• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

י"ב תמוז - הרבי הריי"צ נכנס לעסקנות (תרנ"ה)

"באסיפת רבנים מסויימת שהתקיימה אז שלח הרבי מוהרש"ב נ"ע את כ"ק מו"ח אדמו"ר בתור בא-כחו. היות והרבי היה אז צעיר, בגיל חמש- עשרה, שלח איתו אביו את הרשב"ץ״
י"ב תמוז - הרבי הריי"צ נכנס לעסקנות (תרנ"ה)
הרבי הריי"צ והרבי שליט״א מלך המשיח משחקים שח-מט
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מכניס את בנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לעסקנות הכלל וממנה אותו למזכירו

כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ: ״ביום חמישי י"ב תמוז ביום בו מלאו לי חמש עשרה שנה, לקחני אבי לאהלי הקודש של אביו הרבי מהר"ש וזקנו הרבי ה"צמח צדק״. כשהגענו לאהלי הקודש ונכנסנו לבית הכנסת שלפני ה"אוהל", פתח אבי את ארון הקודש ואמר: - "אני מביא היום את בני לעקידה. בעקידה יש עקוד ונעקד. אברהם אבינו ע"ה עקד את יצחק בנו כדי שלא יהי׳ בו פסול ח"ו גם אני רוצה שהעקידה תהי׳ כפי הרצוי״.

אבי פרץ בבכי עמוק, אני לא ידעתי אז משום דבר והצטרפתי לבכייתו. לאחר מכן למד אבי אתי, ליד ארון הקודש הפתוח, חצי פרק באגרת הקודש ד"ה חגרה בעוז מתני׳ ופנה אלי ואמר: ״בפניהם של אבות קדושים אני רוצה לכרות אתך ברית״.

אבי העמיד אותי מולו, הניח ידיו הקדושות עלי, ואמר: "מהיום אני מוסר בידך את העבודה בעסקנות הכלל בענינים גשמיים ורוחניים״. והסביר לי באריכות ענין מסירות נפש.

לאחר מכן נכנס אבי ל"אוהל" ואני נשארתי בבית הכנסת ואמרתי תהילים. בשמעי את אמירת התהילים של אבי בבכיות עצומות, איבדתי עשתונותי ובכיתי קשות. בתוך כך פתח אבי את הדלת והורה לי להכנס ל"אוהל״. "היכנס" - אמר לי אבי - "ואבי, סבך - אדמו"ר המהר"ש, והסבא אדמו"ר הצ"צ יברכו אותך״.

אימה ופחד נפלו עלי, וברגע הראשון עמדתי כמאובן מבלי יכולת להניע יד ורגל. כשהתאוששתי ונכנסתי ל"אוהל", הדליק אבי שבעים ושתיים נרות שמן, לקחני בידי וקירבני אל תוך ארבע האמות של הקברים הקדושים, שם ידיו על ראשי ויברכני. בשמעי את בכיתו הלבבית והפנימית של אבי, ובראותי את הדמעות שזלגו מעיניו על הרצפה, התעוררתי בעומק לבבי.

כשסיפר כ"ק אדמו"ר שליט"א את הסיפור, בהתוועדות י"ב תמוז תשח"י, סיים ואמר: ״זה היה התחלת מינוי הנשיאות שכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע מסר לכ"ק מו"ח אדמו"ר, כמה ששייך נשיאות בחיי הנשיא בעלמא דין״.

בהתוועדות י׳ שבט תשי"א סיפר כ"ק אדמו"ר שליט"א: כשכ"ק מו"ח אדמו"ר היה בגיל חמש-עשרה, מינהו אביו, כ"ק אדמו"ר מהרש"ב נ"ע בתור מזכירו בעסקנות הכלל. באסיפת רבנים מסויימת שהתקיימה אז שלח הרבי מוהרש"ב נ"ע את כ"ק מו"ח אדמו"ר בתור בא-כחו. היות והרבי היה אז צעיר, בגיל חמש-עשרה, שלח איתו אביו את הרשב"ץ. הרשב"ץ היה יהודי מאד פיקח. אבל הרבי מוהרש"ב נ"ע הורה לו, שעל אף שהוא שולה אותו, אעפ"כ, עליו לדעת שככל שיתערב פחות יהיה הכל יותר נכון.

י"ב תמוז - הולדת הרבי הריי"צ (תר"מ)

כ"ו תמוז - ניצחון בויכוח הבעל שם טוב (תקי"ט)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...