• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

בעלי התשובה שבונים את בית המקדש השלישי

ישנו תלמיד שקולט את דברי רבו בצורה מושלמת מבלי להחסיר אף פיסת מידע וישנו סוג נוסף של תלמיד שמצליח לקבל מהרב גם את הכח להוסיף בחכמה בכוחות עצמו. מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת תולדות
בעלי התשובה שבונים את בית המקדש השלישי
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

רגע לפני שיצחק אבינו פונה לברך את יעקב, הוא אומר "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'". חז"ל אומרים שפסוק זה מדבר על בית המקדש, וכך הם מפרשים את הפסוק: "ריח בני" זה בית המקדש כשעמד בבניינו, ("ריח" מרמז על ריח הקורבנות, ו"בני" מלשון בנוי); "כריח שדה" מרמז על חורבן בית המקדש, וכמו שכתוב לגבי החורבן "ציון שדה תחרש"; ו"אשר ברכו ה'" מרמז על בית המקדש השלישי שיהיה "בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא".

אך דברי חז"ל טעונים הסברה, שכן לא מובן מהו הקשר של שלושת הדברים הללו עם הברכות שרצה יצחק לברך את יעקב, ובפרט שאחד מהם הוא חורבן בית המקדש שהתרחש בעקבות החטאים של עם ישראל, וכיצד ייתכן שגם חלק זה כלול בהקדמה לברכות של יצחק?

למה לתת פעמיים?

ההסבר יובן בהקדם שאלה נוספת על ברכותיו של יצחק ליעקב:
בפתיחת הברכות אומר יצחק "ויתן לך האלוקים.." ואומרים חז"ל "יתן, ויחזור ויתן". ולא מובן מהו החיסרון שקיים בברכה הראשונה שבגללה הוא נדרש לברכו בברכה נוספת ("ויחזור ויתן"), והלא זוהי ברכה מאת ה', שהיא ברכה מושלמת ואינסופית, ומהי אם כן ההוספה "ויחזור ויתן"?

הביאור לכל זה יובן על פי משל מרב המלמד את תלמידיו: בתלמיד יכולים להיות שני סוגים. ישנו תלמיד מצטיין שקולט את דברי רבו בצורה מושלמת מבלי להחסיר אף פיסת מידע, אך כל חכמתו מסתכמת בחכמה שקיבל מהרב; וישנו סוג נוסף של תלמיד שמצליח לקבל מהרב גם את הכח להוסיף בחכמה שקיבל מהרב מכוחות עצמו.

ללמוד כדי ליצור

זהו ההבדל המובא בפרקי אבות בין תלמידי רבי יוחנן בן זכאי: רבי אליעזר בן הורקנוס זכה לתואר "בור סוד שאינו מאבד טיפה" - תלמיד שקולט את דברי רבו בשלימותם מבלי לפספס אף פרט. לעומתו רבי אלעזר בן ערך נקרא "מעיין המתגבר", כי בכוחו להוסיף ולחדש עוד עניינים בדברי רבו ללא הגבלה.

כעת תובן ברכת יצחק "ויתן לך האלוקים" - "יתן ויחזור ויתן": מלבד ההשפעה העצומה שהקדוש ברוך הוא ישפיע וירעיף על יעקב, הוסיף יצחק וברכו ביכולת לחדש ולהתגבר למעלה ממדידה והגבלה, יותר ממה שיקבל מלמעלה.

שתי מדרגות אלו קיימות גם בעבודת ה' של כל יהודי: עבודת הצדיקים ועבודת בעלי התשובה. הצדיקים עובדים את ה' בצורה ישרה, בדיוק לפי הכללים שנתן ה' בהר סיני, ועל ידי זה הם מקבלים את השפע מאת ה'; עבודת ה"בעלי תשובה" היא לתקן את העבר, ועל ידי כך הם מעלים לקדושה אפילו דברים שאי אפשר להעלות על פי הכללים ה"מסודרים".

יותר משוכלל מהמקור

וזו הייתה ברכת יצחק ליעקב "יתן ויחזור ויתן", שעל ידי הכח מלמעלה יוכל יעקב (ובניו - עם ישראל) לעבוד בשני האופנים, הן בעבודת הצדיקים והן בעבודת בעלי התשובה.

לפי זה יובן גם הקשר בין ההקדמה לברכות ובית המקדש: בית המקדש בבניינו - כאשר הכל מתנהל לפי הסדר המתוכנן - דומה לעבודת הצדיקים. אך לעומת זאת כאשר בית המקדש נחרב בעקבות החטאים ולאחר מכן נבנה שוב, הרי זו עבודת בעלי תשובה, שעל ידה ניתן להגיע לעליה באין ערוך - כפי שיהיה בבית המקדש השלישי שיהיה "בנוי ומשוכלל", בקרוב ממש.


(על פי לקוטי שיחות חלק י' עמוד 81)

חיי שרה - הייחודיות והבלעדיות של עם ישראל

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...