• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

"שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"

ביום י"א ניסן בשנה זו, התחילו לומר (מידי יום אחרי תפילת שחרית) את פרק קכ"ב בתהלים הנפתח בפסוק: "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך", כפי שאכן כך יהיה - כשכולנו נשמח ביום זה, "בבית ה'" - בבית המקדש השלישי, לשם נלך ונגיע כולנו תיכף ומיד ממש, בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח
"שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"
הרבי שליט"א מלך המשיח בחלוקת הדולרים
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ביום ראשון הקרוב ימלאו מאה עשרים ואחת שנה להולדת הרבי שליט"א מלך המשיח - לחיים נצחיים. חגיגות יום ההולדת מתבטאים בקבלת החלטות טובות, התוועדויות חסידיות, ופעולות לזירוז התגלותו בפועל ממש.

יום הולדתו אינו רק יום הולדת פרטי, אלא יום בעל השפעה על כל עם ישראל. הוא נשיא הדור, הקשור לכל אחד מאנשי הדור, ויום הולדתו הוא יום המוסיף כח וחיות לכל אחד ואחת. מובן עד כמה גדול יום זה, להתחזקות בכל הענינים הפועלים ומביאים את הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

המהפך הגדול

מחזות המפתיעים נראו לפני שבוע בבני ברק, עת הגיעו לשם המפגינים, במה שצפוי היה להיות אירוע שכולו התגשות וריב ענק בין שני צדדים, ולמעשה הפך להיות מעמד של קירוב לבבות, כאשר הוכח כי בדרכי נועם ניתן להשפיע ולגלות את הניצוץ הנמצא אצל כל אחד.

מחזות אלו הינם המשך ישיר לכח השפעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. היה זה בדיוק באותו יום (ראש חודש ניסן), לפני שלשים ושלש שנה בשנת תש"נ (1991), כאשר הועלתה טענה שפורסמה בהרחבה בכלי התקשורת, כנגד יושבי הקיבוצים ועד כמה רחוקים הם מתורה ומצוות. קריאה זו אף לוותה בגישה מכלילה לציבור החרדי שיתרחק ככל האפשר מאותם אנשים.

הרבי שליט"א מלך המשיח, התייחס לקריאה זו, ובשיחה מיוחדת במינה שנשא בשבת פרשת ויקרא, חמישה ימים לאחר מכן, אמר שאין לדבר סרה על אף חלק מעם ישראל. קריאה כנגד חלק מעם ישראל, הינה קריאה כנגד העם כולו. מי שקורא קריאות מעין אלו, יצטרך לעשות תשובה על כך. כך אמר.

הרצון האמיתי שבכל אחד

באותה שיחה אמר הרבי שליט"א מלך המשיח: "גם יהודי שהנהגתו (לעת עתה) אינה כפי ציווי הקב"ה בתורתו - יהודי הוא (כיון שנולד לאם יהודי" או שהתגייר כהלכה), כדברי חז"ל "אף-על-פי שחטא ישראל הוא".

ולא עוד, אלא, שגם במצבו זה (שאינו שומר תורה ומצוות) רצונו האמיתי הוא לקיים רצונו של הקב"ה ע"י קיום תורה ומצוות, כפי שפוסק הרמב"ם... שכל יהודי (גם זה שצועק ומכריז להיפך) "רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות" (אלא "יצרו הוא שתקפו", וצריכים להשתדל לבטל האונס דיצרו, ולגלות את רצונו האמיתי בקיום התורה ומצוות בפועל)...

זאת ועוד: יחודו של עם ישראל ("עם זו יצרתי לי") מתבטא - לכל לראש - בקיומו הנצחי, שכן, למרות היותו עם קטן, כבשה אחת בין שבעים זאבים, נשאר קיים ונצחי (בה בשעה שעמים גדולים נכחדו מן העולם), בכחו של הקב"ה".

הולכים לבית ה'

כל מי שביקר בבית חב"ד בכל מקום בעולם, גילה שם את השלוחים החדורים בגישה מופלאה זו. כיום, כשהעולם מציין את יום הולדתו המאה עשרים ואחת, זה הזמן להתבונן במהפך הגדול ששינה את פני העם, כפי שבא לידי ביטוי באירוע אהבת ישראל שהתרחש בשבוע שעבר.

ביום הולדתו של כל אחד, מתחילים לומר את הפרק בתהלים המתאים למספר שנות החיים. כך שכאשר תינוק נולד מתחילים לומר בעבורו את פרק א, ביום ההולדת הראשון מתחילים לומר פרק ב', וכך בגיל 20 מתחילים לומר פרק כא וכן הלאה. 

ביום י"א ניסן בשנה זו, יתחילו לומר (מידי יום אחרי תפילת שחרית) את פרק קכ"ב בתהלים הנפתח בפסוק: "שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך", כפי שאכן כך יהיה - כשכולנו נשמח ביום זה, "בבית ה'" - בבית המקדש השלישי, לשם נלך ונגיע כולנו תיכף ומיד ממש, בהתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח - עכשיו! ומתוך שמחה וטוב לבב.  

הפסגה שנתנה עידוד לטרור

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...