י"ב תמוז - הרבי הריי"צ נכנס לעסקנות (תרנ"ה)

"באסיפת רבנים מסויימת שהתקיימה אז שלח הרבי מוהרש"ב נ"ע את כ"ק מו"ח אדמו"ר בתור בא-כחו. היות והרבי היה אז צעיר, בגיל חמש- עשרה, שלח איתו אביו את הרשב"ץ״

י"ב תמוז - הולדת הרבי הריי"צ (תר"מ)

"לאחר מספר שעות חזר בעלי - כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב - כשהוא שמח וטוב לבב, ועל סף הבית עשה "קולע" ומצב רוחו היה מרומם. ספרתי לו את דבר החלום, וימהר בעלי אל אביו ויספר לו את החלום אשר חלמתי״

י"ב-י"ג תמוז חג הגאולה של האדמו"ר מוהריי"צ (תרפ"ז)

היום העולם היהודי חוגג את יום חג הגאולה, יום שיחרורו של כ"ק אדמו"ר רבי יוסף יצחק - הריי"צ מליובאוויטש, האדמו"ר הקודם של חב"ד, מבית האסורים הסובייטי, לפני 95 שנה • על סיפור המאסר והגאולה בכתבה המלאה

י"א תמוז - הרבי הריי"צ מתחיל להניח תפילין (תרנ"א)

"ומיום ראשון י"ג בתמוז הנה בכל יום הייתי בא אליו להניח תפילין בברכה בשם ומלכות בתפילין הללו, ואחרי כן הייתי הולך לבית הכנסת לתפילה בציבור והייתי חוזר אז משניות בע"פ."...

י"א תמוז - הסתלקות הרה"ח שניאור זלמן סלונים (תרצ"ז)

הסתלקות הרה"ג הרה"ח ר׳ שניאור זלמן מסלונים נכד הרבנית מנוחה רחל בת כ"ק אדמו"ר האמצעי

ח' תמוז - קישורי התנאים של הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר המהר"ש (תרנ"א)

קישורי התנאים של הרבנית חיה מושקא בת כ"ק אדמו"ר המהר"ש עם הרה"ח ר׳ משה הכהן הורנשטיין

ד' תמוז - הסתלקות הרבנית אסתר מרים בת כ"ק אדמו"ר האמצעי (תקע"ט)

הסתלקות הרבנית אסתר מרים בת כ"ק אדמו"ר האמצעי

ג׳ תמוז - השריפה הגדולה בליובאוויטש (תרי"א)

שריפות רבות פקדו את חצר רבותינו נשיאינו בעיר ליובאוויטש. אחת השריפות החמורות שאותן מונה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ברשימותיו היתה ביום ג’ תמוז שנת תרי"א, בה נשרף ביתו של כ"ק אדמו"ר הצ"צ וכן בתיהם של בניו הק'

ג׳ תמוז - "אתחלתא דגאולה" (תרפ״ז)

ביום ראשון ג׳ תמוז, אחרי תשע עשרה ימים של ישיבה בכלא "שפאלערקי", הוגלה הרבי לעיר קוסטרמה, עיר נוצרית מובהקת שרק יהודים בודדים גרים בה

ב' אייר - יום הולדת כ"ק אדמו"ר המהר"ש (תקצ"ד)

היום ב' באייר, מציינים את יום לידתו של הרבי המהר"ש, רבי שמואל, על הליך לידתו המיוחד במיטה חדשה בתוך הבית החדש בכתבה המלאה. וגם: איזה פרקים הורה הרבי הצמח צדק לקרוא בזמן הלידה

בפרלמנטים וממשלות העולם חוגגים י”א ניסן

החג הגדול והקדוש, יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח - איננו חג מגזרי של קהילות חסידי חב"ד ולא רק חג לכלל העם היהודי • ביובל השנים האחרונות, הפך י"א בניסן לחג בינלאומי, הנחגג ומצוין מידי שנה בבית הלבן על-ידי נשיא ארה"ב, ובממשלות, פרלמנטים ועיריות בכל רחבי תבל • העולם כולו מכיר בנשיאות ומלכות הרבי שליט"א מלך המשיח על העם היהודי ועל כלל האנושות

