• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

שבעים ושתיים שנות מנהיגות, לדור הגאולה

הרגע ההיסטורי בו בקע קולו של הרבי שליט"א מלך המשיח, במאמר הראשון "באתי לגני אחותי כלה" • על הדרך בה צועד דור שלם, אחרי נשיא הדור ומנהיגו, היישר אל היעד הנכסף • ועל כוחו של כל אדם בודד בפעולה, דיבור או אפילו מחשבה אחת!
שבעים ושתיים שנות מנהיגות, לדור הגאולה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

שעה 10:40 בלילה, נשמע לפתע קולו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בעיצומה של ההתוועדות, כשהוא מצטט מתוך המאמר האחרון שהשאיר חמיו, שנה קודם לכן: "באתי לגני אחותי כלה".

אנחת רווחה חרישית נשמעה, החסידים שעמדו צפופים, היו במתח ניכר במהלך כל הערב. שנה ארוכה של צער על הסתלקות רבי יוסף יצחק, המנהיג הנערץ, שהוביל אותם בביטה, שנה מלאת חששות מה יהיה על צאן מרעיתו? שנה בה ניסו להשפיע ולפעול על חתנו שיאות לקבל על עצמו את עול הנשיאות, נשאו פרי בלילה הזה. אמירת מאמר חסידות, כמוה כהכרזה רשמית על הסכמתו להוביל את החסידים, שהלא רק רבי הוא זה האומר מאמרים כאלו, וכעת, לאחר שנה בה סירב בתוקף ליטול על עצמו את נזר האדמו"רות, באה אמירת המאמר ושינתה את ההיסטוריה.

לא רבים במיוחד היו החסידים שעמדו באותו לילה באולם בית המדרש, שאינו גדול במיוחד, הסמוך לחדרו של הרבי שליט"א מלך המשיח. כמה מאות בלבד, יכלו להכנס באותו לילה קר להתוועדות שנערכה באופן רשמי, לרגל מלאת שנה להסתלקותו של הרבי הריי"צ. אך האור שהוצת באותו לילה, היסודות שהונחו היו אלו שגרמו מאוחר יותר להובלת מהפכת היהדות בעולם כולו.

בתוך המאמר, הקביל הרבי שליט"א מלך המשיח, את פעולתו של משה רבינו כמנהיג השור השביעי לדורנו אנו. כמו שמשה היה השביעי מאברהם אבינו, והצליח להמשיך את השכינה כאן למטה בעולם, כפי שאומר המדרש, שהיה זה בעקבות פעולתם של ששת הדורות שקדמו לו, כך גם דורנו שהינו השביעי מאדמו"ר הזקן, יפעל את המשכת השכינה למקומה כאן בעולם הזה התחתון, בגאולה האמיתית והשלימה. כמובן שדברים אלו שנאמרו בצורה כללית מכוונים בראש ובראשונה אליו בעצמו, כמנהיג הדור וכמשה רבינו בשעתו.

סביר להניח שבין משתתפי המעמד, לא העלה אף אחד את מה שדברים אלו יחוללו תוך שנים ספורות. הרבי שליט"א מלך המשיח הציב את הפסוק "ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה" כסיסמתה של תנועת חב"ד שמטרתה היא להביא את אור היהדות לכל יהודי בעולם ואף להשפיע על אומות העולם ללכת בדרכי הטוב, הצדק והיושר.

אלפי השלוחים הפזורים כיום ברחבי העולם, עשרות אלפי דוכני התפילין המוצבים ברחובות הערים וכל שאר הפעולות הברוכות שעושים חסידי חב"ד, כולם המשך ישיר הם לאותו מעמד מיוחד בלילה ההוא של קבלת הנשיאות, והמשך של הפעולות כולם שקיבלו את הכותרת "לקבלת פני משיח צדקנו". 

מהפך עולמי

קשה לתאר את דורנו בלי דמותו הנערצת של נשיא הדור  הרבי שליט"א מלך המשיח. לא רק קשה, אלא פשוט בלתי אפשרי. ולא כמטאפורה, אלא כציון עובדה. נאמר בזוהר הקדוש ש"אין דור שאין בו כמשה" ולמעלה מזה, שמותו של נשיא הדור ומנהיגו, היא חלק בלתי נפרד מעם ישראל ומקיומו.

"ממוצע המחבר" כך מגלה תורה החסידות את תפקידו המיוחד כמקשר בין עם ישראל לקדוש-ברוך-הוא.

לא צריך להיות מבין גדול בחכמת הסוד, כדי להבחין בעבודות הברורות והגלויות לכל, רק הרבי שליט"א מלך המשיח, הוא הדואג במהלך כל השנים הללו לכל יהודי בכל קצה בעולם. סיפורים אישיים לאין ספור כבר פורסמו על גילוי הקשר הנשמתי העצומתי, שלא פעם אף הציל יהודים ברגע האחרון לפני סיום חייהם באורח טראגי או ניתוק הקשר עם העם היהודי.

