• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

זה אפשרי, כל אחד יכול: פגישה עם המלך

פעם בשנה זה קורה: המלך יוצא אל המון העם שבשדות ומקבל את פניהם בנעימות ובחביבות • ההתעניינות העולמית בנושא שלטון המלוכה, ושקיעתו של בית המלוכה הבריטי - נועדו להעביר לנו מסר • בקרוב מאוד מלך המשיח ימלוך על העולם כולו
זה אפשרי, כל אחד יכול: פגישה עם המלך
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

עידן הנוכחי דומה כי נושא הענין במלוכה הולך ונעלם. מותה של מלכת אנגליה, העלה באחת את ההתעניינות התקשורתית בנושא בית המלוכה, אך ברור לכולם כי מדובר בהצגה המשמרת מסורות עתיקות, ללא משמעות אמיתית על חיי הניתנים ובני העם.

היעלמותם של משטרי המלוכה מהעולם, לפני עשורים לא כל-כך רבים, שינתה את פני השלטון בכל העולם לגמרי. לא עוד חיי העם תלויים בגחמותיו של מלך, אשר שלטונות ניתן לו עקב ייחוסו למשפחת אצולה, או בדרך דומה.

המשטר הדמוקרטי, שהלך והתבסס עם השנים בארצות רבות, העניק לכל אחד את הזכות לבחור ולהיבחר, ובכך ביטל למעשה, את כוחו הבלתי מרוסן של המלך השולט שלטון ללא מיצרים בממלכתו.

יחד עם זאת, לימדונו רבותינו כי בכל דבר אשר האדם רואה או שומע, יש לו מסר לחיי עבודת ה' שלו, וכפי שאמר הבעל שם טוב: "כל דבר ודבר וכל מראה אשר האדם רואה או שומע הוא הוראה להנהגה בעבודת ה', וזהו עניין העבודה להבין ולהשכיל מכל דבר דרך עבודת ה'..."

עיקרון זה, הידוע כיום בשם "ההשגחה הפרטית" המנחה את האדם לאורך חייו, ומזמנת לו את כל אשר הוא זקוק לו כדי להצליח במשימתו הרוחנית, מנחה אותנו לשים את ליבנו גם לנושא המלוכה, שעלה לכותרות באחת, בעידן הנוכחי, בו כאמור אין כמעט חשיבות מעשית לנושא זה.

וכל זה למה נועד? לשם מה יצר הקב"ה כי תשומת ליבם של מיליונים רבים, יוקדש במשך זמן לא מבוטל לנושא זה? הרי זה ברור כי יש בכך מסר לכל יהודי, והוראה שעליו להפיק לעבודת ה' המוטלת עליו.

משפחה מלכותית

תורת החסידות מביאה פעמים רבות את משל המלך, בהקשרים שונים, כשהיא מסבירה עניינים שונים הנוגעים להשפעת הקב"ה על העולם, וקשר העם עימו.

למעשה, התבוננות עמוקה בדברי התנ"ך מגלה כי שיטת המלוכה מלווה את עם ישראל במשך דורות ארוכים לאחר כניסתם לארץ, כשבזה אחר זה משלו פה מלכים שהובילו את העם.

צאצאיו של דוד המלך, שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, היו למלכי יהודה במשך מאות שנים, כשגם לאחר ביטול השלטון פה בארץ ישראל, והגליית העם לבבל ולמקומות נוספים, נשמר תפקיד ההובלה לאחד מצאצאי דוד המלך.

התנאי הראשון אותו מונה הרמב"ם בספרו הי"ד החזקה, המלקט את כל הלכות התורה, בבואו לבסס את דמותו של מלך המשיח, הינו "ואם יעמוד מלך מבית דוד". זאת אומרת, שענין המלוכה אינו רק תפקיד היסטורי שחלף מן העולם, אלא גם המלך הבא, שיקום וימלוך על העולם כולו, ינהיג שלטון מונרכי, ואף הוא יהיה מצאצאי דוד המלך.

כזה הוא הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר זכינו להתגלות מלכותו בדורנו, כשכל סימני הרמב"ם מתקיימים בו במלואם, ורבנים רבים כבר פסקו, אשר לאור סימנים אלו, הוא המלך המשיח, אשר במהרה יתגלה לעין כל, וימלוך על עם ישראל והאומות כולם.

ואולי, רגע קצר לפני התגלותו, כשהעולם כבר הספיק לשכוח מדמות המלך, ונושא המלוכה כבר כמעט וחלף לו לגמרי, מוביל הקב"ה את האנושות להתבונן שוב בענין זה, באמצעות ההתעניינות הגוברת במוסד המלוכה האנגלי ההולך ושוקע.

