• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

י"ג אלול - חתונת אדמו"ר הריי"ץ (תרנ"ז)

כאשר זיכני השי"ת בנשואי בני יחידי המופלי מ׳ יוסף יצחק שי' עם ב"ג בת בן דודי הרה"ח מהר"א שי׳ מקעשינוב אשר הוגבל זמן החתונה למז"ט פיו ועש"ק י"ג אלול הבע"ל בליובאוויטש
י"ג אלול - חתונת אדמו"ר הריי"ץ (תרנ"ז)
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

חתונת כ"ק אדמו"ר מוהרי"צ בת נחמה דינה בת הרה"ק ר׳ אברהם שניאורסאהן מקישינוב

כאשר הגיע כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לעונת השידוכים, הוצעו הצעות רבות ושונות: ביניהן גם הצעות עשירות מלוות בהבטחת נדוני' גדולה.

הוריו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב והרבנית שטערנא שרה, נטו לשידוך עם בת הרה"ק ר׳ אברהם שניאורסאהן, ואילו הסבתא הרבנית רבקה (אשת כ"ק אדמו"ר המהר"ש) נטתה לשידוכים אחרים. הם החליטו איפוא, לשאול את החתן שהיה אז צעיר לימים. הם סיפרו לו על השידוכים המוצעים והוסיפו שבהתאם למסופר בתורה על נישואי יצחק ורבקה "ונשאלה את פיהו" הם פונים אליו בשאלת פיו על השידוכים המוצעים.

השיב החתן: נו, הרי באותה פרשה עצמה נאמר "ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי...".

להלן נוסח ההזמנה ששלח כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב לחתונת בנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ: ...כאשר זיכני השי"ת בנשואי בני יחידי המופלי מ’ יוסף יצחק שי' עם ב"ג בת בן דודי הרה"ח מהר"א שי’ מקעשינוב אשר הוגבל זמן החתונה למז"ט פיו ועש"ק י"ג אלול הבע"ל בליובאוויטש, לזאת אקרא נא לאהבי נפשי בא יבא על ראש שמחתי להתעלס באהבים והשי"ת יזכו לשמוח בשמחת בוב"א שי' ויקבל החו"ש והברכה מאדה"ש כאוות נפשו וש"ב ידידו עוז דו"ש מלונ"ח. שלום דובער.

י"ב אלול - אדמו"ר מוהריי"צ בביקורו הראשון בארה"ב (תרפ"ט)

י"ז אלול - הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 (תשמ"ח)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...