• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

י"א אלול - חתונת אדמו"ר מוהרש"ב (תרל"ה)

במוצאי שבת-קודש י"א אלול תרל"ה התקיימה חתונתו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב עם הרבנית הצדקנית שטערנא שרה, בעיר אוורוטש מקום מושבו של אבי הכלה אדמו"ר יוסף יצחק בן כ"ק אדמו"ר הצ"צ
י"א אלול - חתונת אדמו"ר מוהרש"ב (תרל"ה)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

חתונת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב עם הרבנית שטערנא שרה בת אדמו"ר הרה"צ מאוורוטש בן כ"ק אדמו"ר הצ"צ

במוצאי שבת-קודש י"א אלול תרל"ה התקיימה חתונתו של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב עם הרבנית הצדקנית שטערנא שרה, בעיר אוורוטש מקום מושבו של אבי הכלה אדמו"ר יוסף יצחק בן כ"ק אדמו"ר הצ"צ.

כ"ק אדמו"ר המהר"ש רצה שהחתונה תהיה בליובאוויטש, ואילו אבי הכלה רצה שהחתונה תהיה באוורוטש. לבסוף נקבע שהחתונה תהיה במקום מגורי הכלה. כ"ק אדמו"ר מהר"ש לא נסע מכמה סיבות לחתונה, ולחתן התלוותה רק אמו הרבנית רבקה.

בספר השיחות "תורת שלום" (עמ׳ 188) מובאת שיחת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בקשר לחתונה: ״...בעת הנסיעה לחתונה שליווה כ"ק אדמו"ר מהר"ש עד לכפר אחרעמיווע ושם לא היה כי אם ספסל קטן בשביל אחד לבד וישב עליו, אך כאשר שגם החתן צריך לישב, נכפף אברך אחד על ידיו לארץ וישב עליו החתן, ואמר אז כ"ק אדמו"ר מהר"ש דא"ח, ואמר אז שעכשיו הגילוי הוא בחינת מוחין דאימא ולכן נוסעת עימך האם, ולעתיד לבוא שהגילוי יהיה מבחינת מוחין דאבא גם אני בעצמי אהיה שם. בעת נסיעתנו הובילו מתנה להכלה בתוך תיבה קטנה, והיתה מונחת בהעגלה, ושאל כ"ק אדמו"ר מהר"ש מה מונח שם וענו שזהו כובע עבור הכלה, וביקש להראותו ונתנו לו וחתך את הפאר (הנוצה)...".

כאמור ליווה כ"ק אדמו"ר מהר"ש את הנוסעים לחתונה עד למחוץ לעיר, אז ציווה לבנו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב שלא יחבוש את השטריימל בחתונה, רק יחבשו בליובאוויטש (וכך נהג כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב כל ימי חייו, את השטריימל חבש רק בהיותו בליובאוויטש). כמו"כ ביקש ממנו שיחזור לליובאוויטש לשבת שבע-ברכות, וחרף התנגדות חותנו, נסע משם כ"ק אדמו"ר מווהרש"ב לפני שבת אך לא הספיק להגיע לליובאוויטש ועשה את השבת בדרך.

במשך כל ימי השבע-ברכות היה כ"ק אדמו"ר המהר"ש בשמחה גדולה ואמר במשך ימים אלו ל"ב מאמרי חסידות. כשחזר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב לליובאוויטש ביום י"ט אלול, היה כ"ק אדמו"ר מהר"ש בשמחה גדולה, הוא אמר לבנו: יש לי עבורך דרישת שלום מאבי, מהסבא, ומאבי הסבא יחד עם לב מבין. וע"ז אמר ל"ב מאמרים כמנין ל"ב מבין.

סיפרה הרבנית שטערנא שרה: לאחר חתונתי כשהגעתי לליובאוויטש ככלתו של אדמו"ר המהר"ש, נפלתי ברוחי, כי ראיתי שכל משפחת "בית הרב" הם גבוהי-קומה ואילו אני הייתי נמוכת קומה. אמר לי על כך חותני: אל תיפלי ברוחך, ידוע הוא כי עצים נמוכים נותנים פירות טובים יותר...

ה׳ אלול - עליית החסידים הראשונה לארה"ק (תקל"ז)

י"ז אלול - הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 (תשמ"ח)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...