• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

י"ט תמוז - יום הולדת הרז"א (תרי"ח)

יום הולדת הרה"ק ר’ שניאור זלמן אהרן - הרז"א בנו הגדול של כ"ק אדמו"ר המהר"ש ואחיו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב. כ"ק אדמו"ר הצ"צ היה נוהג בעת הברית של בניו ונכדיו לקרוא להם גם בראשי תיבות, וקרא לו רז"א, ואמר בלשון הזוהר: דא רזא טמירא
י"ט תמוז - יום הולדת הרז"א (תרי"ח)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

רבנו שניאור זלמן אהרן נולד ביום ה׳ פ׳ מטות, י"ט תמוז תרי"ח, (בכמה מקומות מובא שנולד בשנת תרי"ט), ונקרא ע"ש רבנו הזקן וע"ש זקנו, אבי אמו, הרה"ח ר׳ אהרן אלכסנדרוב משקלוב.

כ"ק אדמו"ר הצ"צ היה נוהג בעת הברית של בניו ונכדיו לקרוא להם גם בראשי תיבות, וקרא לו רז"א, ואמר בלשון הזוהר: דא רזא טמירא.

סיפרה אמו הרבנית רבקה: כשהיתה בהריון אתו אמר לה חותנה כ"ק אדמו"ר הצ"צ שהיא נושאת בקרבה ילד נעלה (אגעהויבענעם אינגל). כשהיה הרז"א בן שלש רצה כ"ק אדמו"ר הצ"צ לשדכו עם נכדתו, בתו של אדמו"ר המהרי"ן. כשהמהרי"ן הביע את חששו "שמא לא ידע הילד מללמוד כראוי", השיב לו אביו כ"ק אדמו"ר הצ"צ : ללמוד לא ידע?! כמוך בודאי ידע ואולי אף יותר ממך! (כידוע היה המהרי"ן גאון עצום בנגלה ובחסידות).

(רשימת מאמרי כ"ק אדמו"ר המהר"ש, ספה"ת אדמו"ר מהר"ש)

ט"ו תמוז - הרבי הריי"צ חזר ממאסרו (תרפ"ז)

כ"ו תמוז - ניצחון בויכוח הבעל שם טוב (תקי"ט)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...