• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

כ"ב שבט: יום הסתלקות הרבנית הצדקנית חיה מושקא נ"ע

היום כ״ב שבט מציינים ברחבי תבל את יום הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא, אשת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • הרבנית נולדה לאביה כ"ק אדמו"ר הריי"צ ביום השבת קודש כ"ה אדר שנת תרס"א, בעיירה באבינוביטש שברוסיה הלבנה • הכתבה המלאה
כ"ב שבט: יום הסתלקות הרבנית הצדקנית חיה מושקא נ"ע
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בכ"ב שבט, מציינים חסידי חב"ד-ליובאוויטש את יום הסתלקותה של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא, אשת נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

הרבנית נולדה ביום השבת קודש כ"ה אדר בעיירה בבינוביטש הסמוכה לליובאוויטש. בהוראת זקנה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, נקרא שמה בישראל חי' מושקא, על שם הרבנית חי' מושקא אשת כ"ק אדמו"ר "הצמח צדק".

כאשר שנולדה הרבנית חי' מושקא, היה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בחו"ל, ומשם כתב לבנו כ"ק אדמו"ר מהורי"צ: "...לשמחת לבבי קבלנו היום הטעלגראם מלידת כלתי תי' למז"ט, והנני מברך אתכם בברכת מז"ט בעד הבת הנולדה לכם למז"ט, מז"ט... בדבר הקריאת שם למז"ט כתבתי בטעלגראם שאם עוד לא ניתן שם, תקרא בשם חי' מושקא שכן הנכון לפי דעתי, ובטח תודיעני גם בדבר קריאת השם למז"ט...".

לאחר שקבל הודעה על קריאת השם, כתב כ"ק אדמו"ר מהורש"ב: "...הנני מברך אתכם בברכת מז"ט בעד קריאת שם נכדתינו בתכם תי' אשר נקרא שמה בישראל חי' מושקא תי'. יתן השי"ת שתהי' באריכות ימים ושנים טובים ונעימים ברוחניות וגשמיות, ותהי' אשה כשרה יראת ה' באמת ונקבל אנחנו כולנו מאתה רוב נחת ועונג ברו"ג...".

ילדותה

עד חתונתה גרה הרבנית בבית הוריה, בתחילה בליובאוויטש ואחר כך ברוסטוב, לנינגרד ובריגא, מילדותה ספגה הרבנית קדושה וטהרה בבית זקנה כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ובבית אבי' כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, אשר חיבבוה באופן מיוחד.

בשנת תרע"ו נמלטה יחד עם משפחתה לרוסטוב ובשנת תרפ"ד היגרו ללנינגרד, ובשנת תרפ"ח עברו לריגא.

בשנת תרפ"ז כשגלה אביה נסעה עמו מלנינגרד לקוסטרמה, והיתה הראשונה למסור את בשורת הגאולה בטלפון מקוסטרמה לדירת אביה בלנינגרד.

הנישואין

בו' כסלו תרפ"ט נערכו קישורי התנאים של הרבנית עם הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בעיר ריגא.

ביום י"ד כסלו תרפ"ט נישאה הרבנית לרבי שליט"א בעיר וורשה (פולין) ומסדר הקידושין היה אביה - אדמו"ר הריי"צ. ה"קבלת פנים" החלה בשעה 17:00 ושומרים מיוחדים אפשרו את הכניסה לישיבת תומכי תמימים ווארשה בה התקיימה החתונה, רק לבעלי כרטיס כניסה.

אל השולחן בו ישב החתן, הסבו אדמו"רים רבנים וראשי קהל מכל רחבי פולין. לאחר שהרבי הריי"צ אמר את המאמר "לכה דודי לקראת כלה" נערכה החופה בחצר הישיבה, בה הצטופפו למעלה מ - 5,000 איש.

השושבינים היו: אדמו"ר הריי"צ ורעייתו הרבנית נחמה דינה, הרב משה הורנשטיין ורעייתו הרבנית חיה מושקא. במהלך הסעודה חולקה תשורה למשתתפים, צילום כתב יד קודש שלאדמו"ר הזקן בצירוף הסבר בכתב יד קודשו של אדמו"ר הריי"צ.

לאחר החתונה התגוררו בברלין אך בשנת תרצ"ג עברו לפריז ולאחר כיבוש צרפת עברו לניצה. אדמו"ר הריי"צ פעל רבות להוציא אותם משם, לאחר מאמצים וחודשים רבים אושרה ויזה אמריקנית עבורם, אותה קיבלו ב - כ' ניסן תש"א בקונסוליה האמריקנית שבמרסיי (צרפת).

