נקודה לפרשת קורח: תכל'ס, אבל באופן הכי נעלה!

אלא מזה מובן שחטא המרגלים הוא זה שעורר אצל קורח את טענותיו ומחלוקתו: טענת המרגלים הייתה שיש להתבדל מן העולם בכדי להידבק בה', ולכן רצו להישאר במדבר כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה. ועל כך השיב להם משה רבינו ש"המעשה הוא העיקר" • שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה

רעיון לפרשת שלח: לבצע את מטרת השליחות

המרגלים ששלח משה רבנו היו אנשים במדרגה גבוהה מאוד, "ראשי אלפי ישראל", שנבחרו מכל שאר בני ישראל, ו"באותה שעה כשרים היו", ואם כן לא מובן כיצד יכול להיות שהתוצאות משליחת אנשים כה נעלים הייתה אך ורק תוצאות שליליות?! • שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח לפרשת שלח • לקריאה

לא לשכוח את רועה הצאן

הרבי שליט"א מלך המשיח דיבר בכאב רב על ה"השגים המדיניים" כביכול של אותם אישים ש"נהנו מסעודתו" כאשר מטרתם היא לצאת טוב בצילומים עם מנהיגי אומות העולם, ובד בבד להשכיח את האזהרות החוזרות ונשנות של נשיא הדור ונביא הדור שדיבורים עם ערבים זה לא רק פיקוח נפש, זה גם חילול השם

מי ומה צריך לדבר באו"ם

מי ומה צריך לדבר באו"ם. משיחת קודש הרבי שליט"א מלך המשיח, ו' תשרי ה'תשמ"ח, הדרך לשלום בכל העולם כולו. שיחת הגאולה

דף 2 מתוך 2