מזל טוב! 120 שנה להולדת הרבי שליט"א מלך המשיח

חסידי חב"ד ליובאוויטש יחד עם עמך בית ישראל בכל רחבי תבל חוגגים היום י"א ניסן - 120 שנה ליום הולדת נשיא הדור הרבי שליט"א מלך המשיח • מנהג החסידים להתחיל לומר את הפרק החדש בתהלים כפי מנין שנותיו של הרבי שליט"א • והשנה: פרק קכ"א • לאמירת הפרק עם פירושי חז"ל

ב' ניסן • יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

בתאריך ב' ניסן מציינים את יום הסתלקותו של רבי שלום דובער שניאורסון כ"ק אדמו"ר הרש"ב - הרבי החמישי בשושלת רבותינו נשיאנו, ויום נשיאותו של בנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. תיאור מיוחד ומרטיט מתקופת ההסתלקות ביום ב' ניסן תר"פ

ז"ך אדר: ברוב שירה וזמרה

30 שנה חלפו מאותו יום בשנת תשנ"ב, בו קיבלו החסידים את הבשורה המצמררת כי אירע משהו חמור בבריאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח. תגובת החסידים היתה התחזקות בקיום הוראותיו

כ"ד שבט: הילולת הרבנית מנוחה רחל

הרבנית מנוחה רחל סלונים היתה אגדה עוד בחייה. היא זכתה לתארים רבים – צדקת, בעלת סגולות וישועות, אם חב"ד בחברון, או סתם 'הסבתא'. אבל אולי אין תואר יותר מכובד מאשר – נכדת אדמו"ר הזקן, ובת אדמו”ר האמצעי. לרגל יום פטירתה - כ"ד שבט

הצדיק מיבנאל ומלך המשיח

הערב, י"ז שבט, ימלאו שבע שנים לפטירת האדמו"ר ר' אליעזר שלמה שיק, המכונה "המוהרא"ש" • כיצד הגיב הרבי מלך המשיח שליט"א כשקיבל את ספרו של מוהרא"ש? • מה חלם מוהרא"ש על הרבי מלך המשיח שליט"א בליל תשעה באב? • סקירה מרתקת

י"ט - כ' כסלו • חג הגאולה שמח!

חסידי חב"ד ליובאוויטש מציינים גם היום את חג הגאולה, יום בו יצא כ"ק אדמו"ר הזקן מליובאוויטש ממאסר וכן יציאתו מבית "המתנגד" שהחשיב כ"מעצר רוחני" על פירסום תורת החסידות בעולם • מערכת האתר מאחלת לציבור הגולשים ולכל בית ישראל גוט יום טוב! • הסיפור של "חג הגאולה - כ' כסלו" ב"כתבה המלאה"

י"ט כסלו: יום הסתלקות הרב המגיד ממעזריטש / תולדות חייו

כ"ק אדמו"ר רבי דב בער ממזריטש, המכונה "המגיד ממזריטש", היה מגדולי תלמידי כ"ק אדמו"ר הבעש"ט, ולאחר הסתלקותו מונה לממשיך דרכו, בתקופתו גדלה ההתנגדות לחסידות, ולמרות זאת המשיכה לגדול, כ"ק אדמו"ר הזקן היה מבחירי וגדולי תלמידיו • מוגש לכבוד יום הסתלקותו בי"ט כסלו תקל"ג • הכתבה המלאה

י"ג אלול - חתונת אדמו"ר הריי"ץ (תרנ"ז)

כאשר זיכני השי"ת בנשואי בני יחידי המופלי מ׳ יוסף יצחק שי' עם ב"ג בת בן דודי הרה"ח מהר"א שי׳ מקעשינוב אשר הוגבל זמן החתונה למז"ט פיו ועש"ק י"ג אלול הבע"ל בליובאוויטש

י"ב אלול - אדמו"ר מוהריי"צ בביקורו הראשון בארה"ב (תרפ"ט)

אלפים מיהודי ארה"ב הצטופפו בנמל ניו-יורק בבואם לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. כשנראו פניו הק׳ פצח הקהל הגדול בשירת ״ברוך הבא״

דף 2 מתוך 5