• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

איך עושים בדיקת חמץ

מה עושים איפה מחביאים כמה ולמה • איך ניתן לחנך ולשתף את הילדים במצווה החשובה • ומה עושים אם פתית אחד נאבד
איך עושים בדיקת חמץ
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

לפני הבדיקה:

צריך לנקות היטב את כל החדרים שצריך לבודקם. כן יש לרכז את כל החמץ המיועד לאכילה בערב ולמחרת בבוקר, במקום המשתמר מילדים וכדומה.

זמן קצר לפני כן מניחים במקומות שונים בבית עשר חתיכות של חמץ קשה, כל אחת מהן פחות מכזית ועטופה בנייר רגיל, אך לא בנייר כסף, שאינו נשרף היטב (נכון שיהיו על- כל-פנים כל הפתיתים ביחד – כזית). [נוהג טוב הוא – גם לגבי חינוך במצוות בדיקת חמץ - שהילדים יערכו רשימה היכן הניחו את החמץ. אם אבד אחד הפתיתים – יש לבטלו בלב, לאחר השתדלות נוספת בחיפושו].

מתי:

כדברי המשנה הפותחת את מסכת פסחים - אור לארבעה-עשר. כלומר מיד אחרי צאת הכוכבים. רבותינו נשיאנו מקפידים לעורכה תמיד רק אחר תפילת ערבית.

איפה:

ענינה של בדיקת חמץ נתקנה בשביל הספיקות (שו"ע אדה"ז הלכות פסח סימן תלא בהגהה) ולכן בכל המקומות שיש לחוש ולהסתפק שמא הכניס לתוכם חמץ, צריכים בדיקה. המקומות שצריכים בדיקה מעיקר הדין הם: המטבח, חדרי הילדים, כיסי הבגדים, וכל מקום שמכניסים בו חמץ (לגבי המכונית ראה לקמן).

איך:

לאור נר של שעווה ועל-ידי נוצת עוף. הבודק מניח את החמץ שמוצא בשקית קטנה של נייר. בגמר הבדיקה מניח את השקית, הנוצה והנר שנותר בתוך כף עץ קעורה, עוטף הכול בנייר (מלבד ידית הכף שנשארת מחוץ לעטיפה), כורך חוט סביב הנייר כמה פעמים, מהדקו וקושרו.

בין הברכה לתחילת הבדיקה אין לדבר כלל, אפילו מענייני הבדיקה. ונכון שלא לדבר כלל שלא מענייני הבדיקה כל זמן הבדיקה.

כתב רבנו הזקן: "ויעמיד מבני ביתו אצלו לשמוע הברכה שיבדקו איש במקומו, ולא ישיחו בינתיים, וייזהרו לבדוק תחילה בחדר הסמוך למקום ששמעו הברכה".

את החמץ הנמצא בבדיקה שומרים, ושורפים למחרת בבוקר.

אחר הבדיקה מבטלים את החמץ שלא מצאנו, באמירת "כל חמירא":

נוסח הביטול בארמית: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, דלא חמיתיה ודלא בערתיה ודלא ידענא ליה, לבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא".

נוסח הביטול בעברית: "כל חמץ ושאור הנמצא ברשותי, שלא ראיתי ושלא בערתיו, יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".

שימו לב ביטול זה הוא מעיקר הדין עוד יותר מהביטול של שריפת החמץ למחרת. בביטול זה מתכוונים על כל המקומות שאולי לא נמצא החמץ. משמעות הביטול היא כי החמץ שלא מצאנו הרי הוא כאילו אינו ואינו חשוב ונחשב כעפר ועל ידי ביטול זה הופך החמץ להפקר לכל כי הוצאנו אותנו מדעתנו ומרשותנו.

בדיקת המכונית צריכה להיעשות דווקא לאור היום, כדברי הגמרא על 'אכסדרה' תחת כיפת השמים, זאת לאחר ניקוי יסודי. מנהגנו להאריך ביותר בבדיקת חמץ. אדמו״ר הזקן כשהגיע למעזריטש היה לו חדר קטן אחד ובדק אותו כל הלילה.

מה צריך להכין לליל הסדר

מדוע נמשיך להזכיר את יציאת מצרים גם בגאולה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...