• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

י"ב אלול - אדמו"ר מוהריי"צ בביקורו הראשון בארה"ב (תרפ"ט)

אלפים מיהודי ארה"ב הצטופפו בנמל ניו-יורק בבואם לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. כשנראו פניו הק׳ פצח הקהל הגדול בשירת ״ברוך הבא״
י"ב אלול - אדמו"ר מוהריי"צ בביקורו הראשון בארה"ב (תרפ"ט)
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מגיע לביקורו הראשון בארה"ב

אלפים מיהודי ארה"ב הצטופפו בנמל ניו-יורק בבואם לקבל את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. כשנראו פניו הק׳ פצח הקהל הגדול בשירת ״ברוך הבא״.

כשיצא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מהנמל, ליוו את מכוניתו שיירה של מאות מכוניות שעל כולם מתנוסס השלט "ברוך הבא כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש”.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ הגיע לביתו של הרה"ח ר׳ אלי׳ סימפסאן בבארא פארק, שם חיכו לו אלפי יהודים. מיד עם הגיעו יצא הרבי לקהל הרב ואמר: השי"ת קידש אותנו היהודים בכינוי "גוי אחד בארץ", לשון יחיד. כל היהודים בכל הארצות קשורים בחוט של אהבת ישראל. משמח את ליבי לראות קיבוץ יהודים גדול, כן ירבו. אני תקוה שהחמימות של ה"בית הישן", שהיה מקום תורה, תמשיך גם בארה"ב שבמהרה תהפוך למקום של הרבצת תורה. אני מאחל לכם, בתוך כלל אחינו בני ישראל, כתיבה וחתימה טובה...

במשך שהותו בארה"ב, ביקר כיק אדמו"ר מוהריי"צ בכמה מהקהילות היהודיות הגדולות של ארה"ב, ועורר אותם לבוא לעזרת אחיהם ברוסיא. לפני שעזב את ארה"ב, ביקר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ אצל נשיא ארה"ב מר הובר. הוא הודה לנשיא על מתן חופש הדת ליהודי ארה"ב. כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שהה בארה"ב עד כ"א תמוז תר"צ שאז חזר לביתו בריגא.

י"א אלול - חתונת אדמו"ר מוהרש"ב (תרל"ה)

י"ז אלול - הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 (תשמ"ח)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...