• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

קטעים משיחת אור ל-ז' מנ"א תשמ"ט

בשנת תשמ"ט, הרבי שליט"א מלך המשיח דיבר כמעט כל יום מראש חודש מנחם אב בימי ההכנה לתשעה באב, דברים נפלאים. מובאים כאן שני קטעים קצרים משיחת ז' מנחם אב תשמ"ט, אחרי השיחה חלוקת הדולרים להוספה בצדקה, ולאחר מכן אחד הבחורים עורך סיום מסכת ברמקול ב770
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בשנת תשמ"ט, החל מראש חודש מנחם אב, הרבי שליט"א מלך המשיח אמר שיחות נפלאות, כמעט כל יום כהכנה לתשעה באב, בו נולד משיח. "כי [=יום הולדת של] משיח צריך הכנה, במיוחד שהמשיח הוא בר נפלי" כפי שהרבי שליט"א אומר בשיחה למחרת, אור לח' מנחם אב תשמ"ט.

מובאים כאן שני קטעים קצרים משיחת ו' מנחם אב אחרי ערבית, אור ל-ז' מנחם אב תשמ"ט.

אחרי השיחה חלוקת דולרים להוספה בצדקה, ולאחר מכן אחד הבחורים עורך סיום מסכת ברמקול ב770.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הילולת האריז"ל החי | עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים

ב' ניסן • "צריך שהעם יכריז יחי המלך"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...