לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו שבט התשפ"א, 08:17

קליפ משיח כ"ב שבט

קליפ משיח: סיום התפילה עם הרבי שליט"א מלך המשיח בהכרזת יחי אדוננו בבית משיח 770 מרכז חב"ד העולמי, כ"ב שבט, כאשר הרבי שליט"א מלך המשיח שליח ציבור

לראות את מלכנו / המכון להפצת תורתו של המשיח - כ"ו שבט התשפ"א, 06:52

שיחת כ"ה שבט תשנ"ב עם כתוביות בלה"ק

שיחת כ"ה שבט תשנ"ב, פ' משפטים, בה הרבי שליט"א מלך המשיח מאזכר שוב את העניין עליו דיבר בשבת פ' משפטים, שהפסק דין שפסקו עליו שהוא המלך המשיח, חדר בגדרי העולם עד כדי כך שמשפיע על אומות העולם באופן של וכתתו חרבותם לאיתים.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ב שבט התשפ"א, 09:30

ויהי בשלח - הגוי יגרש את היהודי מהגלות

בסוף הגלות, כאשר אין עבודת פרך, ולבני ישראל אור במושבותם, יש יהודי שטוב לו עם המצרי, ורוצה להישאר "ככל הגוים בית ישראל", אז הקב"ה שולח את "פרעה", גוים מראים לו שהוא צריך להיות יהודי, שהוא צריך להתנהג על פי יהדות.

לראות את מלכנו / זמן הגאולה - י"א שבט התשפ"א, 04:39

קידוש לבנה עם הרבי שליט"א מלך המשיח י"א שבט

צפו בקידוש לבנה במעמד הרבי שליט"א מלך המשיח במרכז חב"ד העולמי, 770 בית משיח, מוצאי שבת קודש י' שבט, אור ליום י"א שבט שבעים שנה לנשיאות, ובסיום המעמד ריקודי שמחה של מצוה שלא מתביישים לרקוד ברחוב כי משיח כבר כאן.

לראות את מלכנו / המכון להפצת תורתו של המשיח - י"א שבט התשפ"א, 03:18

שיחת ליל יו"ד שבט תשנ"ב בתרגום מלא

שיחת ליל יו"ד שבט תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק. שיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח ליל יו"ד שבט תשנ"ב - עם כיתוביות בלה"ק בהפקת "המכון להפצת תורתו של משיח". הנחה מהשיחה נדפסה בדברי משיח תשנ"ב ח"ב.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ט' שבט התשפ"א, 10:55

הוראה בעבודת ה' לכל אחד - הכרזת יחי

מה שראו רק יחידי סגולה, לא בטוח שזה הוראה, אבל מה שכולם ראו אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, זה הוראה בעבודת ה' לכל אחד ואחת בעבודת ה' לקונו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ט' שבט התשפ"א, 04:05

שיחת י"א שבט תשנ"ב בתרגום באורך מלא

שיחת י"א שבט תשנ"ב בתרגום מלא, ע"י מערכת פארבריינגס, ביום שלפני זה הרבי שליט"א מלך המשיח הזהיר את ראש המשלה (שמיר, בדיבור לשר משה קצב) מפיקוח נפש וחילול ה' בגלל דיבורים עם ערבים על מסירת שטחים, וזה ניכר גם בשיחה זו.