95 שנים ליום הנישואין של הרבי שליט"א מלך המשיח י"ד כסלו | סקירה מיוחדת

חסידי חב"ד ליובאוויטש בפרט והעולם החסידי בכלל מציינים היום - י"ד כסלו - את יום החתונה המלכותית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא ע"ה • מדברי הרבי שליט"א: "זהו הרי היום בו נוצר הקשר שלי עמכם" • 'אתר הגאולה' מגיש סקירה מיוחדת

י"ד כסלו: יומן מיוחד מחתונת הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח

לרגל יום הבהיר י"ד כסלו, יום הנישואין של הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הננו מפרסמים בזה תיאור חי ומרגש מהנהגתו בקודש של הרבי מלך המשיח שליט"א ביום חופתו - מתוך יומנו של הרה"ח הרב אליהו חיים אלטהויז הי"ד אשר זכה להיות במחיצתו של הרבי שליט"א במהלך יום החתונה • לקריאה

י״ט כסלו: מה חידשה חסידות חב״ד?

בשבוע הבא יצויין יום י"ט כסלו, חג הגאולה, הנקרא ראש השנה לחסידות. לקראת יום זה סקירה מאלפת על מהותה של תורת חסידות חב״ד, על חידושה והשפעתה

ט' כסלו: תולדות חייו של כ"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש

ביום ט' כסלו תקל"ד נולד כ"ק אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש הנקרא על שם כ"ק אדמו"ר הרב המגיד ממעזריטש ובליל הברית הזכיר אדמו"ר הזקן את אשר אמר לו רבו • ביום רביעי ט' כסלו תקפ"ח התחיל לומר חסידות על הפסוק "אחרי ה' תלכו" בהתלהבות עצומה והסתלק בגיל 54 • הכתבה המלאה

לקריאה: מגילת ראש חודש כסלו

א' כסלו, ראש חודש, היום בו מציינים את יום צאתו הראשונה של הרבי שליט"א מלך המשיח לאחר האירועי הבריאותי שהתרחש בשמיני עצרת תשל"ח. היום נחוג אצל החסידים ואוהדי חב"ד מאז מידי שנה בשנה

י"ד חשון - שלושים שנה!

בתאריך יום זה, י"ד מרחשוון ה'תשנ"ד היתה הפעם האחרונה שראינו את הרבי שליט"א מלך המשיח יוצא אל ה'מרפסת' המפורסמת, שעל גבה יצא לציבור בשנים תשנ"ג-ד, לעידוד שירת 'יחי אדוננו'

ז' חשון ומנהגי החודש

מתחילים לשאול גשמים, "ותן טל ומטר לברכה" בברכת השנים, בתפילת ערבית של ליל ז' מרחשון (בארץ ישראל). וגם כינוסי אחדות וברכת הקשת

י"ז אלול - הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 (תשמ"ח)

ביום י"ז אלול ערב ח"י אלול בשעה 5 בערב נערכה "הנחת אבן- הפינה. כ"ק אדמו"ר שליט"א עלה לבימה מיוחדת שהוקמה מחוץ לבנין, ופתח מיד בשיחה שנמשכה כעשר דקות (לוח שנה)

י״ג אלול - חתונת אדמו״ר הריי״ץ (תרנ״ז)

כאשר זיכני השי"ת בנשואי בני יחידי המופלי מ׳ יוסף יצחק שי׳ עם ב"ג בת בן דודי הרה"ח מהר"א שי׳ מקעשינוב אשר הוגבל זמן החתונה למז"ט פיו ועש"ק י"ג אלול הבע"ל בליובאוויטש

ממנהגי חודש אלול: אמירת שלשה פרקי תהילים ביום

החל מהיום, ראש חודש אלול, נוהגים לומר בכל יום שלשה פרקי תהלים, לפי הלוח המופיע בסוף ספר התהלים. מנהג קדוש זה, נתגלה להבעל שם טוב ממורו ורבו אחיה השילוני, וממנו לרבותינו נשיאנו

