• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

בקרוב: שטחים חדשים נוספים לישראל

השטחים החדשים ימסרו לישראל בדרכי נועם ובדרכי שלום, ע״י אומות העולם עצמם • נתינתם של שטחים אלה לידי ישראל, תביא לשינוי רוחני אדיר בקרב העם כולו • שטחים אלה כלולים בהבטחת הקב״ה לאברהם בברית בין הבתרים
בקרוב: שטחים חדשים נוספים לישראל
המפה המדינית - ערב ביאת משיח - בקרוב שינויים!
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בגליון גליון העשרי של עיתון הגאולה (כ"ג מרחשון תשנ"ב, 30.10.1991) נדפסה כתבה מאת בן חיים על מפת גבולות הארץ בזמן הגאולה האמיתית והשלמה, לאור המצב אתר הגאולה מגיש את הכתבה לקריאה:

מאת בן חיים

המפה המדינית של איזורנו תשתנה בקרוב. כאשר עיקרו של השינוי יהא, בקבלתם של שטחים נרחבים המצויים מעבר לצדו המזרחי של הירדן.

החידוש הפעם יהיה בכך שנקבל שטחים אלה בדרכי נועם ובדרכי שלום. שהרי בימות המשיח: לא יהיה שם לא רעב... ולא מלמחה וכו׳. (רמב״ם, מלכים פרק י״ב, ה״ה). אומות העולם ימסרו אותם ליהודים מרצונן הטוב.

לאמיתו של דבר, שטחים אלה עליהם מדובר, ארצות הקיני, קניזי, וקדמוני, ניתנו לעם ישראל, כבר לפני למעלה מ3700 שנה! היה זה, במהלכה של כריתת הברית המפורסמת, ״ברית בין הבתרים״, בין הקב״ה לבין אברהם אבינו, כיהודי הראשון וכמייצגם של כל היהודים לאורך כל הדורות עד ביאת משיח צדקנו.

וכך נאמר בהבטחת הקדוש-ברוך-הוא לאברהם אבינו: ״לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת״ (לך-לך, טו, יח-כא). ובהמשך מבטיח הקדוש-ברוך-הוא לאברהם את עשר האומות שהם: קיני, קניזי, קדמוני, חיתי, פריזי, רפאים, אמורי, כנעני, גירגשי, יבוסי.

אומנם בגלוי ובפועל, לא ניתנו לישראל אלא שבעת גויים ואלו השלושה - קיני, קניזי, קדמוני - עתידים להיות ירושה לעתיד (כפירוש רש״י על פסוק יט) בימי מלך המשיח.

אך עתה שאנו נמצאים, על סף תחילת הגאולה האמיתית והשלמה, עלינו להתכונן לשלב זה.

לגביי זיהויים של אותם ג׳ ארצות, קיני, קניזי וקדמוני, קיימות מספר דעות בחז״ל: רבי יהודה אומר ערבייא שלמייא נבטיא. רבי שמעון אומר אסיה ואספמיא ודמשק. רבי אלעזר בן יעקב אומר אדום ומואב וראשית בני עמון. יש מהראשונים שהביא סמך לדעה שאדום עמון ומואב הם שעתידים להיות ירושה לעתיד מהכתוב (ישעיהו יא, יד): אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם.

לדברים הנ״ל חשיבות מיוחדת דווקא, ערב הגאולה האמיתית והשלמה, כאשר למרות כל הנפלאות שהיו במהלכה של שנת תנש״א והשנה הנוכחית, נפלאות אותם ראו גם אומות העולם, הנה למרות זאת נשמעים בימים אלה קולתיהם של 70 הזאבים התובעים לקבל חלקים מארץ ישראל. ועל כן עלינו להבהיר, כי במה שנוגע לשטחי ארץ ישראל יש בפנינו בשורה משמחת. בורא עולם מודיע, כי אנו עומדים בפני התרחבות!

לא שהוא מודיע זאת מעכשיו, אלא זו הבטחה משכבר הימים, עוד מזמן אברהם אבינו אלא שפשוט נראה כי זה עומד להתממש. וכל זה יהיה בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.

להורדה: עיתון הגאולה גליון מספר 10

HaGeula_10-1 copyHaGeula_10-4 copy

רק כשנעמוד בתוקף על דרישותינו ארצות הברית תיהיה מרוצה

אידיוטים שימושיים: הפגנות קפלן הורגות את החטופים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...