כשיהודי פורץ דרך בעבודת ה'

בפרשת השבוע, פרשת שלח, אנו שומעים על סיפור המרגלים ששלח משה רבינו ועל תוצאות המעשה כאשר הם הוציאו את דיבת הארץ רעה. מדוע משה רבינו בכלל החליט לשלוח אותם ללא הוראת הקב"ה?

הלחם האלוקי שייך לכולם

ההבדל בין לחם רגיל הגדל כאן בארץ לבין לחם מן השמים הוא שבעבור הכנת לחם דרוש תהליך ארוך ומאמץ רב: לחרוש, לזרוע, לקצור וכן הלאה, וגם לאחר שמברכים על המוגמר הלחם מותיר אחריו פסולת. רעיון שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

המסר של שבועות: כל יהודי מלך

כל יהודי הפך במתן תורה למלך, וכל יהודי גם צריך להתנהג בהתאם למעמדו - מלך. איך יכול כל אחד להתנהג כמו מלך? על ידי ההתקרבות לנשיא הדור שמתנהג כמו מלך - כפי שניתן לראות על מנהיגי ישראל הגדולים: משה, דוד המלך והבעל שם טוב

צבא של ילדים

השבת, שבת מברכים בה מתכוננים לקראת מתן תורה. סיפור מתן תורה אינו נחלת ההיסטוריה בלבד אלא הוא אירוע בעל משמעות והשלכות עכשוויות, ועל כן ראוי להתבונן כיצד יש להתכונן אליו

גאולה אחת, שתי תקופות

מוכרחים לומר שהרמב"ם סובר שישנם שתי תקופות בימות המשיח. בתקופה הראשונה אכן לא יתרחש שום שינוי במעשה הבריאה והנהגת העולם, אלא "עולם כמנהגו נוהג". אך לאחרי תקופה זו תגיע תקופה נוספת בימות המשיח, שבה יתרחשו בוודאי שינויים לרוב בטבע העולם, ואז יקרו כל אותם ייעודים נפלאים הכתובים בתורה

פסח שני - לכל יהודי?

האם יש משמעות עכשווית ליום פסח שני, אותו נציין בתחילת השבוע הבא? הרי כל מהות החג מלכתחילה נועדה רק עבור קבוצה מצומצמת בקרב העם

מעלתו של היהודי הפשוט

מה ניתן ללמוד ממצוות ארבעת המינים המופיעה בפרשתנו? מה עושה הערבה שאין לה טעם וריח לצד המינים האחרים על מעלתם? מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

כשמלכתחילה נשארים בריאים

חודש אייר, מבטא את ראשי התיבות אני ה' רופאך. המרמז על רפואה ניסית ומיוחדת הבאה מאת הקדוש ברוך הוא. הכח לזה מגיע מחודש ניסן המבטא את הכוח מלמעלה למטה, למעלה מדרך הטבע

הסעודה שמבטאת את האמונה

לצד היותו החג בו מציינים את הגאולה ממצרים, חג הפסח ובמיוחד החג האחרון שבו הם מביאים לידי ביטוי את הגאולה האמיתית והשלמה. לכן אנו נוהגים לאכול סעודת משיח ביום האחרון של פסח

החשש שלא קיים בפסח

כאשר ראש, השנה חל בשבת, תיקנו חכמים שלא לתקוע בשופר. אותו הדבר גם בחג הסוכות שחל בשבת אז לא נוטלים את הלולב. נשאלת השאלה מדוע אנו לא דוחים את ליל הסדר על כל פרטיו כאשר פסח חל בשבת?

כשמצרים דרשה את טובת ישראל

שבת זו נקראת בשם 'שבת הגדול', על שם הנס שאירע בשבת שקדמה ליציאת בני ישראל מארץ מצרים, כאשר הבכורות דרשו את יציאת היהודים מארצם, ואילו המצרים סירבו. אך, נשאלת השאלה מדוע דווקא נס זה נקרא בשם 'גדול'?

כשבני ישראל עשו ברית מילה בלילה

מתי היתה הפעם הראשונה בה כל עם ישראל קיימו את מצוות ברית מילה, ומדוע זה קרה בלילה. ומה הקשר בין מצווה זו המופיעה בפרשתנו, לבין חג הפסח המתקרב

השבת שלמעלה מהשבת

שבת היא מעין הגאולה, מעין ה"יום שכולו שבת", וכאמור, אי אפשר להגיע למדריגה זו על-ידי עבודה, אלא שהיא נמשכת מלמעלה, בדרך התעוררות מלמעלה בלבד

הטעות שכמעט איפשרה את תכניתו של המן

הגזירה הנוראית שריחפה על עם ישראל בזמן המן הרשע היתה מוחשית ביותר. את סיפור נס ההצלה כולנו מכירים מהמגילה. אך מה גרם לגזירה האיומה?

בין גאולת מצרים לגאולת פורים

חג הפורים הינו מיוחד ונעלה יותר מאשר חג מתן תורה. על יום זה נאמר כי בו החלו לקיים את התורה שקיבלו בהר סיני. איך ניתן לומר זאת?

ברכה לכולם

משה רבינו אוהבם של ישראל בוחר להעניק את ברכתו לעוסקים במלאכת הקמת משכן, עם סיום בניית המשכן. ונשאלת השאלה מדוע לא לברך את כל עם ישראל?

הכיור, הכי חשוב או הכי פשוט?

הכיור, הוא הכלי האחרון עליו מסופר בתורה בסדרת כלי המשכן. הציווי על בנייתו אף נכתב בנפרד מכל שאר הכלים, בפרשתנו. בנוסף הכיור עמד בחצר אוהל מועד ולא בפנים. מה המשמעות של כל זה?

במקום בו אין שמות

בפרשתנו לא מוכר שמו של משה רבינו. הטעם לכך הוא שפרשת תצוה נקראת בסמיכות לתאריך ז' אדר, יום פטירתו. מהי מעלת יום הפטירה ומדוע אי הזכרת שמו מעידה על מעלתו המיוחדת של יום זה

להדליק בפנים, להאיר בחוץ

השבוע אנו קוראים בפרשת תרומה על צורת מנורת הזהב. לאורך השנים צפו ועלו רעיונות שונים המתארים את צורתה, אך מתברר כי הפוסק הגדול, הרמב"ם תיאר את צורתה המדויקת בכתב ידו. הכל על כתב היד המפורסם שלו

הרכיב האלוקי במערכת החיים

כל ציווי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל - המצוות, מתחלקים לשלשה סוגים: עדות, חוקים ומשפטים. את כולם צריך לקיים מכורח אותו ציווי אלוקי, גם את אלו שהשכל האנושי מחייב אותם, אז מדוע פרשת השבוע נקראת "ואלה המשפטים"? מה עם השאר?

דף 4 מתוך 5