• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

הכוונה הפנימית של הירידה

ב"שבת חזון" מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי, כדי לעורר אצלו את הגעגועים והתשוקה, ולשפר את מעשיו כדי לזכות מהר ככל האפשר לראות בבניין הבית. רעיון שבועי מתורתו של משיח
הכוונה הפנימית של הירידה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ישנה אימרה ידועה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב שב"שבת חזון" מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי, וזאת כדי לעורר אצלו את הגעגועים והתשוקה לראות את בית המקדש, ועל ידי כך לשפר את מעשיו כדי לזכות מהר ככל האפשר לראות בבניין הבית.

אמנם לא כל יהודי זוכה לראות בפועל את בית המקדש בשבת זו, אבל המזל של הנשמה כן רואה, והראיה הזו משפיעה ומחלחלת גם על היהודי כאן למטה בעולם הזה.

גילוי עצום נראה ירידה

אבל צריך להבין: מדוע מראים את בית המקדש דווקא בשבת שקודם תשעה באב - היום שבו נחרב בית המקדש? יותר מתאים היה להראות את בית המקדש ב"שבת נחמו" (לאחר תשעה באב), שאז מתחילות שבע שבתות הנחמה על החורבן.

אפילו אם רוצים להראות ליהודי את בית המקדש כדי לעורר בו את הגעגועים כדי שישפר את מעשיו, היה צריך להראות לו את זה בתחילת שלושת השבועות, ולא בשבת האחרונה כאשר חומר האבלות מתגבר?

על מנת להבין זאת יש לבאר קודם מהי המהות של "שלושת השבועות" ושל שבע שבתות הנחמה:

הכוונה הפנימית של כל ירידה היא לצורך עליה למקום גבוה ונעלה יותר, ויתירה מזו - התוכן הפנימי של הירידה עצמה הוא עליה, אלא שבחיצוניות זה נראה כירידה, אבל באמת זהו גילוי נעלה כל כך עד שמרוב עוצמתו הוא לא יכול להתגלות כאן למטה ולכן זה נראה כמו ירידה, וככל שגדלה עוצמת הגילוי כך זה נראה בחיצוניות למטה כירידה גדולה יותר.

אבל התכלית והכוונה הסופית היא שגם הגילוי הגדול ביותר ירד ויתגלה למטה, וכאשר זה מתגלה גם למטה אז נשלמת הכוונה והתכלית של הגילוי.

זמן של גילוי

כשם שכן הוא בנוגע לכל ירידה ועליה, כך הוא גם לגבי הגאולה:

הגם שהחורבן נראה בחיצוניות כירידה, זהו גילוי נעלה מאין כמותו, גילוי של בית המקדש השלישי ושל גאולה נצחית שאין אחריה גלות, אלא שמרוב עוצמת הגילוי זה נראה כמו ירידה, והמטרה היא לגרום שהגילוי הגדול יוכל לרדת ולהתגלות גם למטה, ואת זאת עושים על ידי מעשינו ועבודתינו בקיום התורה והמצוות עד לגאולה השלימה.

שלושת השבועות מסמלים את הזמן שבו הגילוי הנעלה אינו יכול להתגלות למטה מחמת עוצמתו, ושבע שבתות הנחמה מסמלים את הזמן שבו הגילוי הולך ומתגלה גם למטה ובכך משלים את תכליתו.

הכוונה האמיתית

זו הסיבה שמראים לכל יהודי את בית המקדש דווקא בשבת האחרונה של "שלושת השבועות", זמן השיא מבחינת חומרת האבלות, כי ככל שהגילוי הולך ומתחזק למעלה כך הולך וגובר החושך למטה, ולכן בשבת זו, כאשר החושך חזק יותר, הרי זו הוכחה לעוצמתו של הגילוי למעלה.

ומכיוון שהכוונה האמיתית היא שבסוף יתגלה האור גם למטה, לכן דווקא בשיא החושך מראים לכל אחד את בית המקדש כדי לעודד ולעורר את היהודי בעבודה שתביא את הגילוי גם למטה.

ההוראה מכל זה היא שב"שבת חזון" צריך כל יהודי לקבל על עצמו להתחזק עוד יותר בעבודה שמביאה את הגאולה האמיתית והשלימה, על ידי הוספה במיוחד בלימוד התורה ובמצוות הצדקה, שעל ידי זה זוכים במהרה לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

(על פי ספר השיחות תשמ"ט ח"ב עמוד 608)

שתי הדרכים והחיבור ביניהם

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...