והן את הכח להעמיד את השנה הבאה עלינו לטובה באופן נעלה

שבת שכולה שבח והודיה

שבת שכולה עוסקת במתן תודה להקב"ה, צריכה להביא לידי ביטוי את חסדיו הגדולים עמנו בעת האחרונה: רצף הפיגועים שהסתיימו בניסים לצד עצירת פגיעה ביהודים בחו"ל ברגע האחרון. הודיה שמביאה גאולה

היום שמוסיף חיות באלול

יום ח"י באלול המצויין השבוע, הינו יום הולדתם של הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן. ביום זה מקבל כל יהודי את הכח כדי לפעול ולהשלים את כל מה שעבר עליו במשך כל ימי השנה ולהתכונן כראוי לראש השנה

דף 3 מתוך 10