• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

בבא סאלי: לדמותו ושאיפת חייו של רבי ישראל אבוחצירא

הבבא סאלי זיע"א היה ידוע בציפייתו לביאת משיח, ויחד עם זאת בקשריו המיוחדים עם הרבי מלך המשיח שליט"א. בנוסף לכך הצטרף הבבא סאלי לקריאתו של הרבי מלך המשיח שליט"א שכל ילד יקנה אות בספר התורה של ילדי ישראל • קראו
בבא סאלי: לדמותו ושאיפת חייו של רבי ישראל אבוחצירא
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בשבוע הקרוב המוני בית ישראל יתקבצו להילולת ה'בבא סאלי' - המקובל האלוקי שהשפעתו והניסים שחולל בקרב עם ישראל ניכרים ומורגשים גם כיום, לקראת הכנסנו לשנת הארבעים מהסתלקותו מן הראוי לספר אודות הצדיק, וקשריו המופלאים עם מלך המשיח. 

כבר בילדותו היה פועל ישועות בתפלתו ומלומד בניסים. בגיל צעיר התייתם מאביו ואז נעשה ראש הישיבה במחוז תפילאלת. בשנת תרפ"א ביקר בארץ הקודש למשך שנה אחת, בה הסתופף בצל חכמי ירושלים בישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה. גאוני וצדיקי ירושלים שמחו לקראתו והפליאו את גדולתו ועבודת ה’ האמיתית שלו. 

כשחזר למרוקו הוטלה עליו האדמו"רות וראשות הקהילה, לאחר שאחיו הגדול נהרג על קידוש ה’. שנים רבות שימש כאב"ד ארפוד ואגפיה במרוקו ואח"כ עבר לעיר ריסאני. בתשי"א עלה לירושלים עיר הקודש. אך בשנת תשי"ד נסע שוב למרוקו לעודד ולחזק את שארית הפליטה, ומפעם לפעם שהה בקרב קהילות יהדות מרוקו בצרפת. 

רק בשנת תשכ"ד חזר לישראל עם משפחתו, והפעם על מנת להשתקע בארץ הקודש. בתחילה גר ביבנה בקרבת חתנו רבי אברהם אבוחצירא ולאחר מכן באשקלון. בשנת תש"ל עבר לגור בנתיבות, שם גר עד אשר בד' שבט תשמ"ד "נשבה ארון הקודש" ונסתלק רבי ישראל אבוחצירה לבית עולמו.

תמיד היו מחשבותיו קשורות ומיוחדות בבורא העולם. כל מעשיו ועבודת הקודש שלו עמדו בסימן הציפיה לביאת המשיח. שמו הקדוש התפרסם בכל רחבי ארץ הקודש ובעולם כולו, ואלפים היו פוקדים את ביתו ומבקשים את ברכתו הקדושה. היה פועל ישועות בתפילותיו בבני חיי ומזוני, וראו אצלו ניסים מופלאים למעלה מדרך הטבע לגמרי.

גדולות ורבות נפלאותיו, אך מעלה מעל הכל - הציפיה לגאולה שלימה שעמדה בכל עת לנגד עיניו של רבי ישראל. אמונתו החזקה גרמה לכך, שתמיכתו בפעולותיו ובמבצעי הקודש של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח הגיעה לשיא, והייתה ניכרת וגלויה לעם כולו. כפי שפרסם על ידי שיח קודשו ומכתביו, זאת אפילו כשחוגים שונים לא תמיד קיבלו את הדברים בעין טובה.

כדוגמא אחת מני רבות ניתן לציין מכתב מיוחד שהוציא לציבור, בעקבות בקשתו של הרבי שליט״א מלך המשיח  שכל ילד וילדה יקנו אות בספר תורה שיאחד בתוכו את כל ילדי ישראל:

"כולנו מחכים ומצפים לגאולה השלימה שתבוא מיד עם משיח צדקנו, ולשם כך עלינו להתלכד וללכד את כל עם ישראל. הרבי שליט״א מליובאוויטש מלך המשיח פנה בימים האחרונים ללכד את כל ילדי ישראל, על ידי כתיבת ספר תורה מיוחד לילדי ישראל שהם צבאות ה'. זכות גדולה לכל אחד ואחת מילדי ישראל לקנות אות אחת בספר תורה זה, ועל ההורים לעשות הכל, שילדיהם יקנו ויזכו באות אחת מספר התורה, ברכתי האישית שלוחה לכל ילד וילדה שירשמו לספר התורה של צבאות ה'.

"ובוודאי נזכה כולנו מיד לביאת המלך המשיח, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה. עבד ה' המצפה לגאולה קרובה. ישראל אבוחצירה".

גלימה מיוחדת הכין רבי ישראל לביאת הגואל, כיודע שהנה כבר יזכה ללובשה ולקבל את פניו בשמחה. הגלימה נמצאת כיום אצל הרב שמואל אליהו שליט"א רבה של עיה"ק צפת, ומחזקת אצל יהודים רבים את ההכרה שהגאולה השלימה אינה חלילה משאלת לב או מושא כיסופים גרידא, אלא מציאות מוחשית שיכולה לקרות בכל רגע.

את הסיפור הבא סיפר הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל כמה פעמים בדרשותיו, שנים רבות לאחר פטירתו של ה'בבא סאלי' התגלה רבי ישראל לבנו הבבא ברוך מנתיבות. וביקשו שימסור את השעון שבחדרו לידיו של הרב מרדכי אליהו. בחלום הוא גילה לבנו, שכאשר יגיעו המחוגים לשעה שתיים עשרה, או אז יגיע המשיח.

הבבא ברוך עשה כפי שהתבקש, ומסר לידי הרב את שעון הזהב שהיה בחדרו של אביו, אך כעבור כמה חודשים שוב נגלה אליו אביו בחלום, וביקשו למסור גם את שעון הכסף. בזמן שסיפר הרב אליהו את הסיפור, המחוגים כבר עמדו על רבע לשתיים עשרה.

בכתבה הבאה נספר מה גרם לכך שזכינו לגילויו של ה'בבא סאלי', וכיצד הגיב רבי ישראל כשאמרו לו שחסידים מאמינים שהרבי שליט״א מליבאוויטש הוא מלך המשיח.

הכל נאה לו: הקשר בין רבי ישראל אבוחצירא למלך המשיח

קווים לדמותה של אשת המלך

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...