ה' טבת (ה'תשמ"ז) - יום "דידן נצח"

ביום ה' בטבת תשמ"ז (1987) פסק בית המשפט כי הספרים שבספריית ליובאוויטש - חב"ד שייכים לרבי מלך המשיח שליט"א ולחסידיו. משפט הספרים של אגודת חסידי חב"ד החל ביום י"ט כסלו תשמ"ו לפני השופט צ´ארלס סימפטון, ונמשך כשלושה שבועות

דידן נצח - החג של הדור השביעי

אנו אין לנו אלא… ה' טבת הוא החג שלנו • ליובאוויטש היא הרבי • דווקא בדור השביעי • לכן דווקא בדור זה לא שייך הסתלקות • מאמר מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג ע"ה על מהות חג הספרים ה' טבת

י"ט טבת: דידן נצח!

על חג הגאולה ג' תמוז אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, שאמנם הרבי הריי"צ לא קבע אותו כיום-טוב, אבל "התקשרות חסידים לרבי נשיא – צריכה להיות לכל מה שהוא.. ולכן חסידים עליהם לחוג גם את יום ג' בתמוז" • על-דרך זה ניתן לומר על יום י"ט טבת, בו היה "דידן נצח" הקשור לרבי שליט"א מלך המשיח באופן אישי ופרטי "עצם שבעצם", פנימיות שבפנימיות – והקשר ל"יחי אדוננו"