הט"ו באב שאנחנו מחכים לו

זהו הט"ו באב שלנו, שאנחנו מחכים לו. אנו מייחלים בכל לב לאורו המלא של המשיח, שיאיר את חשכת הגלות ויוכיח בעליל כי הגענו אל הרגע הנכסף. הרבי שליט"א מלך המשיח הבטיח כי הט"ו באב הזה קרוב מאוד, וככל שנרבה להתפלל ולפעול – נקדים להיווכח בכך

תשעה באב במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח

תשעה באב לאורך שנות נשיאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לקט תמונות מחלק מהשנים, בהם נראים הנהגותיו היוחודיות ליום זה. על יום זה נאמר בדברי חז"ל כי הוא יום "לידת מלכא משיחא" - ובמילא "יום שמזלו גובר"

מכתב מצמרר: תשעה באב לאורך הדורות

"אל לנו לשכוח את מעניקי המתנה החשוכה והמרה של תשעה באב. גם הם היו באותם הימים, "חברים טובים" עם פנים שוחקות, ואילו עתה לא סרות הדמעות מפנינו". מכתב שכתב הרבי הקודם - רבי יוסף יצחק, לבתו הרבנית חיה מושקא ע"ה על מהותו של יום ט' באב ועל משמעותו

מדוע עורכים קידוש לבנה במוצאי ט' באב?

הרבי שליט"א כותב שהיות ומשיח נולד בתשעה באב ומזלו גובר הרי שמהדרים, באם אפשרי לקדש את הלבנה תיכף במוצאי תשעה באב, להראות את חוזק אמונתינו בביאת הגואל

תשעה באב: צריך אהבת ישראל, בלי פשרות

על המנהג העתיק לשטוף את הבית ולבשמו ביום תשעה באב, על רצונו של החיד"א בביטול המנהג ומדוע הכריז לבסוף שימשיכו לנהוג בו. טור מעורר מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג ע"ה

יום הכיפורים בתשעה באב

עיקר הזמן שבו מקטרג השטן הוא בתשעה באב, ו"אילו זכו ישראל והיה יום הכיפורים בט' באב – היה סר כוחו של... השטן גם מאותו היום... שהרי נאמר בגמרא שביום הכיפורים אין לשטן רשות לקטרג. ונמצא שלא היה היצר הרע מוצא ידיו ורגליו לקטרג ולהחריב את בית המקדש

תשעה באב בגאולה האמיתית והשלמה

"כל הצומות האלו עתידים להתבטל לימות המשיח ו...עתידים להיות ימי ששון ושמחה". הרבי שליט״א מלך המשיח מוסיף ומציין כי "השמחה שבמועדים אלו... תהיה שמחה גדולה ביתר שאת וביתר עוז מהשמחה שבמועדים על דרך הרגיל"

ההבט החיובי של תשעה באב

כאשר מגיעים לרגעים הקשים ביותר ביום, הרגעים שבהם הוצת בית המקדש – אנו מקלים בדיני התענית, משום שדווקא אז עלינו להתמקד בהכרה ובהרגשה כי זהו זמן הלידה של המשיח

מתי בדיוק נולד המלך המשיח?

אילו הייתה לתאריך הלידה של המשיח משמעות הלכתית מחייבת – היה הרמב"ם מונה אותו בין יתר התנאים הנדרשים לאישיות המשיח

לקט סיפורים לתשעה באב

לקט סיפורים מרתקים על הציפייה לגאולה לרגל יום לידת מלך המשיח בתשעה באב

גם בתשעה באב לומדים תורה

אין דבר כזה 'הלילה לא לומדים תורה'. תורה לומדים בכל עת ובכל זמן שניתן. לפעמים מוגבלים ללימוד בתחום מסוים, אך מהתורה לא מתנתקים לעולם

התנוצצות הגאולה בתשעה באב

לאורך הגלות, בכל תשעה באב התאבלנו על החורבן, אך גם ציינו את שמחת הכוהנים ואת לידת המשיח – באמירת התפילה 'נחם' בעת תפילת מנחה

דחייה שמעצימה את הגאולה

כאשר חל תשעה באב בשבת, זו שבת שמחה במיוחד. הפן החיצוני המצער של היום מתבטל ונשאר בו רק העומק הפנימי החיובי, שמעצים את מימד הגאולה שמאיר בכל שבת

לימוד פנימיות התורה למען הגאולה

התזמון של פטירת האר"י בימים הסמוכים לתשעה באב – יום חורבן בית-המקדש, מעידה גם היא על הזיקה שבין לימוד פנימיות התורה, כפי שמכונה תורת הסוד, לבין התגלות המשיח, שיבנה את בית-המקדש השלישי

משנכנס אב: קיצור דיני תשעת הימים

מה הם המנהגים הנהוגים מר"ח אב? אלו הנהגות מיוחדות של הרבי שליט״א מלך המשיח בתקופה זו? מהם הדינים העיקריים של צום תשעה באב?

המאסר, הגאולה, ומה שבאמצע | סיפורי המאסר והגאולה מפי הרבי שליט"א מלך המשיח

"שכאשר הרבי הי' אצלם, בד' אמות שלהם, סביבה שכולה שורצת באנשים שלהם, ובין ד' הכתלים שלהם, מקום שאין בו מזוזות התפעלו ונבהלו בראותם את הרבי יושב כשטליתו מכסה את פניו, עד כדי כך שהסתלקו להם, בהבינם שאין להם מה לעשות כאן! היכן יש מקום לדבר כזה בשכל?!" • סיפורי המאסר והגאולה מפי הרבי שליט"א מלך המשיח

מן הרע ברחתי | אגרת של הרבי הריי"ץ

"כאשר האדם בורח מאיזה דבר הרי לפניו ב׳ ענינים הוא בורח מן הרע ורץ אל הטוב, אנכי בעל כרחי נסעתי ממדינתנו, מן הרע ברחתי, אבל את הטוב עוד טרם מצאתי…" • סיפור המאסר והגאולה בקצרה, מאיגרתו של הרבי הריי"ץ

שביתת רעב עבור התפילין

"אינכם יכולים לנתק את המים מהברז, שהרי ישנם כאן עוד אנשים שצריכים לשתות, אך רוצה אני שתדעו, ששלושת האסירים שבתא יהיו עדים לשביתת הרעב המלאה שלי, עד שתתנו לי את התפילין" • קטע מיוחד מסיפור המאסר והגאולה של הרבי הריי"ץ

המאסר והגאולה - זריעה וצמיחה

לרגל חג הגאולה של הרבי הריי"ץ אתר הגאולה מגיש לקט משיחות קודשו של הרבי שליט"א מלך המשיח אודות המאסר והגאולה של חותנו הרבי הריי"ץ, מטרתם והתועלת שצמחה מהם לאחר מכן

י"ג תמוז תנש"א - מלך המשיח ו"הגאולה"

יומן אירועים מי"ג תמוז תנש"א. הרבי שליט"א מלך המשיח, יצא מ-770 כשבידו הוא מחזיק את הגליון השני של "הגאולה - האמיתית והשלימה", שיצא לאור ע"י האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, בראשות הרב זמרוני ציק

דף 3 מתוך 10