לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ה' תשרי התשע"ז, 08:00

ו' תשרי - מבצע נש"ק

בשיחת ו' תשרי תשל"ו, באמצע השיחות על "סיום" מסכת יומא, הרבי שליט"א מלך המשיח סיפר שני סיפורים נפלאים על שתי ילדות קטנות ששמעו מילדות קטנות אחרות אחרות על הדלקת נרות שבת קודש לפי ההלכה, ו"שיגעו" את ההורים שגם הן רוצות להדליק גם נרות שבת קודש בברכה, ובזכות זה אותם בתים התהפכו לשמירת שבת, ותורה ומצוות.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ה' תשרי התשע"ז, 07:42

ו' תשרי: היתכן - חוטא נשכר?!

ביום ו' תשרי תשל"ו הרבי שליט"א מלך המשיח ערך סיום על מסכת יומא לכבוד היארצייט של אמו הרבנית חנה, והסביר באריכות את שאלתו של המהרש"א, איך יתכן שבעל תשובה מקבל זכויות מהעבירות שעשה בזדון באופן שצדיק גמור לא יכול להגיע לשם "היתכן?! חוטא נשכר?! הקלטה ערוכה על וידאו מתורגם.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ג אלול התשע"ו, 14:03

חמוץ בגדים מבצרה? ליהודי זה לא נוגע!

יהודי לא שייך למחמות גם כאשר הקב"ה בא "חמוץ בגדים מבצרה", כפי שרואים בשנים האחרונות במלחמות בארצות ערב שהן המשך קיום נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח מתקופת מלחמת המפרץ, למרות שהקב"ה בא "חמוץ בגדים מבצרה" כפי שרואים כיום בפרט בעיראק ובסוריה שם נהרגים מאות מידי יום, וכל זה לא נוגע ליהודי שלא צריך לעשות מלחמות בכל נשק, רק להתמקד בלימוד תורה ובקיום מצוות, ולדעת שאת כל ה"הפחדות" שהקב"ה עושה בעולם - זה "בשבילכם", כי הגיע זמן הגאולה.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ב' אלול התשע"ו, 20:41

הנשיא כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו

ביטויי גאולה מיוחדים במינם ברצף של שיחה שמיימית מיום א' אלול תשמ"ט, "תורה חדשה מאיתי תצמח", יהודים באחדות שלמה עם הקב"ה, מגיעים לדרגה של נשמות ישראל לפני בריאת העולם, לפני אפילו ה"מים" שבתחילת הבריאה, כולל הביטוי "הנשיא, כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו". שיחה מלאה בתרגום, כולל חלוקת הדולרים שאחריה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ט אב התשע"ו, 15:33

מחט שהיא נתונה על מעלה המערה

פירסום ראשון של תרגום הוידאו של השיחה המפורסמת "מחט שהיא נתונה על מעלת המערה", שנאמרה, באופן מפתיע, לילדי קעמפ גן ישראל שבאו ל770 ליארצייט של הרב לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי שליט"א מלך המשיח. מה המשל, ומה הנמשל, ואיך לומדים משנה זו "למעלה" באופן שמוביל "לתפור" את העולם כולו לאלוקות ב"מחט" שזה השפיצקייט, ולהכניס בו "קו וחוט" שזה מצוות, בדוגמת ציצית, דווקא בסוף גלות, ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ט אב התשע"ו, 13:35

ארבעה זוגות תפילין של ימות המשיח

אחת משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תשל"ט, בה הוא מדבר על הנחת ארבעה זוגות תפילין, שקשורים לימות המשיח. והרי, אנו כבר נמצאים בימות המשיח (לכל הפחות) מאז כ' כסלו תשנ"ב, שאז הרבי שליט"א מלך המשיח אמר, וכתב, שנמצאים בימות המשיח, בפשטות. אחת הנפקא מינא להלכה מההכרזה ש"נמצאים בימות המשיח", היא, כפי שנשמע משיח זו, הנחת ד' זוגות תפילין, שזה שייך כעת לכל אחד, וכפי שמשמע גם מה"לוח היום יום" י"ט מנחם אב, שנכתב לרבים, ושם אין שום מניעה לגבי הנחת ד' זוגות תפילין.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ז אב התשע"ו, 15:10

הוידאו היומי יז אב 641

לראות את מלכנו הוידאו היומי יז אב 641 ע"י הקריאה לקב"ה לצאת מגלות "אנו רוצים משיח עכשיו" יוצאים מהגלות והולכים עם הקב"ה להיכל מלכותו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' אב התשע"ו, 11:24

קטעים משיחת אור ל-ז' מנ"א תשמ"ט

בשנת תשמ"ט, הרבי שליט"א מלך המשיח דיבר כמעט כל יום מראש חודש מנחם בימי ההכנה לתשעה באב, דברים נפלאים. מובאים כאן שני קטעים קצרים משיחת ז' מנחם אב תשמ"ט, אחרי השיחה חלוקת הדולרים להוספה בצדקה, ולאחר מכן אחד הבחורים עורך סיום מסכת ברמקול ב770.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' אב התשע"ו, 05:50

