• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"א אדר א' התשפ"ד (01.03.2024) פרשת כי תישא

מראים לנו את בית המקדש

בשבת זו מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי, ראייה המעניקה כוחות לפעול ולעשות כל שביכולתנו לזרז את הגאולה האמיתית והשלימה. יש להרבות בפעולות אלו במיוחד בימים אלו המסוגלים לגאולה
מראים לנו את בית המקדש
הדמיה של בית המקדש השלישי
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

החידוש שיהיה בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש, נרמז בשמה "גאולה" מלשון גילוי. גילוי זה יבוא לידי ביטוי, הן בגילויים בתוך התורה, עליהם נאמר "תורה חדשה מאתי תצא", כאשר יתגלו חידושים עצומים בתוך דברי התורה, עד כדי שהדברים יקראו "תורה חדשה". חידוש נוסף שיתגלה הוא גילוי בעולם עצמו "השמים החדשים והארץ החדשה", גם גילוי זה, טמון למעשה בתוך העולם עצמו, בו הסתיר והעלים (מלשון עולם) את עצמו הבורא יתברך, אשר שוכן ונמצא כאן למטה, בעולם הזה התחתון, אלא שאין אנו יכולים לראותו כעת בעולמנו.

תובנה זו, אשר למעשה הכל נמצא כבר עכשיו ורק ממתין לגילויו בקרוב ממש, משנה את התפיסה הרגילה, הגורסת כי הגאולה הינה דבר שונה ונפרד מהמציאות הקיימת, אלא היא דבר שאנו צריכים לגלותו בכוח עבודתנו, המאירה את העולם, ומביאה לחשיפה השמיימית שתגלה את הרובד הנסתר ברגע אחד.

הפעם השלישית

תפיסה זו, מתגלה גם ביחס של תורת החסידות כלפי ענינים שונים. כך ניתן למצוא זאת, בהתייחסות כלפי ענינים שבחיצוניותם נראים ככאלו שאינם רצויים, אך בפנימיותם מכילים טוב.

גם כלפי שבת זו, הנקראת בשם "שבת חזון", על שם ההפטרה הנקראת בשבת שלפני תשעה באב, הנפתחת במילים "חזון ישעיהו", מגלה לנו תורת החסידות, את אימרתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אשר המילה חזון היא על שם המחזה אותו מראים לכל יהודי בשבת זו, בו הוא רואה את בית המקדש.

הסיבה למחזה זה, הוא על מנת לעורר כל אחד לעשות כל שביכולתו להביא בפועל לבניין בית המקדש, שיירד מוכן מן השמים. ניתן להבין פשר מחזה זה, ואת הסיוע והכח שהוא נותן לנו בעבודתנו, ממשל על אבא שתפר לבנו בגד יקר שאין כדוגמתו, אך הבן בשובבותו קילקל והרס את הבגד, כך ששוב לא ניתן היה ללבשו, האב שראה זאת, שוב הכין לבנו בגד יפה ויקר, אך גם אותו השחית הבן.

בפעם הבאה, תפר האב לבנו בגד יותר יקר ויפה מהקודמים, אך הפעם לא נתן אותו מייד לבנו, אלא שמר אותו אצלו, ומידי פעם היה מראה אותו לבנו כאומר לו 'כאשר תדע לשמור על הבגד ואראה שאכן אתה מטיב את התנהגותך, או אז אתן לך בגד יקר זה', כך גם אנו שלא שמרנו די על שני בתי המקדש שנחרבו, מקבלים את ההזדמנות בשבת זו, לראות את בית המקדש, ראיה המעניקה לנו כוחות לפעול ולעשות כדי להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה.

ימים מסוגלים

עם כניסתנו לחודש מנחם אב, מתחזקת הצפיה הדרוכה לגאולה האמיתית והשלימה. שהלא כל מהותו של חודש זה, נמצא בדברי חז"ל "על מנת שיבוא אריה (הקב"ה)  במזל אריה (חודש אב) ויבנה אריאל (בית המקדש)". ימים אלו גדושים בלימוד עניני בית המקדש, המוסיפים בבנייתו, בהוספה בצדקה המזרזת את הגאולה, ובהשתתפות בסיומי מסכתות המהווים אף הם הכנה לגאולה האמיתית והשלימה. קיום הוראות אלו, יחד עם שאר הפעולות והמעשים הטובים, בוודאי יפעלו ויביאו תיכף ומיד להתגלותו המלאה של הרבי שליט"א מלך המשיח, מתוך שמחה וטוב לבב.

דווקא עכשיו, בגאווה יהודית

המקום שמאיר את כל העולם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...