• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

הרב יעקב רייניץ מסביר על ההתקשרות באמצעות האגרות קודש

הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד אותנו שאפשר לקשר יהודים מכל הסוגים ומכל המינים, ואין יהודי שהוא לא מקושר בפנימיות עם הרבי, אך בשעה שהוא כותב בעצמו מכתב לרבי שליט"א מלך המשיח, אזי ברור שהוא נמצא על ידו כפשוטו • שיח חסידים מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה
הרב יעקב רייניץ מסביר על ההתקשרות באמצעות האגרות קודש
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

כלי לברכתו של ה' יתברך


אנו אומרים בתפילה בכל יום: "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". בתניא נאמר שבכל דור ודור ישנו משה רבינו של אותו דור - נשמה כללית, וכל עם ישראל מחוברים למשה רבינו.


ידוע המכתב ששלח הרבי שליט"א מלך המשיח, למשפיע הרב שלמה חיים קסלמן בעת שזה שהה בצרפת: "אברך אחד שהוכרח לברוח ממקומו, אינו שייך לעבודת התפלה, אינו לא משכיל ולא עובד, בלא חתימת זקן וכו' וכו', ומעולם לא למד לא בתו"ת ולא בישיבה בכלל - נדד למדינה רחוקה ביותר הן במקום הן בעניני יהדות, וכעבור איזה זמן התחילו להגיע מאנשים ונשים משם מכתבים לכ"ק מו"ח אד"ש (=הרבי הריי"צ). ולדוגמא - מאשה בעלת עסק שמציעים לה לשכור חנות ודירה בחלק א' של העיר או בחלק אחר. ושואלת החלט כ"ק אד"ש מה תעשה. - מעולם לא ראתה אותו, ויודעת שמעולם לא הי' כ"ק מו"ח אד"ש לא רק בעירה אלא גם בכל מדינתה, אינה מאנ"ש וכנראה גם לא מגזע אנ"ש. אבל כששמעה מהאברך דברים היוצאים מן הלב: יש רבי בישראל, ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע, והרוצה ללכת לבטח דרכו: במסחר, בהנהגת הבית, וכו' - לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי, והכירה בהאברך שפיו ולבו שווין, כי ניכרין דברי אמת, ציותה לכתוב השאלה הנ"ל, שייכת ממילא לנפנה, ומתקרבת ליהדות, ובטח בקרב הימים יהיו הליכות ביתה בכשרות וטהרת המשפחה וכו'. - אלה מתולדות פעולות אברך פשוט ושעושה כל זה לא מצד מסירת-נפש וקבלת עול, כי אין זה אצלו היפך השכל, גם לא היפך שכלו האנושי.


והגע בעצמך: פשוט אצלו, על יסוד מה שראה במוחש, שהרבי אמירתו אמירה וברכתו ברכה . . ובמילא כמו שאינו בוש לומר לכל מיודעיו הזקוקים לזה, האדרעס (=כתובת) של רופא מומחה, כך כשרואה איש נמצא במבוכה או עומד לפני פתרון שאלת חיים עיקרית, אומר לו: לא אלמן חס-ושלום ישראל, יש לך את מי לשאול. – ולא עוד אלא שאינו מחכה עד שמיודעו יבוא אליו לחקור ולדרוש אם יש רבי, כיון שעל פי רוב אינו יודע גם מה זה רבי, אלא שהוא הולך אליו ומסביר לו שאין לו להשען כלל לא על בינת עצמו ולא על השדכן ולא על הרופא ולא על הסרסור, שאין כל אלו אלא ענינים מסופקים, ויש לו דרך ודאית לפתור את ספיקותיו. ואמרו רז"ל דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב". (נדפס באגרות קודש כרך ג').


לפני הכל - החלטה טובה


הרבי שליט"א מלך המשיח מלמד אותנו שאפשר לקשר יהודים מכל הסוגים ומכל המינים, ואין יהודי שהוא לא מקושר בפנימיות עם הרבי, אך בשעה שהוא כותב בעצמו מכתב לרבי שליט"א מלך המשיח, אזי ברור שהוא נמצא על ידו כפשוטו. הוא כותב בגשמיות, לוקח ניר, ספר אגרות קודש וכל זה בגשמיות, שם צדקה, קורא את הפרק תהלים המתאים למספר שנותיו שלו עצמו ושל הרבי שליט"א מלך המשיח, וכמובן עוד קודם לכן מקבל החלטה טובה שמשפיעה על חייו. כל זה עוד קודם שהוא מקבל את התשובה.


לפני למעלה משלושים שנה, כבר עסקתי רבות בכתיבה עם יהודים רבים לרבי שליט"א מלך המשיח, ופשוט היינו שולחים (אז באמצעות הדואר והפקס) המון מכתבים. קיבלתי אז מכתב מענה שבו נאמר: "תגיד לכל אלו שמבקשים ברכה, שבשביל לבקש ברכה מהקב"ה, צריכים לקיים את המצוות שהקב"ה צווה אותנו. בנוסף לזה זהו הכלי לקבלת הברכה מהקב"ה. זאת אומרת שכל אחד שמגיע לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח, עליו לדעת שלפני שהוא מקבל את הברכה ואת התשובה בתוך ספרי האגרות קודש (הנפתחים בהשגחה פרטית), צריך לקבל על עצמו החלטה טובה.

 

נקודה לפרשת קורח: תכל'ס, אבל באופן הכי נעלה!

לא לעצור במלחמה מול לבנון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...