• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אדר א' התשפ"ד (21.02.2024) פרשת תצוה

ראש הממשלה הבא: משיח צדקנו!

כפי שאומר זאת הרבי שליט"א מלך המשיח: "אני אינני מתערב בפוליטיקה, ועוד והוא העיקר, אני מקווה שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו", תיכף ומיד ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב
ראש הממשלה הבא: משיח צדקנו!
מנהיג אמיתי. הרבי שליט״א מלך המשיח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

הסבב המתקרב של הבחירות, כבר גרם לעייפות גוברת והולכת בקרב ציבורים בעם, שלא מוצאים פתרון בחגיגה הדמוקרטית המתמשכת ללא סיום הנראה לעין מאחר וההצבעה נתפסת כפעולה שאינה מביעה את עמדתם בפועל.

בנתיים מנצל ראש הממשלה הזמני את שהותו בלשכה, על מנת למסור בפועל חלקים השייכים לעם ישראל, ומאפשר גישת מחבלים מלבנון לתוך הגבולות הבטחוניים הימיים של ישראל, פעולה עליה נאמר בשולחן ערוך בסימן שכט: "נכרים שצרו על עיירות ישראל . . ואם באו על עסקי נפשות, ואפילו באו סתם, ויש לחוש שמא באו על עסקי נפשות, ואפילו עדיין לא באו אלא ממשמשים לבוא, יוצאים עליהם בכלי זיין ומחללין עליהם את השבת. ובעיר הסמוכה לספר אפילו אינן רוצים לבוא אלא על עסקי תבן וקש, מחללין עליהם את השבת, שמא ילכדו העיר, ומשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם". ולא שקודמו בתפקיד התנהל בצורה טובה יותר. דבריו בעד חלוקת הארץ לשתי מדינות (היל"ת) נאמרו קבל עם ועולם, ולא מותירים ספק באשר לתוכניותיו. על זה כמו על זה, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח בי' שבט תשנ"ב, כי " לא יתכן שיהודי המאמין בה' ובתורתו יהיה ח"ו שותף לעניינים כאלו ולתת חתימה לעניין כזה. ולפי זה עדיף שהממשלה תתבטל".

העמדה של מלך המשיח

אז מה הפתרון? שואל את עצמו כל אזרח, המבקש לשמוע מהי עמדת ההלכה, מהי עמדתו הברורה של הרבי שליט"א מלך המשיח, שאכן אומר זאת בצורה הברורה ביותר: "עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשיריות שנים - וגם נתפרסם כמה-וכמה פעמים במשך שנים אלה - שמטעמי פיקוח נפש (מן הערבים) אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מארץ הקודש (יש"ע – יהודה, שומרון, עזה) להערבים - במפלגה בעת בחירות, ואיסור תמיכה במנהיגיה בנוגע לארגון והקמת ממשלה, כי אז בדרך ממילא זוהי תמיכה באחריותם נגד הערבים, החזרת השטחים - יש"ע ועוד - פיקוח נפש דבני ישראל שליט"א, ועמדתי זו לא נשתנתה כלל וכלל" (השיחה במלואה נדפסה בדברי משיח תש"נ חלק ג עמ' 309).

כמו בכל צעד בחיים, אין לנו אלא דברי התורה הקדושה, הפוסקת בצורה ברורה, כי שאלת היחס לעניני השיחות עם הערבים, הינה שאלה של פיקוח נפש כפשוטו. כך צריך להתייחס לענין, ורק כך יש לגשת לפעולות הנעשות בענין זה.

זכות ואחריות אישית

מוטלת עלינו האחריות והחובה, להביא את הפתרון הטוב ביותר לידיעת כולם - התגלותו המיידית של הרבי שליט"א מלך המשיח, וכפי שהוא בעצמו אומר זאת "אני אינני מתערב בפוליטיקה, ועוד והוא העיקר, אני מקווה שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו. אבל במשך הרגעים עד שיבוא משיח, אזי צריך שתהיה השיטה כפי שהיתה השיטה שלו, שכל השטחים, אף שעל, אי אפשר לוותר, ולעשות זה בדרכי שלום, כי דווקא על ידי זה יהיה שלום במדינה ובסביבות המדינה, מה שאין כן שיתחילו לוותר, אין לדבר סוף, וכמה שיתנו, יהיה התיאבון של שונאי ישראל שיתנו עוד ועוד, וזה יביא דווקא לתוצאות של היפך מנוחת הנפש, והיפך השלום". שנזכה לראות בראש הממשלה האמיתי והנצחי תיכף ומיד ממש.

להתחיל מבראשית להביא גאולה

המקום שמאיר את כל העולם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...