ההתמסרות לצד הרבי מלך המשיח שליט"א

לאחר מאמצים והשתדלויות רבות הגיעו הרבי והרבנית לפורטוגל, ושם עלו על ספינה שהפליגה לארצות הברית.

בכ"ח סיון תש"א, הגיעו על סיפונה של האנייה "סורפא פינטא" לארה"ב - יום זה נקבע ליום חג ומועד על נס ההצלה של הרבי והרבנית. רק כעבור שלושה ימים בשעות הצהריים שלח אדמו"ר הריי"צ לקרוא לרבי ולרבנית וביקשם להיכנס בנפרד.

כאשר במשפט הספרים שאל עורך הדין של הצד השני את הרבנית לדעתה בנוגע לשייכותם של ספרי אביה, השיבה הרבנית כי אביה והספרים שייכים לחסידים! משפט זה עזר לניצחון המשפט.

בשנותיה האחרונות עסקה במבצע נרות שבת קודש, וגם עסקה רבות במוסד תן יד להכנסת כלה.

הרבנית חיה מושקא, התאפיינה בפיקחות גדולה, צניעות עד הקצה האחרון, ועזרה בתחומים שונים לבעלה -הרבי. ידוע שגם היתה מסייעת בהקראת מכתבים אשר קיבל הרבי שליט"א.

בהיותה אשתו של מנהיג שנערץ על ידי אלפים ואשה מלומדת וחכמה בזכות עצמה, הרבנית היתה עשויה לזכות בכבוד מלכים, אך היא סלדה מפרסום והתרחקה מכל גינוני כבוד ולפיכך נודעו רק מעט מאוד פרטים על חיי היום-יום שלה, וכל ימיה התקיים אצלה "כל כבודה בת מלך פנימה". רק לאחר פטירתה, החלו מכריה לחשוף מעט מאישיותה המיוחדת.

והחי יתן אל ליבו - תקופה חדשה בנשיאות

ביום רביעי, כ"ב בשבט תשמ"ח (10 בפברואר 1988) נפטרה הרבנית חיה-מושקא, לאחר מחלה קצרה.

הרבנית שחשה שלא בטוב, הובהלה לבית-רפואה. בהגיעה למקום ביקשה כוס מים, בירכה עליו "ברוך אתה ה'... שהכל נהיה בדברו" והחזירה את נשמתה ליוצרה.

את דרכה האחרונה, עשתה הרבנית בהלוויה ענקית המתאימה למלכה. למעלה מ-15 אלף איש ליוו אותה ובראשם טורי אופנועים משטרתיים, שהובילו את הלוויה לבית-העלמין בקווינס, שם נטמנה בסמיכות לאביה, אדמו"ר הריי"צ.

באותו יום, ייסד הרבי שליט"א קרן על שמה קרן חמ"ש הממשיכה לפעול עד היום הזה ומסייעת לרבבות נשים בהשגת מטרות חינוכיות וחברתיות.

בימים ובחודשים שלאחר הפטירה, הירבה הרבי לצטט את הפסוק "החי יתן אל לבו": פטירתו של אדם קרוב צריכה להביא לפעולות חיוביות - הליכה בדרכיו של הנפטר וייזום פעולות לעילוי נשמתו.

לאחר שהרבי שליט"א יצא בקריאה להקים מוסדות על שמה, הוקמה בירושלים עיה"ק בשנת תשמ"ט "מכללת אור חיה" - מרכז תורני לנשים, בו מתקיימים שיעורים בשפות שונות.

כחודש לאחר הסתלקותה בכ"ה אדר (יום הולדתה), הכריז הרבי שליט"א על מבצע יום הולדת שמנהגיו התפרסמו בשעתו כשגולתו המנהג לערוך התוועדויות עם החלטות טובות.

בעלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מציין יום זה שבו החלה תקופה חדשה בנשיאותו של נשיא דורנו, "שאוחזים כבר בסיום עבודת כל הבירורים, ואף כבר "צחצחו את הכפתורים" וכו', וצריכים רק להיות מוכנים לקבלת משיח צדקנו".

הפירוש של השם חיה מושקא

״חיה" (מלשון חיים) מרמז על כללות חיי הנשמה, קשור (בעיקר) לחיות שמחיה את הגוף בדרך התלבשות פנימית; "מושקא" הוא "מין ריח בשמים", כוונתו למקיף הנשמה, כידוע שריח הוא ענין של מקיף.

כ"ד שבט: הילולת הרבנית מנוחה רחל

קווים לדמותה של אשת המלך

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...