• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק
author

שלום דובער ישראלי

המצווה שמזכירה את מתן תורה

בשנה זו, מציינים את שנת הקהל, בה היתה מתקיימת מצווה זו, על ידי המלך, במוצאי חג הסוכות בבית המקדש, לשם היו נאספים כל עם ישראל, לשמיעת קריאת התורה. רעיון מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לשנה המיוחדת בה אנו נמצאים

להיות עניו ולהתנהג כמו מלך

שלימות העבודה היא דווקא כאשר האלוקות חודרת בכל האדם, עד כדי כך שכל המציאות שלו אינה אלא מציאות של אלוקות, שאז אין הוא צריך לבטל את מציאותו. רעיון שבועי מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת וישלח

אברהם ויצחק נשבעים, יעקב מתחמק

יעקב, פעל בכל עת לברר ולזכך את הרע שבעולם ולהפוך אותו לקדושה. לכן הלך יעקב מבאר שבע לחרן - המקום הירוד ביותר מבחינה רוחנית, "חרון אף של מקום". מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח על פרשת ויצא

התמסרות נטולת אינטרסים

עשרה נסיונות ניסה הקב"ה את אברהם אבינו, כשהקשה מכולם היה האחרון - "נסיון העקידה", בו ביקש ה' מאברהם לקחת את בנו יצחק ולעקוד אותו על גבי המזבח. אך דווקא על נסיון העקידה נאמר: "עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין ממש בראשונים". האם הנסיונות הקודמים לא היה בהם ממש?

כשגלי הקול חודרים במסה הדוממת

אחד הניסים הגדולים המתוארים בפרשתנו, פרשת ואתחנן, שהיו במתן תורה הוא שקולו של הקדוש ברוך הוא לא פסק, כלשון הפסוק: "קול גדול ולא יסף". מה המשמעות של נס זה?

צבא של ילדים

השבת, שבת מברכים בה מתכוננים לקראת מתן תורה. סיפור מתן תורה אינו נחלת ההיסטוריה בלבד אלא הוא אירוע בעל משמעות והשלכות עכשוויות, ועל כן ראוי להתבונן כיצד יש להתכונן אליו

גאולה אחת, שתי תקופות

מוכרחים לומר שהרמב"ם סובר שישנם שתי תקופות בימות המשיח. בתקופה הראשונה אכן לא יתרחש שום שינוי במעשה הבריאה והנהגת העולם, אלא "עולם כמנהגו נוהג". אך לאחרי תקופה זו תגיע תקופה נוספת בימות המשיח, שבה יתרחשו בוודאי שינויים לרוב בטבע העולם, ואז יקרו כל אותם ייעודים נפלאים הכתובים בתורה

פסח שני - לכל יהודי?

האם יש משמעות עכשווית ליום פסח שני, אותו נציין בתחילת השבוע הבא? הרי כל מהות החג מלכתחילה נועדה רק עבור קבוצה מצומצמת בקרב העם

מעלתו של היהודי הפשוט

מה ניתן ללמוד ממצוות ארבעת המינים המופיעה בפרשתנו? מה עושה הערבה שאין לה טעם וריח לצד המינים האחרים על מעלתם? מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח

מי אמר שהגאולה לא תשאר במישור הרוחני?

הגאולה חייבת להיות גשמית או שדי בגאולה רוחנית בלבד שלא תחולל כאן שינוי? וגם: למה לא מספיק היה לכתוב בתורה על הגאולה פעם אחת בלבד?

כשמלכתחילה נשארים בריאים

חודש אייר, מבטא את ראשי התיבות אני ה' רופאך. המרמז על רפואה ניסית ומיוחדת הבאה מאת הקדוש ברוך הוא. הכח לזה מגיע מחודש ניסן המבטא את הכוח מלמעלה למטה, למעלה מדרך הטבע

הסעודה שמבטאת את האמונה

לצד היותו החג בו מציינים את הגאולה ממצרים, חג הפסח ובמיוחד החג האחרון שבו הם מביאים לידי ביטוי את הגאולה האמיתית והשלמה. לכן אנו נוהגים לאכול סעודת משיח ביום האחרון של פסח

החשש שלא קיים בפסח

כאשר ראש, השנה חל בשבת, תיקנו חכמים שלא לתקוע בשופר. אותו הדבר גם בחג הסוכות שחל בשבת אז לא נוטלים את הלולב. נשאלת השאלה מדוע אנו לא דוחים את ליל הסדר על כל פרטיו כאשר פסח חל בשבת?

כשמצרים דרשה את טובת ישראל

שבת זו נקראת בשם 'שבת הגדול', על שם הנס שאירע בשבת שקדמה ליציאת בני ישראל מארץ מצרים, כאשר הבכורות דרשו את יציאת היהודים מארצם, ואילו המצרים סירבו. אך, נשאלת השאלה מדוע דווקא נס זה נקרא בשם 'גדול'?

כשבני ישראל עשו ברית מילה בלילה

מתי היתה הפעם הראשונה בה כל עם ישראל קיימו את מצוות ברית מילה, ומדוע זה קרה בלילה. ומה הקשר בין מצווה זו המופיעה בפרשתנו, לבין חג הפסח המתקרב

השבת שלמעלה מהשבת

שבת היא מעין הגאולה, מעין ה"יום שכולו שבת", וכאמור, אי אפשר להגיע למדריגה זו על-ידי עבודה, אלא שהיא נמשכת מלמעלה, בדרך התעוררות מלמעלה בלבד

בין גאולת מצרים לגאולת פורים

חג הפורים הינו מיוחד ונעלה יותר מאשר חג מתן תורה. על יום זה נאמר כי בו החלו לקיים את התורה שקיבלו בהר סיני. איך ניתן לומר זאת?

ברכה לכולם

משה רבינו אוהבם של ישראל בוחר להעניק את ברכתו לעוסקים במלאכת הקמת משכן, עם סיום בניית המשכן. ונשאלת השאלה מדוע לא לברך את כל עם ישראל?

הכיור, הכי חשוב או הכי פשוט?

הכיור, הוא הכלי האחרון עליו מסופר בתורה בסדרת כלי המשכן. הציווי על בנייתו אף נכתב בנפרד מכל שאר הכלים, בפרשתנו. בנוסף הכיור עמד בחצר אוהל מועד ולא בפנים. מה המשמעות של כל זה?

במקום בו אין שמות

בפרשתנו לא מוכר שמו של משה רבינו. הטעם לכך הוא שפרשת תצוה נקראת בסמיכות לתאריך ז' אדר, יום פטירתו. מהי מעלת יום הפטירה ומדוע אי הזכרת שמו מעידה על מעלתו המיוחדת של יום זה

דף 2 מתוך 3