• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

י"ט תמוז יום הברית של הרבי הריי"צ (תר"מ)

בשעת ברית המילה שלו בכה כ"ק מו"ח אדמו"ר כדרך התנוקות. אמר לו סבו כ"ק אדמו"ר מהר"ש: "מדוע הנך בוכה? כשתגדל תהיה... ותאמר חסידות בשפה ברורה”
י"ט תמוז יום הברית של הרבי הריי"צ (תר"מ)
הרבי הריי"צ
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

יום כניסת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום

בשנת תר"מ שהה כ"ק אדמו"ר המהר"ש זמן רב בעיר הבירה פטרבורג, הוא השתדל אצל אנשי המלוכה למנוע את הפוגרומים שהיו באותה שנה בכמה ממושבות היהודים. כשחזר מפטרבורג נולד נכדו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ביום י"ב תמוז.

בשעת סעודת הברית מילה היה כ"ק אדמו"ר מהר"ש במצב רוח מרומם, הוא אמר חסידות, סיפר סיפורים והרבה לנגן ניגונים. בסוף הסעודה ישב כ"ק אדמו"ר מהר"ש שקוע במחשבות ושר את ניגונו של רבנו הזקן - "ניגון הד׳ בבות״. כל הנוכחים נחרדו מקול הגעגועים המרירי בו שר את הניגון. כשסיים לנגן, נשאר שקוע במחשבות ופניו נהיו רציניים ביותר.

אח"כ אמר: כלל ישראל במדינתנו נמצאים בעת צרה וזקוקים אנו לרחמי שמים. בעזרת השם יתברך עשיתי את כל הניתן לעשות לטובת הכלל, חרשתי וזרעתי, כעת צריכים לברכת השי"ת שיהיה מצמיח ישועות. ואכן פעולותיו והשתדלויותיו הביאו תועלת מרובה והרוחות שקטו לתקופה ארוכה.

סיפר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח (שיחת י"ד שבט תש"י): בשעת ברית המילה שלו בכה כ"ק מו"ח אדמו"ר כדרך התנוקות. אמר לו סבו כ"ק אדמו"ר מהר"ש: "מדוע הנך בוכה? כשתגדל תהיה... ותאמר חסידות בשפה ברורה”. כך רשום ברשימות המאסר של הרבי - מקום ריק לאחר המלה "תהיה”. מחסידים שמעתי שאמר "תהיה רבי”. ולכן מובן מדוע יש מקום ריק ברשימות הרבי.

י"ט תמוז - יום הולדת הרז"א (תרי"ח)

כ"ו תמוז - ניצחון בויכוח הבעל שם טוב (תקי"ט)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...