י"ט תמוז יום הברית של הרבי הריי"צ (תר"מ)

בשעת ברית המילה שלו בכה כ"ק מו"ח אדמו"ר כדרך התנוקות. אמר לו סבו כ"ק אדמו"ר מהר"ש: "מדוע הנך בוכה? כשתגדל תהיה... ותאמר חסידות בשפה ברורה”

י"ט תמוז - יום הולדת הרז"א (תרי"ח)

יום הולדת הרה"ק ר’ שניאור זלמן אהרן - הרז"א בנו הגדול של כ"ק אדמו"ר המהר"ש ואחיו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב. כ"ק אדמו"ר הצ"צ היה נוהג בעת הברית של בניו ונכדיו לקרוא להם גם בראשי תיבות, וקרא לו רז"א, ואמר בלשון הזוהר: דא רזא טמירא

ט"ו תמוז - הרבי הריי"צ חזר ממאסרו (תרפ"ז)

בש"ק פר’ פנחס עלה לתורה וברך ברכת "הגומל”. בשעת הקידוש בליל שבת אמר את המאמר "ברוך הגומל" ולמחרת בסעודת היום אמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שסעודה זו היא "סעודת הודאה"

י"ג תמוז - הרבי הריי"צ מקבל את תעודת השחרור (תרפ"ז)

ביום י"ג תמוז לאחר שקיבל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ את תעודת השחרור, התאספו אנשים רבים במעונו של הרבי והרבי התוועד ואמר מאמר חסידות ד"ה "ברוך הגומל לחייבים טובות”

י"ב תמוז - הרבי הריי"צ נכנס לעסקנות (תרנ"ה)

"באסיפת רבנים מסויימת שהתקיימה אז שלח הרבי מוהרש"ב נ"ע את כ"ק מו"ח אדמו"ר בתור בא-כחו. היות והרבי היה אז צעיר, בגיל חמש- עשרה, שלח איתו אביו את הרשב"ץ״

י"ב תמוז - הולדת הרבי הריי"צ (תר"מ)

"לאחר מספר שעות חזר בעלי - כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב - כשהוא שמח וטוב לבב, ועל סף הבית עשה "קולע" ומצב רוחו היה מרומם. ספרתי לו את דבר החלום, וימהר בעלי אל אביו ויספר לו את החלום אשר חלמתי״

י"ב-י"ג תמוז חג הגאולה של האדמו"ר מוהריי"צ (תרפ"ז)

היום העולם היהודי חוגג את יום חג הגאולה, יום שיחרורו של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק - הריי"צ מליובאוויטש, האדמו"ר הקודם של חב"ד, מבית האסורים הסובייטי, לפני 95 שנה • על סיפור המאסר והגאולה בכתבה המלאה

י"א תמוז - הרבי הריי"צ מתחיל להניח תפילין (תרנ"א)

"ומיום ראשון י"ג בתמוז הנה בכל יום הייתי בא אליו להניח תפילין בברכה בשם ומלכות בתפילין הללו, ואחרי כן הייתי הולך לבית הכנסת לתפילה בציבור והייתי חוזר אז משניות בע"פ."...

י"א תמוז - הסתלקות הרה"ח שניאור זלמן סלונים (תרצ"ז)

הסתלקות הרה"ג הרה"ח ר׳ שניאור זלמן מסלונים נכד הרבנית מנוחה רחל בת כ"ק אדמו"ר האמצעי

ח' תמוז - קישורי התנאים של הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר המהר"ש (תרנ"א)

קישורי התנאים של הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר המהר"ש עם הרה"ח ר׳ משה הכהן הורנשטיין

ד' תמוז - הסתלקות הרבנית אסתר מרים בת כ"ק אדמו"ר האמצעי (תקע"ט)

הסתלקות הרבנית אסתר מרים בת כ"ק אדמו"ר האמצעי

ג׳ תמוז - השריפה הגדולה בליובאוויטש (תרי"א)

