• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

כדבר הנוגע לחיי נפשו • הרב חלוי"צ גינזבורג

הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש כאן, שלא די ללמוד רק ענייני משיח וגאולה המבארים כיצד תהי' ההנהגה בימות המשיח וכיוצא-בזה – אלא ההדגשה היא שהלימוד הוא כדי לידע ולהכיר את המצב בו אנו נמצאים עתה! מתוך 'אוצר פניני החסידות' של הרב בן ציון חלוי"צ גינזבורג. לרפואתו תומ"י בתושח"י. לקריאה.
כדבר הנוגע לחיי נפשו • הרב חלוי"צ גינזבורג
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

העניין שהזמן גרמא, הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו: למרות שהיסוד והעיקר של הכל היא האמונה – אבל לא די באמונה בלבד, ולא די בכל הדברים ה"מקיפים" המעוררים ומגלים את האמונה, עם כל החשיבות העצומה שיש לכך – צריך ללמוד את הדברים ולחיות אותם!
בזמן מיוחד זה בו אנו נמצאים, כאשר הרבי מלך המשיח שליט"א מדגיש ללא הרף כי "הדרך ישרה – הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה – להביא התגלות וביאת משיח צדקנו בפועל ממש" היא – "לימוד התורה בענייני מלך המשיח ובענייני הגאולה … ובפרט בתורתו (מאמרים ולקוטי שיחות) של נשיא דורנו".
וזאת "לא (רק) בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא (גם ו)בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בענייני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח, עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בענייני משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה (המלך המשיח) בא"!
ולכן, מדגיש שם, עוד לפני "היסח הדעת", העבודה שלמעלה מן הדעת המביאה את משיח, צריכה להיות לכל לראש מחשבה והתבוננות באופן של "דעת" בענייני משיח וגאולה. "ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח, "הנה זה בא", כיוון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, וסיימו כל ענייני העבודה בשלימות."
כלומר, הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש כאן, שלא די ללמוד רק ענייני משיח וגאולה המבארים כיצד תהי' ההנהגה בימות המשיח וכיוצא-בזה – אלא ההדגשה היא שהלימוד הוא כדי לידע ולהכיר את המצב בו אנו נמצאים עתה! ודבר זה, הכרת המצב כפי שהוא עתה, אינו מבואר בשיחות מן השנים הקודמות. אלא אך ורק בשיחות מהשנים האחרונות, ובמיוחד בשנים תנש"א-תשנ"ב!


לחיות עם ה"דבר-מלכות"


לפיכך, כאשר התפקיד עכשיו הוא שמשיח ימלא את כל החיים ואת כל המציאות, הרי נוסף לכל הפעילות הנחוצות והמוכרחות באופן "מקיף", נחוץ ומוכרח וחיוני עד אין קץ לכל אחד ואחת מאתנו במיוחד –
ובפועל ובפשטות: לקבל על-עצמו, באופן של "קביעות בנפש" ששום דבר בעולם לא יזיז אותה ממקומה, ללמוד בקביעות את כל השיחה של אותו שבוע ב"דבר מלכות" תנש"א-תשנ"ב מתחילתה ועד סופה, בלי לדלג ובלי להשמיט אף קטע, כולל ההערות. ובשבועות שזכינו לשתי שיחות ללמוד את שתיהן.
ללמוד בעצמו, ללמוד בחברותא וללמוד בשיעורים ברבים. ולא להסתפק בלימוד פעם אחת או פעמיים אלא לחזור וללמוד שוב ושוב, עוד פעם ועוד פעם.
ולעשות זאת תוך רצון עז – לא להכניס לשיחה את מה שאני רוצה, אלא – להבין היטב היטב מה הרבי שליט"א מלך המשיח אומר לנו ורוצה מאתנו היום. שכן בשיחות אלו הוא הבהיר את הכל "דער רבי האט אלץ באווארענט", עדי נשמע "תורה חדשה מאתי תצא" תיכף ומיד ממש.
וללמוד זאת לא כתיאורי' בלבד, אלא כדבר הנוגע לחיי נפשו. להפנים את המסר, לחשוב אודותיו, להתבונן בו, "להתפלל" עמו, לחיות עמו, ולא להתעייף לחזור עליו שוב ושוב לעצמו ולאחרים.
ומה טוב – ברבים ובציבור, שהרי הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש בקשר ללימוד ענייני גאולה ומשיח, שכאשר לומדים זאת בציבור, הרי נוסף למעלת לימוד בציבור בכלל, רואים במוחש שזה מוסיף חיות והתלהבות והשתוקקות וציפי' למשיח.

מתוך 'אוצר פניני החסידות' של הרב בן ציון חלוי"צ גינזבורג. לרפואתו תומ"י בתושח"י.

הכח של כל יהודי בדורנו

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...