• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

י"ב-י"ג תמוז חג הגאולה של האדמו"ר מוהריי"צ (תרפ"ז)

היום העולם היהודי חוגג את יום חג הגאולה, יום שיחרורו של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק - הריי"צ מליובאוויטש, האדמו"ר הקודם של חב"ד, מבית האסורים הסובייטי, לפני 95 שנה • על סיפור המאסר והגאולה בכתבה המלאה
י"ב-י"ג תמוז חג הגאולה של האדמו"ר מוהריי"צ (תרפ"ז)
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

היום העולם היהודי חוגג את יום חג הגאולה, יום שיחרורו של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק - הריי"צ מליובאוויטש, האדמו"ר הקודם של חב"ד, מבית האסורים הסובייטי, לפני תשעים וחמש שנה.

ביום י"ב תמוז בשנת תר"מ, נולד האדמור הריי"צ להוריו האדמו"ר הרש"ב והרבנית שטערנא שרה. בתאריך זה, בשנת תרנ"ה בהיותו בן 15 שנים בלבד הכניסו אביו לעסקנות הכלל.

אולם המפורסם ביותר הוא שקרה ביום זה בשנת תרפ"ז - גאולתו ממקום גלותו במאסרו הידוע.

ביום ג' תמוז יצא הרבי הריי"צ לגלות בקאסטרמא, והיה עליו להתייצב מידי שבוע בתחנת המשטרה המקומית. ביום י"ב תמוז בהתייצבו בתחנה בישרו לו שניתנה הפקודה לשחררו, אך כיוון שהיה זה יום חג בקסטרמא, רק למחרת - ביום י"ג בתמוז - ניתנה לו תעודת השיחרור והוא הורשה לחזור לביתו.

על מאורע זה כותב האדמור הקודם: "לא אותי בלבד גאל הקב"ה .. כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה".

חג החגים

בשיחת פרשת חוקת י' תמוז תשמ"ה, דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח אודות חג הגאולה י"ב תמוז ואמר אז כי זהו "חג החגים".

בדבריו הקדושים הזכיר את "חג החגים" י"ט והסביר: "ויש להוסיף בביאור המעלה ד"יב-י"ג תמוז - שזהו "חג החגים": ידועים דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות חג הגאולה של אדמו"ר הזקן בי"ט כסליו - "חג החגים" וכפי שנתפרש ונתבאר ד"חגים" קאי על ג' הימים טובים דפסח, שבועות וסוכות, וי"ט הוא החג ד"חגים" אלו - "חג החגים". ודברים אלו פסק כ"ק מו"ח אדמו"ר גם בנוגע לגאולה שלו בי"ב י"ג תמוז - שזהו "חג החגים".

את תיאורי קורות היום הגדול, ניתן למצוא במדור - לוח שנה.

י"א תמוז - הרבי הריי"צ מתחיל להניח תפילין (תרנ"א)

כ"ו תמוז - ניצחון בויכוח הבעל שם טוב (תקי"ט)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...