לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ז אב התשע"ו, 15:10

הוידאו היומי יז אב 641

לראות את מלכנו הוידאו היומי יז אב 641 ע"י הקריאה לקב"ה לצאת מגלות "אנו רוצים משיח עכשיו" יוצאים מהגלות והולכים עם הקב"ה להיכל מלכותו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' אב התשע"ו, 11:24

קטעים משיחת אור ל-ז' מנ"א תשמ"ט

בשנת תשמ"ט, הרבי שליט"א מלך המשיח דיבר כמעט כל יום מראש חודש מנחם בימי ההכנה לתשעה באב, דברים נפלאים. מובאים כאן שני קטעים קצרים משיחת ז' מנחם אב תשמ"ט, אחרי השיחה חלוקת הדולרים להוספה בצדקה, ולאחר מכן אחד הבחורים עורך סיום מסכת ברמקול ב770.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' אב התשע"ו, 05:50

הוידאו היומי ח' מנחם אב 634

לראות את מלכנו הוידאו היומי ח אב 634. בשבת יש רק דברים רצויים. לקראת סוף השיחה, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר "שהיום [עשירי באב] כל היום, זה [=תענית] תשעה באב, שבאמת, כפי שנקבע ראש חודש בשנה זו [=צום ט' באב נדחה], קבעו שזה יהיה באופן שהיה יכול להיות מקויים לפני זה אילו זכינו [=לדחות לגמרי], יכלה כבר להיות גאולה אמיתית והשלימה ובמילא היו כל הענינים, ולא היה צריך [=לצום] בעשירי במנחם אב, כי כל הענינים היו נפעלים בשבת ט' במנחם אב"

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אב התשע"ו, 18:53

משיח וודאי מנחם שמו

הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס ריבוי פעמים לשמו הקדוש - מנחם, שמופיע בגמרא ובעוד מקומות כשמו העיקרי של משיח צדקנו. נכון, מוזכרים עוד שמות למשיח, אבל הרבי שליט"א מלך המשיח אומר, (וגם בשיחת "דבר מלכות" תזריע מצורע תנש"א) ששמו העיקרי של משיח צדקנו, משיח וודאי, שמוריד את הגאולה האמיתית והשלמה של הקב"ה לעם ישראל, מנחם שמו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אב התשע"ו, 18:15

עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק

אחד הביטויים הידועים בשיחות הרבי שליט"א מלך המשיח אודות זמן הגאולה, הוא העניין ש"עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים", כלומר בלי הפסק של (היפך החיים ו)גן עדן, ותחיית המתים, כאשר דורנו רואה את כל הדורות הקודמים קמים לתחיה, אבל דורנו עובר מיד לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים, והיות ומשיח הוא זה המחבר את עולם הזה לתחיית המתים ועולם הבא, הרי שהוא עצמו בוודאי חי בחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ד' אב התשע"ו, 16:45

אילו זכינו לדחות לגמרי.. היתה הגאולה

מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח צום ט' באב תנש"א: "שהיום [עשירי באב] כל היום, זה [=תענית] תשעה באב, שבאמת, כפי שנקבע ראש חודש בשנה זו [=צום ט' באב נדחה], קבעו שזה יהיה באופן שהיה יכול להיות מקויים לפני זה אילו זכינו [=לדחות לגמרי], יכלה כבר להיות גאולה אמיתית והשלימה ובמילא... ולא היה צריך [=לצום] בעשירי במנחם אב..".

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ח תמוז התשע"ו, 21:23

המנהג המוזר של השתעבדות ל'חופשה"

חם בניו יורק. השכונה מתרוקנת, משפחות שלמות נוסעות ל"נופש" בהרים, ענין שהפך להכרח מגונה, כביכול כולם חייבים לעזוב את הבית, את השכונה והעיר בשביל לשלם יותר כדי לחיות על מזוודות בתנאים קשים, כאשר כל יום הבעל חוזר לעבודה בניו יורק ובסוף יום עבודה עולה להרים "לישון" על מיטה לא נוחה בצריף עראי בהרים והוא עייף מכדי להגיע להתוועדויות.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 14:40

בקרוב: שערי ניקנור בביהמ"ק השלישי

בית המקדש השלישי יירד מהשמים בתחילת "תקופה השניה" של ימות המשיח. ויעמוד על מקומו בהר הבית עם פתחים פתוחים, ללא דלתות. מיד כאשר זה יקרה, הרבי שליט"א מלך המשיח יציף את שערי ניקנור ש"טבעו שעריה בארץ" ויד הגוים לא שלטה בהם, ויציב אותם במקומם בפתח ההיכל, כדי לסמל שבית המקדש שנבנה בידי הקב"ה - "מקדש אדני כוננו ידיך", שייך לבני האדם.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 08:33

