• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

ממנהגי חודש אלול: אמירת שלשה פרקי תהילים ביום

החל מהיום, ראש חודש אלול, נוהגים לומר בכל יום שלשה פרקי תהלים, לפי הלוח המופיע בסוף ספר התהלים. מנהג קדוש זה, נתגלה להבעל שם טוב ממורו ורבו אחיה השילוני, וממנו לרבותינו נשיאנו
ממנהגי חודש אלול: אמירת שלשה פרקי תהילים ביום
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

רבי ישראל הבעל שם טוב קיבל מהנביא אחיה השילוני, את המנהג לקרוא מדי יום 3 פרקי תהלים, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים.
לפי מנהג קדוש זה צריך לקרוא ביום ראשון (א' אלול) את הפרקים א' ב' ג'.

ולמחר (ביום שני השבוע) לקרוא פרקים ד' ה' ו'. ומחרתיים (ביום שלישי) פרקים ז' ח' ט'.

וכן הלאה, מדי יום 3 פרקים לפי הסדר.

אם שכחנו לקרוא, ניתן להשלים. כשמשלימים, אז קודם כל קוראים את 3 הפרקים ששייכים לאותו יום שאנו עומדים בו, ורק אחר כך את הפרקים ש"פספסנו". באותו אופן נוהגים אם התחלנו לא מהיום הראשון (שזה היום - א' אלול) אלא מיום אחר. קודם כל קוראים את 3 הפרקים של היום שבו התחלנו, ואחר כך משלימים את הפרקים של הימים הקודמים.

שורה תחתונה - ביום ראשון קוראים את הפרקים א' עד ג'.

זהו מנהג שכאמור קיבל אותו רבי ישראל הבעל שם טוב, מייסד החסידות, מהנביא אחיה השילוני (שהיה הרב של אליהו הנביא - ראה ספר שמואל), וירד מגן עדן לעולם הזה על מנת ללמד את הבעל שם טוב את תורת החסידות.

הבעל שם טוב כותב לתלמידו הקדוש רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, בעל ה"תולדות יעקב יוסף":

"הבטחתי אותו לגלות לו באיזה יום ובאיזה שנה נתגלה אלי מורי אחיה השילוני... ביום מלאת לי כ"ו שנה, ביום ח"י אלול בשנת תפ"ד, בעיר אקופ כחצות הלילה נתגלה אלי... הלימוד הראשון היה פרשת בראשית, וכאשר גמרנו התורה הקדושה... הייתי בן ל"ו, ונגליתי".
[מכתב הבעל שם טוב מופיע בספר "גנזי נסתרות", עמוד ט'].

הרבי הריי"צ - חמיו של הרבי שליט״א מלך המשיח, מדייק ומסביר, שהבעל שם טוב החל ללמוד מהנביא אחיה השילוני ביום ח"י אלול, שזהו יום הולדתו, בדיוק בגיל 26 - גימטריה של שם הוי-ה, וסיים את לימודו בדיוק 10 שנים אחר כך, בתאריך ח"י אלול (יום הולדתו כנ"ל), בגיל 36 - גימטריה פעמיים ח"י.

ח"י אלול הוא גם יום ההולדת של רבי שניאור זלמן - אדמו"ר הזקן - בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד חב"ד לפני 250 שנה.

וכפתגם רבותינו נשיאינו - ח"י אלול הוא יום הולדת שני המאורות הגדולים - הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן - והוא היום שהכניס חיות לאלול.

נא להפיץ את מנהג הבעל שם טוב הקדוש הלאה לזיכוי ולתועלת הרבים.

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

י"ז אלול: יום הנחת אבן הפינה להרחבת 770

י"ז אלול - הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 (תשמ"ח)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...