• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק
author

עיתון הגאולה

דבר המערכת / מאה עשרים ושתיים שנים של מהפך גאולתי

כמו משה רבינו, אשר רדף אחרי הגדי הפעוט, כך גם אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר מגיל פעוט נתגלו אצלו ההנהגה והדאגה לכל אחד • ביום הולדתו - יום ההולדת של כולנו ניתן לקבל ברכתו ועצתו • כשם שהתקיימו כל נבואותיו כך גם תתקיים נבואת הגאולה בקרוב ממש

בקרוב: שטחים חדשים נוספים לישראל

השטחים החדשים ימסרו לישראל בדרכי נועם ובדרכי שלום, ע״י אומות העולם עצמם • נתינתם של שטחים אלה לידי ישראל, תביא לשינוי רוחני אדיר בקרב העם כולו • שטחים אלה כלולים בהבטחת הקב״ה לאברהם בברית בין הבתרים

ערבות הדדית: התמסרות למען יהודי - המביאה גאולה

כל היהודים ממתינים כשבועיים ימים, עד שהאחרון שבכעם ישראל יגיע לביתו המרוחק, ורק את מבקשים הם את הגשם לשדותיהם • התכנסות השלוחים בימים אלו, מבטאים את אותה ערבות הדדית • לחודש מרחשוון יש חוב בלתי גמור, הממתין להשלמתו בימים אלו

זה אפשרי, כל אחד יכול: פגישה עם המלך

פעם בשנה זה קורה: המלך יוצא אל המון העם שבשדות ומקבל את פניהם בנעימות ובחביבות • ההתעניינות העולמית בנושא שלטון המלוכה, ושקיעתו של בית המלוכה הבריטי - נועדו להעביר לנו מסר • בקרוב מאוד מלך המשיח ימלוך על העולם כולו

ועכשיו, מתכוננים ל’הקהל’ הגדול מכולם

המצווה אותה קיימו בבית המקדש רק אחת לשבע שנים, הולכת ומתקרבת • באפשרותנו להרחיב את קיומה, אפילו יותר ממה שהיה אז. איך עושים זאת ומה נדרש מאיתנו? • ואם יש לכם תוכניות לחגים, זה הזמן לשנות אותן ולהצטרף לאלפי הנוסעים ל-770 בניו יורק

הגיע זמן מקדש: כולנו מתגייסים לבנייתו

הציפיה לביאת המשיח, היא לא רק אחד מיסודות היהדות אלא גם הגורם המכריע המביא להתגלותו בקרוב ממש • המהפך שעבר על ימי שלושת השבועות בין י"ז בתמוז לתשעה באב, בהם עוסק עם ישראל בלימוד מעשי של עניני בית המקדש • הצטרפו עוד היום!

הבחירה הטובה ביותר לעם ישראל בעת הנוכחית

שוב תקופת בחירות עומדת בפתח, ובידינו להכריע לא רק בקלפי, אלא גם כיצד ייראו הקמפיינים של המועמדים השונים • לגלות את הטוב שבכל אחד אך יחד עם זאת לעמוד בתוקף על העקרונות • על הבחירה החשובה ביותר, אותה צריכים לעשות ההורים בישראל, בימים אלו

”כנגד ארבעה בנים”, אבל מה עם הבן החמישי?

הרגעים העוברים מדור לדור מעניקים את המסר לילדים - דור העתיד • אך מי הוא זה השם את ליבו אל אותו בן שאינו מוזכר בהגדה? • זה הזמן להוקיר טובה למנהיג הדור, הדואג לכל יהודי מאנשי הדור • מעניקים מתנות לכבוד יום הולדתו המאה ועשרים. מזל טוב

מאה ועשרים שנות אור: חזון הילדות שהולך ומתגשם

הרגע הנדיר, בו העיד הרבי שליט"א מלך המשיח על הלך מחשבתו לפני גיל 3 • הילד הקטן שחווה את הפוגרומים בעיירה, חזה כיצד יודו לה' על כל הצרות - בגאולה האמיתית והשלמה • הדרך הארוכה שעבר העולם במאה ועשרים השנים הללו להגשמת הייעוד

הכוח של בן-אדם לשנות מהלכים בעולם כולו

מה אפשר ללמוד מנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, ואיך אפשר לתרגם את מה שרואים משם בחיים האישיים של כל אחד • המסר שמלווה את עם ישראל, מאז היותם במצרים, דרך מצבם בעת גזירת המן ועד לימינו אנו • הפעולות המעניקות לכל יהודי שמירה, הגנה והצלה

רפידים

בשבת שלפני חג הפורים ובחג הפורים אנו קוראים על מצוות מחיית עמלק

השינוי הגדול של תפקיד המשטרה מתחיל עכשיו

פרשת 'פגסוס' שחשפה כי חוקרי משטרה השתילו האזנות באופן לא חוקי לגורמים רבים, גרמה לעוד ירידה באמון הציבור בגורמי אכיפת החוק • נתון זה מצטרף לאמון המועט הקיים בבתי המשפט ובשופטים הנתפסים כגוף שאינו ראוי • מה יעלה בגורלם של מוסדות אלו?

שבעים ושתיים שנות מנהיגות, לדור הגאולה

הרגע ההיסטורי בו בקע קולו של הרבי שליט"א מלך המשיח, במאמר הראשון "באתי לגני אחותי כלה" • על הדרך בה צועד דור שלם, אחרי נשיא הדור ומנהיגו, היישר אל היעד הנכסף • ועל כוחו של כל אדם בודד בפעולה, דיבור או אפילו מחשבה אחת!

תחזיות קורסות, חזאים טועים ורק אחד צופה הכל

מה קרה לחזאים השנה? בניגוד גמור למודלים והתחזיות מראש, יכול להעיד כל אחד על כמויות הגשם הגדולות היורדות ב"ה בארצנו • שוב ושוב מתברר כי אי אפשר לסמוך על התחזיות, ולא רק על אלה העוסקות במזג האוויר • יש רק כתובת אחת!

צרפת

המדינה שעברה את המהפך הרוחני הגדול בדורנו

משכן שילה

מבנה הקבע הראשון לבית לה', הוקם בשילה, ארבע עשרה שנה לאחר כניסתם של עם ישראל לארץ