• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

י"ז אלול - הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 (תשמ"ח)

ביום י"ז אלול ערב ח"י אלול בשעה 5 בערב נערכה "הנחת אבן- הפינה. כ"ק אדמו"ר שליט"א עלה לבימה מיוחדת שהוקמה מחוץ לבנין, ופתח מיד בשיחה שנמשכה כעשר דקות (לוח שנה)
י"ז אלול - הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 (תשמ"ח)
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כ"ק אדמו"ר שליט"א מניח את "אבן הפינה" להרחבת "בית רבינו שבבל"

בהתוועדות שבת פרשת שופטים שנת תשמ"ח הכריז כ"ק אדמו"ר שליט"א על "עת לבנות" - להתחיל לבנות בניינים חדשים, בניינים של תורה, עבודה וגמילות חסדים.

במסגרת זו הוחלט על בניה מחודשת ומורחבת של בית המדרש הגדול של ליובאוויטש.

ביום י"ז אלול ערב ח"י אלול ה׳תשמ״ח בשעה 5 בערב נערכה "הנחת אבן- הפינה" להרחבת 770 בית משיח.

כ"ק אדמו"ר שליט"א עלה לבימה מיוחדת שהוקמה מחוץ לבנין, ופתח מיד בשיחה שנמשכה כעשר דקות. בשיחה דיבר על ענין הנחת אבן פינה שבאנגלית קוראים לזה "שבירת קרקע", ששוברים את הקרקע ואח"כ מניחים את אבן היסוד.

כ"ק אדמו"ר שליט"א ביאר את הענין בעבודת השם. ואח"כ אמר: "בית כזה שיסודו "קודש" והוא נבנה בהכרה שהבנייה היא בכוחו של הקב"ה - זוכה לברכות מאת ה' הנעשה שותף, כביכול, בבניין והבניה תהיה בהצלחה רבה בגשמיות וברוחניות, ושתהיה בזריזות, ויקויים בו ושכנתי בתוכם מתוך שמחה וטוב לבב". לאחר שסיים את השיחה הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א למר דוד צ'ייס יו"ר קרן הבנין לומר דברים באידיש, וכן חדב"נ רבי שמריהו גורארי' - הרש"ג - בירך ברכה קצרה.

לאחר מכן ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א מהבימה וניגש למקום שיועד ליריית אבן הפינה, הוא לקח לידיו את- חפירה, הסיט מעט את העפר בתוך הגומא ואז תפס בשתי ידיו הק' באבן שהיתה מונחת ליד הגומא והניח אותה בתוך הגומא. לאחר מכן לקח כ"ק אדמו"ר שליט"א את האת בידו וכיסה את האבן במעט חול. בסיום האירוע חילק כ"ק אדמו"ר שליט"א דולר לצדקה לכל הנוכחים.

י״ג אלול - חתונת אדמו״ר הריי״ץ (תרנ״ז)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...