המלך בשדה

ואם כבר הזכרנו את המלך, קשה שלא להיזכר במשלו המפורסם של רבי שניאור זלמן, בעל התניא, בבואו להסביר את קרבתו המיוחדת של הקב"ה לכל אחד ואחת בחודש זה, כשהוא מדמה זאת ל"מלך בשדה".

במשך כל ימות השנה ספון לו המלך בארמונו, ואין אפשרות לגשת אליו, אלא למיוחדים ביותר שמבין אנשי העם. כך שאם אדם רוצה לגשת אל המלך בעצמו ולדבר עימו, עליו להיות בדרגה המתאימה, לאחר הכנות מרובות, והתנהגות דקדקנית.

אלא שפעם בשנה, מחליט המלך שברצונו להתקרב אל העם ולשמוע את אשר בפיו. לשם כך מתנתק הוא מהתפאורה המלווה אותו בארמונו, וכל ההילה המלווית לכך, ויוצא הוא אל השדה, שם נמצאים אנשי השדה, אלו שאין להם במשך כל השנה שיג ושיח עם גינוני ארמון המלוכה, על מנת לאפשר גם להם לגשת אליו ולשוחח עימו. ומה האופן שבו פונה אליהם המלך? "והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם". קירוב אישי לכל אחד, שלפתע מגלה כי גם הוא, במצבו הנוכחי, ועם בגדי העבודה איתם הוא עובד בשדה, יכול לגשת אל המלך...

כך, אומר אדמו"ר הזקן, גם אנו יכולים להתקרב אל המלך, המאפשר זאת לנו, בחפץ לב. כל זה קורה לנו בחודש אלול, זמן מיוחד ונעלה, בו המלך מאיר פניו לכל אחד, וכל מי שרוצה יכול להתקרב אליו.

לא להיזכר מאוחר

במחזור לראש השנה, ממש לפני הקטע המתחיל במלה "המלך" (כלומר לפני "ישתבח" ו"ברכו" בתפילת שחרית), מופיע הסיפור הבא, באותיות קטנות: "הרב הקדוש רבי אהרון מקרלין (מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש) פעם אחת, כשהתחיל לומר "המלך", נתעלף מאד ואחר-כך שאלוהו מה היה זה? והשיב שהתבונן במאמר המובא על ידי חז"ל (במסכת גיטין [שם נאמרו הדברים על ידי אספסינוס, אך ר' אהרון מקרלין הבין זאת כמשל לדברים הנאמרים על ידי ה']): "אי מלכא אנא, עד השתא אמאי לא אתית לגבאי כו'. [=אם מלך הנני, מדוע עד עכשיו לא באת אלי?] ואנן מה נענה אבתרי'" [ואנו מה נענה אחריו]".

כאשר יש לנו את האפשרות לגשת אל המלך, עלינו לנצל זאת כראוי, ולא להיות מאלו שאחר כך, כאשר מאוחר מידי, מגלים את אשר הפסידו.

במובן רחב יותר, התקופה בה אנו חיים, הינה תקופה של "המלך בשדה" אשר מחד הינו קרוב ביותר לכל אחד, ולאידך קשה להבחין בהימצאותו, עקב היותו בלבוש של "שדה" המסתיר את גדולתו.

תקופה זו, הקודמת לגאולה האמיתית והשלימה, מעמידה כל אחד במצב בו הוא מתקשה אכן לראות את גדולת המלך, אך כאמור, מאפשרת ונותנת לו כוחות גדולים להתקרב אליו ולדבוק בו.

לסייע

גיליון זה שהנכם מחזיקים, רואה אור בימים הקודמים לחודש החגים. בימים אלו, פועלים שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח, על מנת להביא אור לבתיהם של משפחות רבות, הסובלות מחסור לאורך השנה.

מוטלת עלינו החובה להביא לבית של כל משפחה, את צרכי החג. שלא יחסר משולחנם כל טוב, הן בראש השנה והן בשאר החגים כולל חג הסוכות שעליו נאמר כי הוא "זמן שמחתנו".

הרבי שליט"א מלך המשיח, קורא לכל אחד ליטול חלק בסיוע זה, בין אם באופן אישי או בהצטרפות לפעולה יזומה בעירו ובמקומו. ניתן לסייע בתרומה כספית בכל מוקדי חב"ד, וכן להצטרף במקומות ובזמנים המיועדים לכך, להתנדב במערך החלוקה. והעיקר, שבזכות כל מעשים טובים אלו, נזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

המערכת

ועכשיו, מתכוננים ל’הקהל’ הגדול מכולם

מאה עשרים ושתיים שנים של מהפך גאולתי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...