הרב שלא פחד

לדמותו של רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א. גאון לא שגרתי מקטנות יוצא לאחר חתונתו לכהן כרב באחת מהערים הגדולות ברוסיה הלבנה, ומנהל מלחמת חורמה של מסירות נפש כנגד מלחמות הדת של הממשל הרוסי הרודן של סטאלין. מלחמה שבסופה נשלח לגלות ובה חלה את מחלתו האחרונה. לרגל יום הסתלקותו ה-80 בכ' מנחם-אב

תיעוד / כ' מנחם-אב לאורך השנים עם מלך המשיח

גלריה תיעודית מכ' מנחם-אב - יום הסתלקותו של הגאון המקובל רבי לוי יצחק, אביו של - יבלחט"א - הרבי שליט"א מלך המשיח - לאורך השנים

על מעלת וסגולת יום כ"ף מנחם-אב

משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח על יום כ' מנחם-אב, יום ההילולא של אביו המקובל האלוקי, הגאון החסיד רבי לוי יצחק נ"ע שניאורסון. שנת ה-80 ליום פטירתו, חל היום, כ"ף מנחם-אב

כ' מנחם-אב הסתלקות רבי לוי יצחק (תש"ד)

הסתלקות כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' ר' לוי יצחק שניאורסאהן, אביו של - יבלחט"א - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בעיר אלמא-אטא שבקזחסטן

כ' מנחם אב: יום השנה של רבי לוי יצחק שניאורסון

הרב לוי יצחק שניאורסון (כונה גם ר' לויק), י"ח בניסן תרל"ח (1878) - כ' במנחם אב תש"ד (1944). אביו של הרבי מלך המשיח שליט"א, היה רבה של דנייפרופטרובסק, מקובל ואחד המנהיגים היהודים הבולטים בברית המועצות. נאסר על הפצת היהדות ונשלח לגלות בצ'אילי שבקזחסטן

פדה בשלום נפשי ותנופה חדשה... סקירה של נס ההצלה של הרבי שליט״א מלך המשיח

ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, יצאו כל תלמידי הישיבה לקבל את פני כ"ק אד"ש והרבנית ע"ה עם בואם לבנין "770"... • סקירה קצרה ומרתקת על הצלת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית הצדקנית נ"ע מעמק הבכא האירופאי והעברתם לארצות הברית • מתוך "קובץ כ"ח סיון – יובל שנים"

נס ההצלה: היום ששינה את העולם

יום זה אינו רק יום הצלה פרטי עבור הרבי מלך המשיח שליט"א, אלא יום כללי עבור כלל ישראל - כיון שמהרגע בה נחתה כף רגלו של הרבי מלך המשיח שליט"א בארצות הברית החל להפעיל את המרכז להפצת יהדות הגדול בעולם, מה החל אז בארצות הברית הגיע היום לתנועה עולמית עם אלפי שלוחים הפזורים בכל מקום

ימי חב"ד: כ"ח סיון - הרבי שליט"א מלך המשיח והרבנית הגיעו לחצי כדור התחתון

סיפורו של יום • ביום כ"ח סיון, מציינים את נס הצלתו של הרבי שליט"א מלך המשיח יחד עם הרבנית הצדקנית נ"ע, כשהגיעו צלחה לארצות הברית בעיצומה של מלחמת העולם השניה • סיפורו המלא של נס ההצלה

ב' אייר - יום הולדת כ"ק אדמו"ר המהר"ש (תקצ"ד)

היום ב' באייר, מציינים את יום לידתו של הרבי המהר"ש, רבי שמואל • על הליך לידתו המיוחד במיטה חדשה בתוך הבית החדש בכתבה המלאה • וגם: איזה פרקים הורה הרבי הצמח צדק לקרוא בזמן הלידה

כ"ח ניסן • המברק שפתח את מבצע משיח באה"ק

31 שנים חלפו מאז זעקתו הנפשית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו" • שעות ספורות לאחר השיחה, נשלח מברק חרום מ"צעירי אגודת חב"ד בארץ הקודש" לכל השלוחים תחת הכותרת "מבצע משיח!", עם הצעות ל"מעשה בפועל" לביצוע עוד לפני כניסת השבת • צילום המכתב

דף 1 מתוך 6