• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

הגילוי שקדם לגאולה האמיתית והשלימה

הגאולה אותה מציינים השבוע בי"ט בכסלו, הייתה האישור שניתן משמים להפצה הנרחבת של תורת החסידות. גילוי תורה זו נועדה להביא את הגאולה האמיתית והשלימה ולפקוח לנו את העיניים כבר עכשיו
הגילוי שקדם לגאולה האמיתית והשלימה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

אחת מהסיבות להתגלות תורת החסידות דווקא בדורות האחרונים, היא הצורך בהתעוררות רוחנית לעם ישראל. כאשר נרשמה ירידה משמעותית בשמירת התורה והמצוות על ידי בני ישראל, מצב שהוא כמו עילפון עמוק, נוצר צורך מיוחד לעורר את העם. וכפי שאדם מעולף מתעורר על ידי קריאת שמו בחוזקה באוזנו, כך גם משמים נשלחה נשמת רבי ישראל, הבעל שם טוב, אשר שמו נועד לעורר את עם ישראל מעלפונם הרוחני.

ואכן, במשך תשעת הדורות שחלפו מאז ועד היום, ובמיוחד לאחר התגלות תורת חסידות חב"ד, על ידי רבי שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא, הספר שקיבל את הכינוי 'התורה שבכתב של תורת החסידות', נרשמה התעוררות גדולה לקיום התורה והמצוות, באופן המהודר ביותר, ומתוך שמחה, כפי שהדברים כבר התבארו הן בספר התניא, והן בשאר ספרי תורת החסידות, שגילו את הקשר הנשמתי המיוחד שיש בין היהודי לבורא העולם.

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה!

השבוע, בעת שיציינו את יום חג הגאולה, היום שבו יצא מהכלא ברוסיה לפני 224 שנים, שם נכלא בעקבות הלשנה, שנועדה לעצור את גילוי החסידות, יציין עם ישראל כולו, גם את היום שבו ניתן האישור הרוחני להפצת מעיינות תורת החסידות, כזירוז להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

מאסרו של הרבי הזקן, היה בעקבות קטרוג רוחני שהתעורר, עם הגילוי הגדול שהנחיל בלימוד סודות תורת החסידות. ביום האחרון לפני שיחרורו, באו לבקרו בתא הכלא, רבותיו, מעולם האמת, הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש. שאל אותם הרבי לסיבת מאסרו, מדוע נגזרה עליו גזירה זו, והם השיבו לו כי זהו בגלל הקטרוג שהתעורר בשמים בגלל הפצת החסידות. אם כן, שאל אותם, האם כשאצא מכאן אפסיק מדרך זו? לא, השיבו לו, אדרבה כאשר תצא תמשיך להפיץ ואף תעשה זאת יותר ממה שעשית עד עתה.

שיחרורו של הרבי ממאסרו, היה האישור משמים לדרך זו, ולאחר המאסר, גילה האדמו"ר הזקן, ורבותינו נשיאינו שלאחריו, את סודות החסידות, באופן הנרחב ביותר.

הפצה זו עמדה בהמשך למה שאמר המשיח, בעת שהגיע הבעל טוב בעליית נשמה להיכלו, ודרש ממנו "אימתי קאתי מר"? (=מתי יבוא כבודו?) וענה לו המשיח: "לכישפוצו מעיינותיך חוצה"! הפצת החסידות היא המזרזת את בואו ובימינו נדרשת בכפל כפליים.

לגלות את המציאות

הגאולה היא גם מלשון גילוי, הדבר המרכזי שיתרחש בקרוב ממש, הוא גילוי האלוקות כאן בעולם הזה. לפתע נראה ונחוש אלוקות בתוך מציאות העולם, שכעת מעלים ומסתיר את מציאות זו. הדרך להגיע לכך, כך אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, היא על ידי הלימוד, כבר כעת, בתורת החסידות, המסייעת בפקיחת העיניים וראיית המציאות האמיתית - הגאולה, כאן בעולם, ובמיוחד כאשר לומדים עניני משיח וגאולה.

ביום גדול זה, "ראש השנה לחסידות", צריך כל אחד ואחת לקבל על עצמו ועל עצמה להוסיף בלימוד החסידות ובהליכה בדרכיה, וכפי שנוהגים לאחל האחד לרעהו: "גוט יום טוב, חג שמח! לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו" אמן ואמן.

כשהדרוזים מנהלים "משא ומתן"

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...