• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט כסלו התשפ"ד (02.12.2023) פרשת וישלח

למה עם ישראל צריכים מלך?

תפקיד המלך בעם ישראל אינו רק להשליט סדר בממלכה, אלא גם לפעול בעם ישראל יראת שמים. על ידי שבטלים למלך ומתקשרים אליו, מתבטלים ממילא לקדוש ברוך הוא. רעיון שבועי מתורתו של משיח
למה עם ישראל צריכים מלך?
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בפרשת השבוע אנו למדים על המצווה למנות מלך - "שום תשים עליך מלך".

הפעם הראשונה שבה מינו מלך לישראל הייתה בימי שמואל הנביא, אז פנו בני ישראל אל שמואל בבקשה למנות להם מלך. הנביא מספר שבקשה זו לא מצאה חן בעיני שמואל, ואפילו הקדוש ברוך הוא אמר על כך "כי אותי מאסו".

וידועה השאלה: מה הייתה הבעיה ברצון של העם למנות מלך, והלא זוהי מצווה מפורשת בתורה! ובמיוחד לפי דברי חז"ל והרמב"ם ש"שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ" והראשונה שבהם היא למנות מלך, כלומר - לא זו בלבד שזוהי מצווה בתורה, אלא שזו מצווה נעלית ביותר מכל שאר המצוות הקשורות לארץ ישראל.

עוד אינו מובן, באם הייתה זו בקשה לא ראויה, מדוע לבסוף נעתר שמואל לבקשתם ומינה את שאול למלך?

שני תפקידים

בתורת החסידות מוסבר שהמלך ממלא שני תפקידים, אחד למעלה מהשני:

התפקיד הפשוט והבסיסי הוא ניהול המדינה. כדי שלא יהיה מצב שבו "איש את רעהו חיים בלעו" חייבים למסד סמכות עליונה שאליה כולם יהיו כפופים.

אך מלבד זאת יש למלך תפקיד נוסף ונעלה יותר, תפקיד שקיים גם כאשר העם מתנהג כראוי ללא צורך באימת המלך:

תפקיד המלך בעם ישראל אינו רק להשליט סדר בממלכה, אלא גם לפעול בעם ישראל יראת שמים. על ידי שבטילים למלך ומתקשרים אליו, מתבטלים ממילא לקדוש ברוך הוא.

צריכים את המלך שיטיל אימה

אמנם המצב האידיאלי הוא שלעם ישראל תהיה יראת שמים מצד עצמם, גם ללא צורך במלך שיכפה זאת, אך מכיוון שיש חשש שלפעמים תהיה חלישות בקיום המצוות, לכן צריכים מלך שיטיל את אימתו על העם, שיקיימו את התורה והמצוות.

אבל גם אם עם ישראל מתעלה למצב המושלם שבו הם בטלים לקדוש ברוך הוא בתכלית מצד עצמם, גם אז יש למלך תפקיד. במצב כזה יש למלך אפשרות להשפיע לעם ישראל גילוי אלוקי נעלה יותר, ועל ידי כך לעורר אצלם דרגה גבוהה יותר של ביטול לבורא.

כעת יובן מדוע בקשת עם ישראל לא מצאה חן בעיני שמואל הנביא, כי שמואל הנביא רצה שעם ישראל יגיע לדרגה הגבוהה שבה ה'יראת שמים' שלהם לא תלויה במלך, ותפקיד המלך יהיה להשפיע להם את דרגת הביטול הגבוהה יותר.

אך למרות זאת הוא נענה לבקשתם, כי למרות שהיה מצופה מהם להיות בדרגה הגבוהה, אי אפשר להמתין עד שהם יגיעו לדרגה זו, ולכן יש צורך מיידי למלך שיפעל בהם יראת שמים.

ביטול אל המלך כיום

ההוראה מכל זה לגבינו כיום:

חז"ל אומרים שהמלכים הם תלמידי החכמים. על כל יהודי מוטל הציווי "עשה לך רב", למנות לעצמו רב מורה דרך אישי שיכוון אותו בעבודת ה', ועל ידי הציות אליו הוא יוכל להתבטל אל הקב"ה בדוגמת הביטול לה' הבא ע"י הביטול למלך.

כל זה קשור במיוחד לזמן זה, ערב הגאולה האמיתית והשלימה, כידוע שמלך המשיח כולל בתוכו גם את שתי מעלות אלו, הן של מלך, והן של רב המלמד תורה לעם ישראל וממשיך בהם את יראת ה', שיבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

(על פי לקוטי שיחות חלק כ"ד עמוד 104)

תנועה הופכית, כיוון אחד

המציאות המאוחדת מתגלה דווקא עכשיו

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...