האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

תרומה לאתר הגאולה

להתפתחות האתר והפצת בשורת הגאולה על פי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח. נא לציין בהעברה "אתר הגאולה"

בנק מזרחי [בנק 20]
סניף 425 בת ים
מספר חשבון 050585
ע"ש מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה

kupa

מוסדות חינוך בת ים עיר הגאולה: מעונות, גני ילדים לבנים ובנות, תלמוד תורה, בית חב"ד, שיחת הגאולה, אתר הגאולה, שיעורי תורה, חלוקת מזון לנזקקים, בתי כנסת חב"ד, כינוסי משיח וגאולה, פירסומי משיח וגאולה, ועוד.

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד