• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא

י"א תמוז - הרבי הריי"צ מתחיל להניח תפילין (תרנ"א)

"ומיום ראשון י"ג בתמוז הנה בכל יום הייתי בא אליו להניח תפילין בברכה בשם ומלכות בתפילין הללו, ואחרי כן הייתי הולך לבית הכנסת לתפילה בציבור והייתי חוזר אז משניות בע"פ."...
י"א תמוז - הרבי הריי"צ מתחיל להניח תפילין (תרנ"א)
הרבי הריי"צ
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מתחיל להניח תפילין בהיותו בן 11

כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ: ״...למחרת ביום שישי ערב שבת - י"א בתמוז - בשעה שבע בבקר קרא אותי אבי. כשבאתי אליו אמר לי לסגור את הדלת ובקרבי אליו פתח את תיבת שולחנו והוציא זוג תפילין קטנות ואמר לי:

״תפילין אלו הן של אבי הרבי מהר"ש שהי׳ מניח בבקר - בקריאת שמע קטנה - שני זוגות, רש"י ור"ת ביחד, ותפילין אלו הן של רש״י״. וצוה עלי להניחם בלי ברכה ואמר לי להתפלל כל התפלה בחדרו.

ומיום ראשון י"ג בתמוז הנה בכל יום הייתי בא אליו להניח תפילין בברכה בשם ומלכות בתפילין הללו, ואחרי כן הייתי הולך לבית הכנסת לתפילה בציבור והייתי חוזר אז משניות בע"פ. אבי פקד עלי באזהרה גדולה שאיש לא ידע מזה...״.

י"א תמוז - הסתלקות הרה"ח שניאור זלמן סלונים (תרצ"ז)

כ"ו תמוז - ניצחון בויכוח הבעל שם טוב (תקי"ט)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...