• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא

הכח של כל יהודי בדורנו

"והנה, גודל זכותם של בני ישראל מודגשת ביותר בדורנו זה - כי כל יהודי הוא בבחינת "אוד מוצל מאש", היינו, שלאחרי כל הגזירות המבהילות שהיו נשאר מאמין בה' ובתורתו. ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות היהודים הנמצאים בארץ הקודש, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה". משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, ז' תמוז תשמ"ב. לקריאה
הכח של כל יהודי בדורנו
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

משיחות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח, ז' תמוז תשמ"ב
הכח של כל יהודי בדורנו


א. והנה, גודל זכותם של בני ישראל מודגשת ביותר בדורנו זה - כי כל יהודי הוא בבחינת "אוד מוצל מאש", היינו, שלאחרי כל הגזירות המבהילות שהיו נשאר מאמין בה' ובתורתו.
ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות היהודים הנמצאים בארץ הקודש, "ארץ אשר גו' עיני ה' אלקיך בה מרשית שנה ועד אחרית שנה" - כמובן בפשטות גודל הזכות להמצא ב"אוירא דארץ ישראל", ועד שענין זה מתבטא גם בנוגע לגשמיות וחומריות הגוף.
ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות היהודים שמוסרים נפשם וגופם ממש בכל יום כדי להגן על ארץ הקודש וכל הדרים עלי'ה - שזכותם גדולה ביותר, והם נמצאים במצב הכי נעלה, וכפי שהדבר מתבטא בנסים הגלויים שהקב"ה הראה להם בימים האחרונים, בקשר לפעולות הקשורות עם בטחונה של ארץ ישראל.
ומאחר שהקב"ה הראה נסים גלויים - הרי רצונו של הקב"ה הוא שכאשר מתחילים לעשות דבר טוב, ובפרט פעולה הקשורה עם פיקוח נפשות (בטחונם של היהודים הנמצאים בארץ הקודש), צריכים להשלים ולסיים את הפעולה לתכליתה.


ב. ובהקדים המענה על השאלה הידועה - שהקב"ה מראה נס רק ע"י צדיק הכי גדול, ואם-כן כיצד אומרים שראו נסים גלויים?
והתשובה לדבר - בפשטות:
ישנם עשרות סיפורים בש"ס ומדרשים אודות נסים שנעשו אפילו ע"י "בעלי-חיים", ועל אחת כמה וכמה ע"י בני אדם, סוג ה"מדבֵר", וזאת - מבלי הבט על מעמדו ומצבו של זה שעל ידו מחליט הקב"ה לעשות נס לבני-ישראל!
הקב"ה יכול להראות נסים גלויים
על ידי מי שהוא רוצה
זאת אומרת: הקב"ה אינו מוגבל כלל בשכלו של בן-אדם, ולכן, כאשר הקב"ה מחליט לעשות נס לבני-ישראל, יכול הוא להחליט לעשות נס זה אפילו על ידי בעל-חי, או ע"י בן-אדם בכל מעמד ומצב שהוא - כפי שמחליט הקב"ה על ידי מי להראות את הנס, אפילו אם הדבר לא מוצא חן בעיני בשר ודם!
ומאחר שמצינו בתורה עשרות סיפורים אודות נסים שהראה הקב"ה לאו דוקא ע"י צדיקים גדולים - הרי סיפורי התורה מהווים הוראה נצחית בכל זמן ובכל מקום, שהקב"ה יכול להראות נסים גלויים על ידי מי שהוא רוצה, ללא כל הגבלות בדבר.


ג. ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות בני אברהם יצחק ויעקב, ובפרט יהודים שעומדים במסירת נפש בפועל ממש כדי להגן על הארץ והדרים עלי'ה - הרי בודאי שהם ה"כלים" הכי מתאימים שעל ידם יהיו נסים גלויים!
וכפי שהי'ה לאחרונה - שחיילי "צבא הגנה לישראל" ראו נסים גלויים: בכמה-וכמה מקומות שבאו - ברחו מפניהם, "בשבעה דרכים ינוסו לפניך"!
ומובן בפשטות שחס-ושלום לומר שנסים גלויים אלו שראו במשך השבועות והימים האחרונים הם מצד "כחי ועוצם ידי" דבשר ודם (אפילו כאשר מדובר אודות יהודי, ויהודי שיש לו מעלות כו') - רחמנא ליצלן מהאי דעתא! אלא ודאי זהו אך ורק כחו ועוצם ידו של הקב"ה, "בגדול זרועך ידמו כאבן", שרק הוא יכול להראות נסים גלויים (בדוגמת הנסים שראו לאחרונה)!

מתוך שיחת הגאולה גליון 1253.

הנשיא הוא הכל • הרב אבישי איפרגון

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...