• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

תנועה הופכית, כיוון אחד

העליה הנעלית ביותר של הנשמה, והתגלות הכחות האין סופיים שה' נתן בה, נעשית דוקא ע"י ביצוע המשימה של העלאת התחתון, שמתאפשר באמצעות ירידת הנשמה לעולם בהתלבשותה בגוף
תנועה הופכית, כיוון אחד
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

פרשתנו פותחת בפסוק "והיה עקב תשמעון... ושמרתם... ושמר ה' אלוקיך לך" וגו'. במלה "עקב" כמה פירושים: רש"י מפרש שהכוונה ב"עקב" היא ל"מצוות קלות שאדם דש בעקביו" ואילו הרמב"ן מפרש ש"עקב" פירושו "אחרית וסוף". כך גם מפרש ה"אבן עזרא" ש"עקב" הוא "(שכר) באחרונה".

פירושים אלה הם הפכיים זה מזה: לרש"י מורה "עקב" על דרגה נמוכה, של אדם בתחילת עבודתו הזקוק לזהירות שלא ידוש בעקביו על ה"מצוות הקלות". לעומת זאת, הפירוש השני מורה "עקב" על (שכר שבא על) גמר ושלימות העבודה.

העובדה שלמילה אחת בפסוק שני פירושים, מצביעה על קשר בין הפירושים למרות שהם נראים מנוגדים. ואכן הקשר ביניהם טעון ביאור.

מן הקל אל הכבד

לגבי תכלית הבריאה אומרים חז"ל, והדבר מבואר בהרחבה בספר התניא כי "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". כוונת הקב"ה היא שהאור האלוקי העליון ביותר יאיר ויתגלה דוקא בתחתון ביותר. הקב"ה קבע את סדרי העולם כך, שהסדר הוא, על פי גדרי העולם הזה, שצועדים בעבודת השם, מלמטה למעלה מן הקל אל הכבד. דוקא ע"י העבודה בהעלאת התחתון ביותר שבעולם הזה, נפעלת שלימות ועליה גם בנשמה שהיא החלק העליון ביותר.

העליה הנעלית ביותר של הנשמה, והתגלות הכחות האין סופיים שה' נתן בה, נעשית דוקא ע"י ביצוע המשימה של העלאת התחתון, שמתאפשר באמצעות ירידת הנשמה לעולם בהתלבשותה בגוף, לעבוד את ה', בעולם הזה, ולהעלותו מלמטה ביותר.

על כף מאזניים

משל למה הדבר דומה? לכף מאזניים, שככל שהכף שבה שוקלים, יורדת למטה יותר, כך הגבהת המשא שבכף השניה היא למעלה יותר.

בכך נבין את הקשר בין שני הפירושים שבעקב: אכן, הגילוי של גמר ושלימות העבודה, עליו מורה "עקב" במשמעות של סוף ואחרית, נפעל דוקא ע"י כך שהעבודה מתחילה וכוללת את העלאת התחתון ביותר "עקב" במשמעות של "מצוות קלות".

פירוש נוסף על המלה "עקב" רומזת על הדור של "עקבתא דמשיחא" (עקבי המשיח). גם פירוש זה, כולל שני פירושים הפכיים.

פירוש ראשון: "עקב" - מלשון עקביים, הדרגה הנמוכה ביותר, כשם שעקב הרגל הוא החלק התחתון ביותר בגוף האדם, כך הדור של "עקבתא דמשיחא" הוא הדור התחתון ביותר במשך כל הדורות, שבו שורר בעולם חושך כפול ומכופל.

פירוש שני: "עקב" - מלשון סוף ואחרית, כשהכוונה היא לסוף ואחרית ימי הגלות, הזמן שבו נשמעים פעמי רגליו של משיח, מיד ממש לפני בואו. כפי שהמצב עתה הוא, שהכל כבר מוכן לגאולה, והדבר היחידי שנשאר הוא התנועה אחת של הקב"ה שיוציא את בני ישראל מהגלות ויביאם לארץ הקודש!

מגולה לגאולה

החיבור של שני הפירושים הוא: דוקא משום כך שהזמן של עקבתא דמשיחא הוא התחתון ביותר בבחינת עקביים, כך שצריך לעלות ממצב זה מלמטה למעלה, הרי שדוקא ע"י העלאת ותיקון מצב תחתון זה, מתגלית השלימות של ביאת המשיח בגאולה האמיתית והשלימה, שנפעלת דוקא ע"י העלאת התחתון - המצב התחתון ביותר, הופך להיות גאולה, כך שמ"גולה" נהיית, באמצעות התגלות האל"ף - אלופו של עולם, "גאולה" - הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

(על פי 'דבר מלכות' שיחת פרשת עקב ה'תנש"א)

מתחילים עם העבודה הנעלית

אפר של אהבת ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...