ז' חשון ומנהגי החודש

מתחילים לשאול גשמים, "ותן טל ומטר לברכה" בברכת השנים, בתפילת ערבית של ליל ז' מרחשון (בארץ ישראל). וגם כינוסי אחדות וברכת הקשת

כ' חשון: יום הולדתו של רבי שלום דובער, הרבי הרש"ב

היום כ' חשון, מציינים את יום הולדתו של הנשיא החמישי לשלשלת אדמו"רי חב"ד, הרבי הרש"ב. מפעולותיו העיקריות: הקמת ישיבות 'תומכי תמימים', בהם לומדים את תורת החסידות כחלק מסדרי הלימודים, כמו שלמדים את חלקי התורה הגלויים