• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

הכוח של בן-אדם לשנות מהלכים בעולם כולו

מה אפשר ללמוד מנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, ואיך אפשר לתרגם את מה שרואים משם בחיים האישיים של כל אחד • המסר שמלווה את עם ישראל, מאז היותם במצרים, דרך מצבם בעת גזירת המן ועד לימינו אנו • הפעולות המעניקות לכל יהודי שמירה, הגנה והצלה
הכוח של בן-אדם לשנות מהלכים בעולם כולו
וולודימיר זלנסקי משק(צילום:The Presidential Office of Ukraine)
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

כבר כעת ניתן להעריך בביטחון כי וולודימיר אולכסנדרוביץ' זלנסקי, נשיא אוקראינה, יהיה אחד השמות הבולטים של השנה הזו, ואולי גם על פני תקופה ארוכה יותר. כמי שמוביל בביטחון רב את מדינתו מול התוקפנות והדרישות של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

אמנם בעת כתיבת שורות אלו, עדיין לא ברור להיכן פני הדברים בעתיד הלחימה בין המדינות. אולי ייסגרו בקרוב הדברים בהסכם בין המנהיגים, ואולי יחולו שינויים אחרים שישנו את תמונת המצב. אך החודש האחרון, בו ניבטו פניו של זלנסקי בכל כך הרבה הזדמנויות, כשהוא לוקח אחריות מלאה על המצב ומאיץ בתושבי מדינתו לעמוד בתוקף מול החיילים וכלי המלחמה, מעורר השתאות.

בעיני רבים, נחשב היה זלנסקי, לדמות שלא תצליח לעמוד במצב שכזה. חוסר ניסיונו המדיני, והעובדה כי הוא הגיע למעמדו מתוך עולם התרבות והמשחק, רק חיזקו את ההערכה, כי אין לו את הכוחות הנפשיים או את הדמות עליה מיליונים צריכים לסמוך בצאתם למערכה סבוכה זו.

כבר בעת הלחצים והאיומים מצד ממשלת רוסיה, נעמד זלנסקי בתוקף. גם לאחר שהחלה הפלישה המשיך הוא באותו קו.

בסרטוני וידאו אותם צילם כמעט על בסיס יומי, פנה לבני עמו ולעולם כולו והפציר בהם לעמוד בתוקף כנגד הפולשים. ממקום מושבו עלה לנאומים מול פרלמנטים בעולם כולו, כשהוא מציג את עמדתו ומשכנע את מדינות אירופה וארצות הברית להוביל מהלך אגרסיבי של סנקציות שלא נראו כמותן מעולם, באופן שהביאו להשפעה מיידית על הכלכלה הרוסית.

אפשר להניח כי רצונו הטבעי היה להביא לתוצאות משמעותיות יותר, כמו התגייסות צבאות למערכה, ותקיפה של צבא רוסיה באמצעים מלחמתיים, אך לנוכח דרכן של המדינות לאורך השנים, ולאור העובדה כי במדינות רבות חסרות דמויות מנהיגותיות היכולות להוביל באומץ מהלכים שכאלו, הרי שגם פעולותיו של הנשיא האוקראיני הניבו תוצאות לא מבוטלות.

כמו בשושן הבירה

מכל דבר שיהודי רואה או שומע עליו ללמוד הוראה בעבודת ה'. אם הדברים אמורים בכל מאורע, אפילו במראה רגעי אליו נחשף האדם, קל וחומר כאשר מדובר במאורע בעל השלכות עולמיות, שיש לו נגיעות בחיי מיליונים והשפעתו ניכרת באזורים נרחבים בעולם כולו.

סיפור עמידתו בתוקף של זלנסקי, יכול ללמד כל אחד, כיצד עליו להתמודד מול המאורעות השונים המתרחשים בכל עת.

לא פעם מביא הרבי שליט"א מלך המשיח את הפסוק המדבר על אופיים של עם ישראל "כי עם קשה עורף הוא", ולמרות משמעותו בתורה, הרי שיש לדעת כי אנו יכולים וצריכים להיות עקשנים, באופן חיובי. עקשנים המגלים את תוקפם ועוצמתם מול כל אפשרות של כניעה להלכי הרוח והזמן.

סיפור המגילה, אותו אנו קוראים ביום הפורים, מלמד אותנו על כוחו של היהודי ההולך בדרכי ה' ומתעקש על כך מול העולם כולו: מרדכי היהודי, היושב בשער המלך, אינו כורע ומשתחווה להמן, למרות שבכך עובר הוא על ציווי המלך, מאחר והוא אינו מוכן להיכנע לתכתיב שדורש ממנו להכניע את עצמו לכל גורם אחר מלבד הקדוש ברוך הוא.

