• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

ח' תמוז - קישורי התנאים של הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר המהר"ש (תרנ"א)

קישורי התנאים של הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר המהר"ש עם הרה"ח ר׳ משה הכהן הורנשטיין
ח' תמוז - קישורי התנאים של הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר המהר"ש (תרנ"א)
תואר פני הרבי הרש״ב נ״ע
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

נולדה בשנת תר"מ כבת זקונים לאדמו"ר המהר"ש ומרת רבקה שניאורסון. הרבנית חי׳ מושקא נתייתמה מאביה כ"ק אדמו"ר מהר"ש בהיותה ילדה קטנה. ולכן את שידוכם עשה הרבי הרש"ב.

אחיה כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב והרה"ק הרז"א דאגו לשידוך עבורה. באחת מאגרותיו כותב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב: ״... עבור אחותי תחי׳ גמרנו השידוך עם מחו׳ הר"ז הארנשטיין וביום א׳ הי׳ הקישורי תנאים למז"ט ... ראינו את החתן אחי הרז"א שי׳ ואני ובחנו אותו בלימוד ומצאנו אותו טוב וישר והוא ירא אלקים, ותקוותינו שיהי׳ כלי לקבל דא"ח ג"כ, יעזור לנו השי"ת שיהי׳ כפי רצון אאמו"ר זצוקללה"ה נ"ע...״.

על קישורי התנאים של הרבנית חי׳ מושקא בת כ"ק אדמו"ר מהר"ש מספר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

״עוד היום, תהלה לא-ל, נצב לנגד עיני אותו מחזה של ההתוועדות ההיא, השולחן הארוך שעמד לאורך החדר, כשבראש השולחן עמד כסא פנוי שאיש לא נגע בו. כסא זה הי׳ מקום מוכן לסבי הרבי מהר"ש נ"ע.

מימין השלחן והכסא ישב אבי - הרבי - ופניו למזרח, וממולו לשמאל השולחן והכסא ישב דודנו הרז"א ופניו למערב, ואני ישבתי ליד אבי. בשעת קריאת שטר קישורי התנאים, עמדו כל המסובים. הקורא היה ידיד ביתנו ואהובנו רבי יעקב מרדכי נ"ע בעזפאלאוו מפולטבה.

אחרי קריאת התנאים הניחו שטר התנאים בראש השולחן במקום שעמד הכסא, ומזמן לזמן היו אבי ודודי הרז"א מביטים על הכסא ההוא בעינים מלאות דמע. לעולם לא אשכח אותו רגע ואותו מחזה.

לפני שהתחיל לדבר עמד מלוא קומתו ובשתי ידיו אחז בקצה השולחן והביט זמן ארוך על הכסא שעמד בראש השולחן. פניו היו לבנות כסיד ורק שני כתמים אדומים היו במקצועות לחיו ודמעות נושרות מעיניו על השולחן.

כל המסובים עמדו כל העת שהרבי דיבר, לבד דודנו הרז"א שנשאר יושב במקומו, מסתכל בפני הרבי ועיניו יורדות שני נחלים של דמעות, דבר שהפליא את כל המסובים.

הרבי לקח כוס משקה ואמר: ״בשם בעל השמחה ובשליחותו אני אומר לחיים לכלה ומוסר את הברכה הקדושה, שקישורי התנאים האלה יהיו כריתת ברית אמיתית לחתונה בשעה טובה ומוצלחת באריכות ימים ושנים ובדור ישרים יבורך, לחיים בעלת השמחה, לחיים מחותנים, לחיים ידידים״.

אח"כ הכריז: כעת בואו ונרקוד עם בעל השמחה. עיניו זלגו דמעות וידם קולו בשיר. דודנו הרז"א הניח ידו על כתף הרבי וירקדו. אמנם דודנו הרז"א מפני מצב בריאותו בסבבו שתים שלש פעמים ישב לנוח והרבי והמסובים רקדו שעה ארוכה...״ החתונה התקיימה ביום י׳ אלול.

(אג"ק אדתו"ר מוהרש"ב ת"ג, ספה"ת)

ד' תמוז - הסתלקות הרבנית אסתר מרים בת כ"ק אדמו"ר האמצעי (תקע"ט)

כ"ו תמוז - ניצחון בויכוח הבעל שם טוב (תקי"ט)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...