שריפות רבות פקדו את חצר רבותינו נשיאינו בעיר ליובאוויטש. אחת השריפות החמורות שאותן מונה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ברשימותיו היתה ביום ג’ תמוז שנת תרי"א, בה נשרף ביתו של כ"ק אדמו"ר הצ"צ וכן בתיהם של בניו הק'

ג׳ תמוז - "אתחלתא דגאולה" (תרפ״ז)

ביום ראשון ג׳ תמוז, אחרי תשע עשרה ימים של ישיבה בכלא "שפאלערקי", הוגלה הרבי לעיר קוסטרמה, עיר נוצרית מובהקת שרק יהודים בודדים גרים בה

גוט יום טוב! • תשעים ואחת שנה לחג הגאולה - י"ב תמוז תרפ"ז

חסידי חב"ד-ליובאוויטש יחד עם עמך בית ישראל חוגגים היום את "חג הגאולה" של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון חמיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, במלאת תשעים ואחת לצאתו מיצא מבית האסורים על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות ברוסיא הסובייטית • הערב 'התוועדות ארצית' בכיכר רבין בת"א • הכתבה המלאה

"ואני ידעתי גואלי חי" • עשרים וארבע שנים ל"יום הגאולה" ג' תמוז

חסידי חב"ד-ליובאוויטש והעולם היהודי חוגגים בשבת קודש זה את יום "אתחלתא דגאולה" של הרבי הריי"צ ויום הגאולה ה24 בו הרבי מלך המשיח שליט"א נותן לנו את הכוחות לפעול את ההתגלות המלאה תכף ומיד ממש ● בעוד 10 ימים צפויים להתכנס רבבות עמך בית ישראל ל"עצרת הענק" - משיח בכיכר • הסיפור המלא

בין המצרים של ימות המשיח • לקט הוראות

ללמוד את בית המקדש כדי להביא להתגלותו תיכף ומיד ממש. כיון ש"מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה למעלה, ותיכף) יגלה ויבוא מן משמים" ברגע כמימרא! • לקט מיוחד מהוראות הרבי מלך המשיח שליט"א להוספה בתורה ומצוות בימים אלו ובפרט בענייני גאולה ומשיח • בכתבה המלאה

מה קרה בי"ז בתמוז // סקירה מיוחדת

בימי שמש הלוהטים, מופיעים ״שלושת השבועות" - "ימי בין המצרים" המזכירים לנו את המאורעות העצובים של חורבן בית מקדשנו, הקשורים בימים אלו. מה קרה ביום י"ז בתמוז ומה צריך ללמדנו היום הזה בחיי היום יום? • מבוסס על מאמר מיוחד שפורסם בעלוני "שיחות לנוער" • לקריאה

חג הגאולה • האזינו לניגון י"ב-י"ג תמוז בביצועו של גיל עקביוב

לרגל 90 שנה לחג הגאולה הנכם מוזמנים להאזין לניגון י"ב-י"ג תמוז, רצועה מרגשת וסוחפת מתוך תקליטו האחרון של המוסיקאי ר' גיל עקיביוב 'חדווה דניגונא' ● להאזנה לניגון

גוט יום טוב! תשעים שנה לחג הגאולה

העולם היהודי בכלל וחסידי חב"ד-ליובאוויטש בפרט חוגגים היום את "חג הגאולה" של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון חמיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, במלאת תשעים שנה לצאתו מהגלות לאחר שיישב במאסר על שמירת הגחלת היהודית ברוסייא הסובייטית • לכתבה המלאה

"ואני ידעתי גואלי חי" • 23 שנה ל"יום הגאולה" ג' תמוז

חסידי חב"ד-ליובאוויטש והעולם היהודי חוגגים מהערב יום "אתחלתא דגאולה" ה-90 של הרבי הריי"צ ויום הגאולה ה23 בו הרבי מלך המשיח שליט"א נותן לנו את הכוחות לפעול את ההתגלות המלאה תכף ומיד ממש ● מחר בערב צפויים להתכנס אלפי חסידים ועמך ישראל ל"עצרת הענק" • הסיפור המלא

דף 1 מתוך 2