חז"ל דנים בגמרא על הביטוי "איש יהודי" המופיע במגילה לראשונה, בהתייחסות לבן האומה הישראלית, שאינו משבט יהודה, וקובעים ש"כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי". תורת החסידות מלמדת כי המונח 'עבודה זרה' אינו מתייחס רק להשתחוות ועבודת האלילים השונים והמשונים, אלא בכל פעולה שהינה זרה לדרך בה מתבקש היהודי לצעוד. גם באם מדובר בכניעה לטרנדים ואופנות חולפות שאינם עולים בקנה אחד עם עבודת הבורא, הרי שיש לראות בכך עבודה זרה, ואל לו ליהודי להכניע את עצמו למציאות זו ולעמוד בתוקף ובגאון על תפקידו.

לאורך כל הדורות

ואכן, לאורך כל הדורות, ניתן היה לראות את עם ישראל עומד בתוקף ובגאון על אמונתו שלא להיכנע לרוחות הכפירה המנשבות בעולם.

כך היה בעת שהותינו במצרים, שעל גאולה זו אמרו חז"ל: "שלא שינו את לבושם, שמם ושפתם". כך היה כאשר ירדנו לבבל, אך שמרנו על זהותינו העצמאית, עד כדי כך, שהמן הרשע ביטא זאת, בעת שבא להציע למלך אחשוורוש להשמיד להרוג ולאבד, באמרו "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתיהם שונות מכל עם", גם הוא הבין את ייחודיותו של העם. וכך היה גם הלאה לאחר חורבן בית המקדש השני, והנדידה הארוכה לאורך כאלפיים שנה, בגלויות השונות, כאשר עם ישראל תמיד שומר על דרכו וממשיך לדבוק בתורה ובמצוות.

גם כיום, כשאנו זוכים לחיות בעידן המופלא ביותר בהיסטוריה, כאשר לראשונה מזה מאות רבות של שנים, חיים עם ישראל בכל מקום ללא פחד וחשש, אין מקום אחד בעולם בו נאסר על שמירת תורה ומצוות, ואנו חשים בפעמי הגאולה האמיתית והשלימה - נדרשים אנו להמשיך ולגלות את אותו תוקף שליווה את חיינו לאורך כל השנים.

להתעקש

גם כאשר העולם כולו מנסה לגרום ליהודי לסטות מדרכו, ולא רק כפי שהיה בעבר כאשר פעולות אלו נעשו באמצעות רדיפות וגזירות, אלא גם כאשר נדרש היהודי לגלות תעצומות נפשו מול שלל האפשרויות הקיימות בעולם, אלו המונעות ממנו להמשיך ולדבוק בדרך הנכונה.

המונח "כי עם קשה עורף הוא", מתייחס גם לכוחם של היהודים בתביעה לגאולה המופנית כלפי שמיא - התעקשות ועמידה בתוקף בתביעה לגאולה האמיתית והשלימה.

ימי הפורים אותם אנו מציינים בחודש זה, מזכירים את תפילתם וזעקתם של עם ישראל, בכל מדינות המלך, אשר פנו וביקשו מהבורא כי יחוס עליהם וישלח להם הצלה מהגזירה האיומה.

גם כאשר נגזרה הגזירה ונחתמה בטבעת המלך, חתימה שאינה מאפשרת את ביטולה, הרי שבני ישראל, בהכוונת מרדכי היהודי, ידעו כי מוטל עליהם לפנות ולבטל את הגזירה, לא באמצעות שתדלנות רגילה אצל אחשוורוש, כי אם על ידי תפילה ותחנונים לבורא שיסלח ויחוס עליהם, ואכן זכו הם בזכות עמידתם בתוקף, ובזכות כך שלא עלתה על דעתו של אף אחד להינצל מהגזירה באמצעות המרת דתו - לנס המופלא ביותר, אותו אנו מציינים בכל העולם מדי שנה עד לעצם היום הזה.

כך גם עתה, ממשיך עם ישראל לעמוד בתוקף חזק ולקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא. 

מול כל המתחולל בעולם, מול הניסיונות האישיים, יודע כל אחד כי יש בידו להתגבר ולגבור על כל המניעות והעיכובים. וכמו אז, בשושן, כאשר פנו עם ישראל למרדכי וביקשו את הכוונתו, כן גם היום, יש לנו את מנהיג הדור - הרבי שליט"א מלך המשיח, המעניק מעצותיו לכל אחד, וקורא לכל אחד לשמור על 'עשרת המבצעים' - מצוות עיקריות שסגולתן ידועה לשמירה, הגנה והצלה לכל אחד. מצוות שקיומן בוודאי מביא תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה והתגלותו לעיני כל העולם כולו.

5735-02-18 (13)

השינוי הגדול של תפקיד המשטרה מתחיל עכשיו

מאה עשרים ושתיים שנים של מהפך גאולתי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...