לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' שבט התשפ"א, 22:20

עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים

הסיום והחותם והמסקנה של דבר מלכות פ' בא, שדורנו דור השביעי - תשיעי, לא זקוק ל'הפסק' ח"ו, אלא "עוברים לחיים נצחיים בלי 'הפסק' בינתיים". ליקוט קצר מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, עם הביטוי המיוחד לדורנו, דור אחרון לגלות וראשון לגאולה, "עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ד' שבט התשפ"א, 16:54

ואביטה נפלאות מתורתך

לקראת יום הגדול והקדוש יו"ד שבט, משיק "המכון להפצת תורתו של משיח" פרוייקט חדש - שיחות קודש מתורגמות בוידיאו. עד עתה, רובן ככולן של שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח לא היו בהישג יד עם כיתוביות בלה"ק, מלבד קטעים נבחרים שהוגשו ע"י "לראות את מלכנו" ועוד. בתור התחלה, מוגש בזה וידיאו משיחת ג' שבט תשנ"ב - בה הורה הרבי מלך המשיח שליט"א ללמוד את תורת נשיא הדור בדיבור דוקא.

לראות את מלכנו / לראות את מלכנו - א' שבט התשפ"א, 09:25

ילדים זה ברכה

ילדים זה ברכה. כל החשבונות לתכנון משפחה, אינם נכונים! אדרבה: כל ילד שמביאים לעולם, זהו ברכה ו'כלי' לא רק למילוי החסרון, אלא לעושר! הוידאו היומי מס' 1965 - כ''ז טבת ה'תשפ''א.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ז טבת התשפ"א, 09:52

חיים נצחיים בלי הפסק בינתיים בסיום הרמב"ם

"עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים", כי התגלות המלך המשיח בגאולה האמיתית והשלמה פועלת את "בלע המוות לנצח", וכל האנשים של דור זה עוברים למצב חיים נצחיים, בלי שום 'הפסק', וה"בניין חדש" אותה נשמה באותו גוף נהיה מההוספה בלימוד. וידאו באורך מלא משיחת י"ט טבת תשמ"ט. בתרגום ללה"ק - פירסום ראשון - בכתבה המלאה

לראות את מלכנו / לראות את מלכנו - כ' טבת התשפ"א, 14:18

כ' טבת יארצייט הרמב"ם

ב-כ' טבת תשמ"ט יום הילולת הרמב"ם, היה גם בהשגחה פרטית קביעות של סיום מחזור לימוד הרמב"ם ג' פרקים ליום. אחרי מנחה שליט"א מלך המשיח אמר שיחה, חילק דולרים, ואחרי ערבית - אמר עוד שיחה, חבש משקפיים ואמר את סיום הרבמ"ם מהספר. צפו בקטע וידאו קצר מאחת השיחות.

לראות את מלכנו / לראות את מלכנו - ט"ו טבת התשפ"א, 11:02

שלושים יום לפני הרגל

ימי ההכנה ליום עליית הרבי שליט"א מלך המשיח לנשיאות, שלושים יום לפני י' שבט, צריךלהתכונן. איך? בלימוד. באיזה אופן? המשפיע צריך לבחון אותך ג' פעמים, ולדווח לרבי שליט"א מלך המשיח. מי שלא שולח אליי דיווח, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח, סימן שהוא לא עשה כלום!!