• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

"כאָדאָראָם" - שמחה וריקודים בשטורעם הכי גדול! - יום ט"ו אלול, יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים

ביום זה בשנת תרנ"ז הוקמה רשת הישיבות המהפכנית והמפורסמת של חב"ד - ישיבת תומכי תמימים. מטרתה אחת: לפעול את ביאת המשיח. כיאה ליום גדול זה, בכלל ריכוזי חב"ד נערכים חגיגות שמחה והתוועדויות חסידיות
"כאָדאָראָם" - שמחה וריקודים בשטורעם הכי גדול! - יום ט"ו אלול, יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים
ציור העיירה ליובאוויטש
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

מדברי הרבי מלך המשיח שליט"א על משמעותו של יום:

ש"פ תבא ט"ז אלול ה'תשמ"ו – בלתי מוגה:

"בטוח הייתי שכשאחזור מה"אוהל" בט"ו אלול, אמצא,"אז סעווען סעווענטי גייט כאָדאָראָם". . . מצד גודל השמחה באופן דפריצת גדר, שמחה וריקודים ב"שטורעם" הכי גדול, כראוי ליום התייסדות תו"ת . . "כיצד יתכן הדבר – שיעבור יום סגולה כזה, יום התייסדות (הולדת) דתומכי תמימים ללא התוועדות וחגיגה מיוחדת?! . . ובנוגע לפועל: יש לערוך התוועדות וחגיגה פומבית – יפוצו מעינותיך חוצה – בקשר להתייסדות ישיבת תו"ת".

התוועדויות תשמ"ט ח"ד עמ' 302 – בלתי מוגה:

"החל מיום ט"ו אלול עצמו, וכן בימים שלאח"ז, עד לח"י אלול . . כך שתהיה "חגיגה נמשכת" מט"ו אלול עד לח"י אלול . . ו"תן לחכם ויחכם עוד" – שכל אלה שיתעסקו במסירה ונתינה ("זיך אריינוואַרפן") עם כל ה"שטורעם" וה"ברען", ועם כל הפנימיות והחיות כו', בודאי יוסיפו כהנה וכהנה . . ועד"ז בכל מקום שתגיע הבקשה נפשית הנ"ל" .

על תפקידה של הישיבה ומשמעות השם 'תמימים' מסביר הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחה להלן;

דבר מלכות שבת פרשת תצא, תנש"א:

"תלמידי הישיבה נקראים "תמימים" ע"ש שלומדים "תורת ה' תורה הנגלית ותורת החסידות תמימה", ולא עוד אלא שהלימוד דפנימיות התורה הוא בהבנה והשגה "כלימוד הסוגיות בנגלה דתורה", ששכל האדם מתייחד עם השכל דפנימיות התורה ב"יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות" (כולל גם ש"והיו לבשר אחד" שבנישואין), מעין ודוגמת והכנה להמעמד ומצב דימות המשיח ש"יהיו כל ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כו'.

"וגם (ולכן) נקראים "חיילי בית דוד" שמנצחים את המעמד ומצב ד"חרפו עקבות משיחך", ופועלים התגלות וביאת משיח בן דוד באופן ד"ברוך ה' לעולם אמן ואמן", כלשון הכתוב בסיום וחותם מזמור פ"ט בתהלים.

"ולהעיר שתקופה זו (שמתוארת בסיום מזמור זה) נסתיימה כבר לאחרי מעשינו ועבודתינו במשך ארבעים שנה מהסתלקותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, שניתוסף בהפצת המעיינות חוצה באופן ש"נתןה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע", ועתה עומדים בתקופה השייכת למזמור צדי"ק, שסיומו וחותמו בפסוק "ויהי נועם ה' אלקינו עלינו גו' ומעשה ידינו כוננהו", ש"תשרה שכינה במעשה ידיכם", שזהו תשלום השכר על כללות מעשינו ועבודתינו".

י"ג אלול - חתונת אדמו"ר הריי"ץ (תרנ"ז)

י"ז אלול - הנחת אבן הפינה לבית משיח 770 (תשמ"ח)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...