• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"א כסלו התשפ"ד (04.12.2023) פרשת וישלח

רפידים

בשבת שלפני חג הפורים ובחג הפורים אנו קוראים על מצוות מחיית עמלק
רפידים
מדבר סיני
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

המלחמה הראשונה

מיד לאחר צאתם של בני ישראל ממצרים, לאחר שהעולם כולו נחשף להגנתו הפלאית של הבורא על בני ישראל בקריעת ים סוף, הגיע מרחוק עמלק ועמו כדי להילחם מול עם ישראל ברפידים. על מלחמה זו, שהיתה הראשונה כנגד עם ישראל, אמרו חז"ל כי היא בדומה לאותו אחד הקופץ לאמבטיה רותחת, נכווה בגופו, אך מקרר אותה לבאים אחריו. כך גם עמלק, נלחם עם ישראל, בשעה שאף אומה לא העלתה על דעתה אפשרות כזו.

מלחמה רוחנית

אופן המלחמה לא התנהל רק באמצעים קונבנציונליים. התורה מספרת לנו כי "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק", אומרת על כך המשנה: "וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך: כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתגברים; ואם לאו, היו נופלין".

מלחמה אקטואלית

כיום, אין אנו יודעים מיהם אותם המשתייכים לזרע עמלק, אך תורת החסידות מגלה כי עבודה זו, של מחיית עמלק, קיימת בעבודת ה' אצל כל יהודי. המילה עמלק, עולה בערכה המספרי (גימטריה) למילה ספק. מחיית עמלק, הינה הוצאת הספקות המקררות את האדם מקיום מצוות והליכה בדרך האמת כפי שמורה התורה.

המלחמה האחרונה

"שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה". מצוות מחיית עמלק, הינה מצווה עליה נאמר כי הקדוש ברוך הוא ממתין לקיומה, ועד שתתמלא אין שמו שלם ואין כסאו שלם. מלך המשיח ישלים משימה זו עם בואו, כאשר נקיים את מחיית עמלק, ובכך תושלם הכוונה האלוקית, והמסע הארוך שהתחיל מעת היותנו לעם יושלם בקרוב ממש.

ירדן יריחו

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...