• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

חיי שרה - הייחודיות והבלעדיות של עם ישראל

אברהם הפיץ את האמונה לכל עובר ושב והתעסק עם כל סוגי בני האדם, לעומתו, שרה השפיעה רק לצד הקדושה, ולכן ביקשה מאברהם לגרש את הגר וישמעאל. משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת חיי שרה
חיי שרה - הייחודיות והבלעדיות של עם ישראל
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ידוע ששם הפרשה מבטא ומקפל בתוכו את כל תוכן הפרשה. אך בנוגע לפרשת השבוע יש להבין, כיצד פרשה שכל המסופר בה אירע לאחר מותה של שרה נקראת בשם "חיי שרה"?
יותר מכך, לא רק שאירועי הפרשה התרחשו לאחר מותה של שרה, אלא הם אף מבטאים יותר מכל את פטירתה: החל מקניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו עבור קבורתה של שרה, וכן הסיפור אודות חתונת יצחק עם רבקה, שאז התנחם יצחק לאחר מותה של אימו, ועד לסיום הפרשה כשאברהם נשא שוב עם הגר (קטורה) שממנה נולדו עוד שישה בנים, בדיוק להיפך מרצונה של שרה שדרשה מאברהם לגרש אותה מביתם.

בין אברהם לשרה

הביאור יובן בהקדמת הסבר אודות ההבדל שבין עבודתו של אברהם ועבודתה של שרה:
אברהם אבינו לא היה רק אביו של יצחק, אלא גם של ישמעאל, ומאברהם יצאו עוד אומות מלבד עם ישראל, וכמו שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא "אב המון גויים נתתיך". ולעומתו, שרה הייתה קשורה אך ורק ליצחק ולבני ישראל.
מהבדל זה נבע גם ההבדל בעבודתם: אברהם הפיץ את האמונה לכל עובר ושב והתעסק עם כל סוגי בני האדם, אך לעומתו, שרה השפיעה רק לצד הקדושה, ולכן ביקשה מאברהם לגרש את הגר וישמעאל "כי לא יירש בן האמה עם בני עם יצחק" - בעיני שרה לא ייתכן שישמעאל יקבל שפע רוחני יחד עם יצחק, עם בני ישראל.

דווקא העם היהודי

נושא זה - גילוי מעלת עם ישראל על פני שאר האומות - הוא ההמשך האמיתי של "חיי שרה", ונושא זה מקשר את כל האירועים המסופרים בפרשה:
קניית מערת המכפלה לקבורת שרה הוכיחה שעם ישראל נעלה על פני שאר בני האדם, מאחר שבתחילה הייתה זו מקום קבורת אדם וחווה שמהם יצאו כל המין האנושי, ובמבט ראשון לא הייתה לבני ישראל זיקה מיוחדת לשם על פני שאר העמים, אך כאשר אברהם קנה את המערה לשם קבורת שרה אמנו והאבות הקדושים, הוא הוכיח שמערת המכפלה שייכת רק ליהודים. לאחר מכן מסופר כיצד לא הסכים אברהם לשדך את יצחק עם בתו של אליעזר, למרות שהוא היה עבד נאמן, כי למרות כל מעלותיו אין הוא מגיע למעלתם של בני ישראל.
ובסיום הפרשה מובא סיפור נוסף המדגיש שמעלת עם ישראל היא אפילו על פני שאר צאצאיו של אברהם אבינו: לאחר מות שרה, אברהם נושא את הגר לאישה, והיא מולידה לו עוד שישה בנים. אך למרות היותם בניו, נאמר בפסוק "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק", כיוון שבני ישראל נעלים אפילו על פני שאר צאצאי אברהם אבינו.
וזהו הקשר שבין שם הפרשה "חיי שרה" לתוכן הפרשה, כי בסיפורים אלו מודגש מעלת עם ישראל על פני שאר העמים, שזה מתגלה מפעולות שרה.

לדעת למי שייכת הארץ

מכל זה יש ללמוד בנוגע לימינו, שכאשר אומות העולם באים וטוענים שיש להם חלק בארץ ישראל או במערת המכפלה, יש להסביר להם בצורה המתאימה שאברהם אבינו הוריש את כל אשר לו דווקא ליצחק וממילא אין להם שום חלק בארץ ישראל.
וכאשר יסבירו להם זאת בתוקף גם הם יבינו שטובתם היא שמערת המכפלה, יחד עם כל ארץ ישראל לגבולותיה, יהיו ברשותם של עם ישראל - עדי הגאולה האמיתית והשלימה.
(על פי לקוטי שיחות חלק ט"ו ע' 145)

התמסרות נטולת אינטרסים

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...