מיליוני המצוות לאין שיעור שנוספו למאגר הרוחני של עם ישראל, והכריעו את הכף לדור של גאולה, עובצו ונעשו בכוחו הגדול ובהוראותיו. אין כיום יהודי בעולם שלא מושפע בדרך ישירה או עקיפה מפעולותיו הברכות באמצעות שליחיו שבכל מקום.

הקצב ההולך וגובר של עוד ועוד משפחות ובעיקר זוגות צעירים המוותרים על קריירה או חיים נוחים ויוצאים לפינות נידחות ברחבי העולם על מנת ליטול חלק בפעולות ברוכות אלו, אין לו אח ורע. מידי חודש נפתחים עוד ועוד בתי חב"ד, בכל נקודה ברחבי העולם, כשכולם, ללא יוצא מן הכלל רואים את עצמם שולחים אישיים שלו, היוצאים לדרך רק בכח ברכתו ופועלים בהדרכותיו.

והכל כאמור התחיל באותו לילה גורלי, לפני שבעים ושתיים שנה, כששורטטה ביד אמן תוכנית הפעולה לדור זה.

חלק בלתי נפרד מפעולות אלו, הביאו במהלך השנים לחשיפה מוגברת באמצעים האלקטרוניים, שאף אותם רותם הרבי שליט"א מלך המשיח לפעולת הפצת האור. "כל דבר שנברא בעולם נברא כדי לשמש למטרה זו", וכך הפכו בשעתו הרדיו ואמצעי הפרסום ככלים להעברת שיעורים ומסרים, ובשנים האחרונות אף האינטרנט והרשתות החברתיות על שלל סוגיהן, משמשות פלטפורמה להפצת יהדות. ברוח זו אף הוקם לפני קרוב לעשרים שנה אתר הגאולה, שבימים אלו מושג במתכותו המתחדשת כדי לחבר עוד יהודים למסרי הגאולה.

קבלת המלכות

ביום זה, בשנת תשנ"ג (1993) התחולל מאורע היסטורי חשוב לא פחות מזה הראשון. מול אלפי חסידים ומאות ערוצי תקשורת ששידרו בשידור חי את המתחולל ב-770, יצא הרבי שליט"א מלך המשיח, כדי לעודד קבל עם ועולם את שירת החסידים בעוז: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 

שנה קודם לכן, גילה הרבי שליט"א מלך המשיח, כי החלה תקופה חדשה בנשיאותו החל מכ"ב שבט ה'תשמ"ח (1988), ביום בו נסתלקה רעייתו הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא עליה השלום. ביום שמפתח את הדרך לשלב בו אנו חיים עתה, שלב ממנו עוברים לגאולה האמיתית והשלימה, בגלוי לעיני בשר.

כאשר מגיע יום זה, אין זה הזמן להביט אחורה בסיפוק, לא עבור אלו שפועלים בכך כשלוחים הרבים והחסידים שבכל מקום, ולא עבור אלו הנוטלים חלק בפעולותיהם הברוכות.

זהו יום של פריצה קדימה תוך הבנה כי כל מה שהיה פה בשבעים ושתיים השנים האחרונות, מוביל לנקודה אחד ויחידה - גאולה אמיתית ושלימה, תיכף ומיד ממש.

כאן נכנס לתמונה האדם הבודד, שאמנם ביחס לכלל הפעולות והמעשים שנעשו בשנים אלו ברחבי העולם, עלול לראות את עצמו, כדל אמצעים, אך כוחו גדול הוא, כי בכח אפילו מעשה אחד, ואפילו מחשבה או דיבור אחד, להכריע את הכף ולגרום לכל הפעולות והמעשים להגיע ליעדם הנכסף.

בהקשר לכך, מביא הרבי שליט"א מלך המשיח, בשיחותיו הקדושות, לא פעם, את דברי הרמב"ם: ״צריך כל אדם שיראה עצמו . . חציו זכאי וחציו חייב . . עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה״.

זה בידינו!

זה הזמן לחולל את השינוי, עוד פעולה אחת, והדור כולו מגשים את יעודו. עוד דיבור אחד טוב והעולם כולו משתנה לנצח - והפעם לטובה. עוד מחשבה אחת טובה והעתיד לו אנו מצפים כבר כאן. רק לפקוח את העיניים ולראות - גאולה!

המערכת

תחזיות קורסות, חזאים טועים ורק אחד צופה הכל

מאה עשרים ושתיים שנים של מהפך גאולתי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...