הוידאו היומי ט תמוז 610

א' הרבנים מדבר עם הרבי שליט"א מלך המשיח באמצע השירים שבתוך ההתוועדות, ומבקש מענה בכתב על המכתב שהוא שלח לרבי שליט"א מלך המשיח, שם הוא שאל על הספר שהוא כותב כעת על שולחן ערוך. הרבי שליט"א מלך המשיח מברך אותו, ואומר לו להמתין עד אחרי י"ב תמוז.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"א תמוז התשע"ו, 13:32

מלך המשיח מוסר שיעור בהל' בית הבחירה

בתחילת "הלכות בית הבחירה", מזכיר הרמב"ם את המזבח, השולחן והמנורה, שהם "כלים", למרות שהלכות אלו עוסקות בצורת הבית. המקום המתאים, לכאורה, לכתוב על הלכות המזבח השולחן והמנורה, הוא ב"הלכות כלי המקדש" שבאות מיד אחרי זה?! הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו שואל, ומתרץ. מתורגם מ"סרט הקליטה" של שיחת ח"י אלול תשל"ו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ג תמוז התשע"ו, 22:15

פינחס זה אליהו הגיע ובישר על הגאולה

פינחס זה אליהו מגיע למקום כגון טבריה [=לאו דווקא טבריה בארץ הקודש] שנמצא במקום גבוה, [היפך המציאות מהעיר טבריה שנמצאת במקום נמוך]. ואולי הרבי שליט"א מלך המשיח מפרסם שאליהו הגיע אליו, ל770 שהוא "מקום גבוה" כי זה "גג בית המקדש" שממנו רואים כבר כעת את הגאולה האמיתית והשלמה ומפרסמים עד שזה מתקבל בגדרי העולם, שיהודי ירצה זאת, ויסכים, ויכריז, ש"הגאולה כבר כאן". (כ"ח סיון תנש"א).

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' תמוז התשע"ו, 17:12

בארה של מרים בברז במוצ"ש חוקת

לאחר מילים אלו בהתוועדות מוצאי שבת פ' חוקת תשל"ט, יצאו כל המתוועדים אל החצר האחורית של 770 "לשאוב מים" לרפואה מ"בארה של מרים" שמתגלגלת במוצאי שבת קודש "בכל בארות ומעיינות" מנהג ישראל - תורה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' תמוז התשע"ו, 16:45

נבואה על מלחמות המשיח בארצות ערב

שירת "עלי באר ענו לה", על הנס הגדול שהיה ב"אשד הנחלים ארנון" - (פרשת חוקת), שחוזר על עצמו לקראת הכניסה לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלמה, בסוריה ועיראק ומצרים ותימן בכל אמצעי התקשורת לעיני כל העולם עם "אזהרת צפיה".

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ז סיון התשע"ו, 09:55

הוידאו היומי 591

המשך דברי הרבי שליט"א מלך המשיח מהוידאו היומי 590 טז סיון, בנוגע לאחד מידידי ליובאוויש שמנסה "להוריד" את הרבי שליט"א מלך המשיח מהמאבק בנושא תיקון חוק השבות, להכרה רק בגיור כהלכה: ..יש עכשיו תנועה חדשה, שכל אחד .. אם הוא מצהיר שהוא יהודי, מוכרחים לרשום אותו כיהודי ולקבל אוטומטית את כל הזכויות של היהודים לא רק בתור אזרח של ארץ ישראל, אלא בתור הכרה שהוא יהודי...

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י' סיון התשע"ו, 13:47

הגאולה כבר מאירה בתוך הגלות

השינוי העיקרי בעולם שמבטא את ימות המשיח מאז שנת תנש"א 1991, מתבטא בביטול שעבוד מלכיות, הרמב"ם כותב הלכה ש"אין בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שעבוד מלכיות". הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר (כ"א אדר תשמ"ח) ששעבוד מלכיות בגשמיות, היה הגורם ל"גלות פנימית" בעבודת ה', וביטול שעבוד מלכיות פעל ביטול שעבוד מלכיות בנפש, ברוחניות, ולכן יש אפשריות חדשות לעבוד את ה' שלא מתוך גלות פנימית, כי כבר אין שעבוד מלכיות. (שיחות ניסן - אייר תנש"א). בקטע זה הרבי שליט"א מלך המשיח מעיד על הזמן בו נמצאים עכשיו, עדיין, אמנם, זמן הגלות, אבל בתוך הגלות כבר מאיר אור הגאולה האמיתית והשלמה, וחודר ומאיר וחודר.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ג' סיון התשע"ו, 15:33

הוידאו היומי 580 ג' סיון

ימי הכנה למתן תורה מראש חודש סיון עד חג מתן תורה ועד י"ב סיון סוף ימי התשלומים של חג השבועות, הם ימים מיוחדים בהם אין קיטרוגים על עם ישראל, בדוגמת הימים מראש השנה ועד יום הכיפורים. בימים אלו הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שיחות באופן שמח במיוחד. הקב"ה רצה להרבות את הזכויות של כל יהודי וכל היהודים, ולכן הרבה להם תורה ומצוות, שיהיה לכל אחד אפשרות למה שיותר זכויות.