• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז תמוז התשפ"ד (23.07.2024) פרשת בלק

התכנון המדוייק של כל תזוזת דשא

יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, שיחול ביום שני, הינו הזדמנות לחזק אצל כל אחד ואחת, את האמונה בבורא העולם, השומר ומשגיח על כל אחד, בצורה פרטית
התכנון המדוייק של כל תזוזת דשא
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ביום הרביעי לבריאת העולם, ברא ה' את "שני המאורות הגדולים", אלו שתפקידם להאיר, ולהוסיף בפעולות המביאות חיים על פני האדמה, בכח פעולתם.

השמש והירח, סובבים את חיי הבריאה כולה, מאז בריאת העולם, לפני כחמשת אלפים שבע מאות שמונים ו(כמעט) ארבע שנים. מאז ישנם את הצמחים ובעלי החיים, וכמובן בני האדם, התלויים בפעולתם ובמילוי התפקיד אשר ניתן להם מאת הבורא, המהווה ומחייה בכל רגע את העולם כולו.

ביום שני השבוע, נציין את יום ח"י באלול, היום שהביא לעולם את שני המאורות הרוחניים שללא ספק, שינו את פני העולם והשפעתם במאות השנים האחרונות, העניקה חיות מיוחדת, שכיום לא ניתן לראות כיצד היינו מסתדרים בלעדיה.

ביום זה נולדו רבי ישראל הבעל שם טוב (בשנת נח"ת) מייסד החסידות, ורבי שניאור זלמן מליאדי, מי שנודע בכינויו בעל התניא והשלחן ערוך ומייסד חסידות חב"ד (בשנת קה"ת).

הכל מדוייק

על חידושה של תורת החסידות באופן כללי, כבר נכתב רבות, ובכל זאת אחד מעיקרי תורת החסידות היא ההכרה ב'השגחה הפרטית' המלווה את חיינו בכל רגע.

הידיעה כי לא זו בלבד, שהבורא יתברך שמו, משגיח על כל נברא, אלא שכל פרט בבריאה, דרכו ופעולתו מכוונת בכל רגע ממש, על מנת שכולם יחד יפעלו את פעולתם המדוייקת.

רבי יוסף יצחק שניאורסון, הרבי הקודם, מתאר את עיקרון ההשגחה הפרטית שהנחיל הבעל שם טוב, במילותיו: "ועל דרך דוגמא הנה תנועת אחד הדשאים, הצומח בעמקי יער או באחד ההרים הגבוהים או בעמקים היותר עמוקים אשר לא עבר שם איש.

הנה לא זו בלבד דתנועת הדשא ההוא לימינו ולשמאלו לפנים ולאחור בכל משך ימי חייו הוא על פי השגחה פרטית, אשר הוא יתברך גזר אומר אשר דשא פרטי זה חיה יחיה חדשים ימים ושעות קצובות, ובמשך זה יסוב ויכוף לימינו ושמאלו לפניו ולאחוריו במספר כזה וכזה.

אלא עוד זאת שתנועת הדשא הפרטי הלזה יש לו יחס כללי לכללות כונת הבריאה - שבצרוף ואיחוד כל הפעולות הפרטים של הריבוי-רבבות פרטים-אין-מספר שישנם בכל האלפים ורבבות מינים שישנם באותן ארבעת חלוקות של 'דומם, צומח, חי, מדבר' הנה נשלמה כונה העליונה בסוד הבריאה כולה".

דברים אלו אף מתבארים באריכות, בספר היסוד של תורת החסידות, שנכתב על ידי אדמו"ר הזקן.

יום לחודש

יום ח"י באלול, הינו הזדמנות לחזק אצל עצמו את האמונה, להכניס חיות בכל עבודת ה', על ידי השתתפות בהתוועדויות הנערכות ביום זה.

החל מיום זה, אנו סופרים את שנים עשר הימים האחרונים של השנה, שנים עשר ימים כנגד מספר החודשים, אותם אפשר לתקן בימים אלו, כאשר בכל יום אנו מתקנים חודש שלם, ובכך זוכים לכל הברכות שיחולו על כל אחד מישראל לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנת הגאולה האמיתית והשלימה - על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח, בקרוב ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

ההחלטות שהממשלה צריכה לקבל

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...