הוידאו היומי ח' מנחם אב 634

לראות את מלכנו הוידאו היומי ח אב 634. בשבת יש רק דברים רצויים. לקראת סוף השיחה, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר "שהיום [עשירי באב] כל היום, זה [=תענית] תשעה באב, שבאמת, כפי שנקבע ראש חודש בשנה זו [=צום ט' באב נדחה], קבעו שזה יהיה באופן שהיה יכול להיות מקויים לפני זה אילו זכינו [=לדחות לגמרי], יכלה כבר להיות גאולה אמיתית והשלימה ובמילא היו כל הענינים, ולא היה צריך [=לצום] בעשירי במנחם אב, כי כל הענינים היו נפעלים בשבת ט' במנחם אב"

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אב התשע"ו, 18:53

משיח וודאי מנחם שמו

הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס ריבוי פעמים לשמו הקדוש - מנחם, שמופיע בגמרא ובעוד מקומות כשמו העיקרי של משיח צדקנו. נכון, מוזכרים עוד שמות למשיח, אבל הרבי שליט"א מלך המשיח אומר, (וגם בשיחת "דבר מלכות" תזריע מצורע תנש"א) ששמו העיקרי של משיח צדקנו, משיח וודאי, שמוריד את הגאולה האמיתית והשלמה של הקב"ה לעם ישראל, מנחם שמו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' אב התשע"ו, 18:15

עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק

אחד הביטויים הידועים בשיחות הרבי שליט"א מלך המשיח אודות זמן הגאולה, הוא העניין ש"עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים", כלומר בלי הפסק של (היפך החיים ו)גן עדן, ותחיית המתים, כאשר דורנו רואה את כל הדורות הקודמים קמים לתחיה, אבל דורנו עובר מיד לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים, והיות ומשיח הוא זה המחבר את עולם הזה לתחיית המתים ועולם הבא, הרי שהוא עצמו בוודאי חי בחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ד' אב התשע"ו, 16:45

אילו זכינו לדחות לגמרי.. היתה הגאולה

מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח צום ט' באב תנש"א: "שהיום [עשירי באב] כל היום, זה [=תענית] תשעה באב, שבאמת, כפי שנקבע ראש חודש בשנה זו [=צום ט' באב נדחה], קבעו שזה יהיה באופן שהיה יכול להיות מקויים לפני זה אילו זכינו [=לדחות לגמרי], יכלה כבר להיות גאולה אמיתית והשלימה ובמילא... ולא היה צריך [=לצום] בעשירי במנחם אב..".

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ח תמוז התשע"ו, 21:23

המנהג המוזר של השתעבדות ל'חופשה"

חם בניו יורק. השכונה מתרוקנת, משפחות שלמות נוסעות ל"נופש" בהרים, ענין שהפך להכרח מגונה, כביכול כולם חייבים לעזוב את הבית, את השכונה והעיר בשביל לשלם יותר כדי לחיות על מזוודות בתנאים קשים, כאשר כל יום הבעל חוזר לעבודה בניו יורק ובסוף יום עבודה עולה להרים "לישון" על מיטה לא נוחה בצריף עראי בהרים והוא עייף מכדי להגיע להתוועדויות.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 14:40

בקרוב: שערי ניקנור בביהמ"ק השלישי

בית המקדש השלישי יירד מהשמים בתחילת "תקופה השניה" של ימות המשיח. ויעמוד על מקומו בהר הבית עם פתחים פתוחים, ללא דלתות. מיד כאשר זה יקרה, הרבי שליט"א מלך המשיח יציף את שערי ניקנור ש"טבעו שעריה בארץ" ויד הגוים לא שלטה בהם, ויציב אותם במקומם בפתח ההיכל, כדי לסמל שבית המקדש שנבנה בידי הקב"ה - "מקדש אדני כוננו ידיך", שייך לבני האדם.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ב תמוז התשע"ו, 08:33

הוידאו היומי ט תמוז 610

א' הרבנים מדבר עם הרבי שליט"א מלך המשיח באמצע השירים שבתוך ההתוועדות, ומבקש מענה בכתב על המכתב שהוא שלח לרבי שליט"א מלך המשיח, שם הוא שאל על הספר שהוא כותב כעת על שולחן ערוך. הרבי שליט"א מלך המשיח מברך אותו, ואומר לו להמתין עד אחרי י"ב תמוז.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"א תמוז התשע"ו, 13:32

מלך המשיח מוסר שיעור בהל' בית הבחירה

בתחילת "הלכות בית הבחירה", מזכיר הרמב"ם את המזבח, השולחן והמנורה, שהם "כלים", למרות שהלכות אלו עוסקות בצורת הבית. המקום המתאים, לכאורה, לכתוב על הלכות המזבח השולחן והמנורה, הוא ב"הלכות כלי המקדש" שבאות מיד אחרי זה?! הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו שואל, ומתרץ. מתורגם מ"סרט הקליטה" של שיחת ח"י אלול תשל"ו.