• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

נקודה לפרשת קורח: תכל'ס, אבל באופן הכי נעלה!

אלא מזה מובן שחטא המרגלים הוא זה שעורר אצל קורח את טענותיו ומחלוקתו: טענת המרגלים הייתה שיש להתבדל מן העולם בכדי להידבק בה', ולכן רצו להישאר במדבר כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה. ועל כך השיב להם משה רבינו ש"המעשה הוא העיקר" • שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה
נקודה לפרשת קורח: תכל'ס, אבל באופן הכי נעלה!
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

מחלוקת קורח ועדתו המופיעה בפרשתנו מעוררת שאלה פשוטה:


ציווי הקב"ה להעביר את עבודת המשכן לאהרון ובניו הייתה עוד בשעת מתן תורה, (או על כל פנים - בהקמת המשכן) ואם כן לא מובן מה קורח "נזכר" פתאום לעורר מחלוקת על משה רבינו ואהרון הכהן דווקא עכשיו - לאחר חטא המרגלים?


אלא מזה מובן שחטא המרגלים הוא זה שעורר אצל קורח את טענותיו ומחלוקתו: טענת המרגלים הייתה שיש להתבדל מן העולם בכדי להידבק בה', ולכן רצו להישאר במדבר כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה. ועל כך השיב להם משה רבינו ש"המעשה הוא העיקר", ותכלית העילוי זה דווקא על ידי קיום מצוות גשמיות בעולם הזה.


כולם שווים


ולכן כאן החלה מחלוקת קורח ועדתו: בתורה יש רמות ומדרגות רבות בין אחד לשני, כי כל אחד מבין ברמה שונה מחבירו, ובכך הסכים קורח שיש מעלה אצל משה ואהרון על פני כל בני ישראל, שהרי הם גדולים ונעלים מכל בני ישראל בהבנת התורה, ועוד יותר מכך – משה קיבל בעצמו את התורה מאת הקב"ה ואחר כך לימד אותה לאהרון ורק אחר כך לכל בני ישראל, ולכן להם יש מעלה לגבי כל בני ישראל.


אבל כעת שמשה רבנו הבהיר שהעיקר הוא (לא העיסוק בתורה ובהתעלות רוחנית אלא) בקיום המצוות בגשמיות, הרי ב'מעשה המצוות' אין כל הבדל בין היהודי הנחות ביותר לבין משה רבנו, כי שניהם מניחים תפילין באופן שווה, ושניהם שומרים שבת וכו', ולכן טען קורח "מדוע תתנשאו על קהל ה'"?


מלך או רב


טענה נוספת הייתה לו לקורח: משה רבינו היה "מלך" על בני ישראל, והקשר שבין מלך לעם אינו כמו הקשר שבין רב לתלמיד; הקשר בין רב ותלמיד הוא רק בעניינים של לימוד שבהם מחוייב התלמיד לכבד את הרב, ולכן "אסור להורות הלכה בפני רבו" וכד'.


אבל הקשר בין המלך לעם הוא בכל המציאות של העם, שכל מציאותם משועבדת למלך, וכך גם לאידך – שאת כל ההשפעות, העם מקבל מהמלך, מהעניינים הכי נעלים, ועד לדברים הכי פשוטים (וכך הוא גם בכל דור ודור, אצל נשיא הדור, שכל אנשי דורו מקבלים ממנו את חיותם).


נעלה מכל הדור


ועל זה טען קורח "מדוע תתנשאו" – מדוע גם את הדברים הפשוטים בני ישראל צריכים לקבל דווקא ממשה רבינו?


ועל זה ענה להם משה רבינו: אמנם כל יהודי הוא קדוש מצד הגוף שלו, ויש לו כח להמשיך קדושה בעולם על ידי קיום המצוות (שזה שווה אצל כל בני ישראל), אבל, מכיוון שמצוות עניינם להאיר את העולם הרי (א) המצוות של משה נעלות יותר ומאירות יותר מהמצוות של בני ישראל, ו(ב) את כל ההשפעות בני ישראל צריכים לקבל ממשה רבנו ואפילו בנוגע לעניינים פשוטים – כמו 'מעשה המצוות' כי רק כך הם יהיו מצוות 'מאירות'.


ההוראה מכך בעבודת ה': עבודת ה' צריכה לכלול את שתי הקווים – מצד אחד לקיים את המצוות במעשה בפועל כי הרי "המעשה הוא העיקר", אך עם זאת לדאוג שהמצוות "יאירו" ויהיו באופן הנכון, וזה נעשה דווקא ע"י לימוד פנימיות התורה – תורת החסידות, שהיא מזככת את האדם. וכך פועלים דירה לקב"ה בעולם הזה הגשמי, שתהיה בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה.


(ע"פ לקוטי שיחות ח"ד ע' 1048)

רעיון לפרשת שלח: לבצע את מטרת השליחות

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...