לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' תמוז התשע"ז, 09:59

(צ)חוק הגיור - בגלל "מיהו יהודי"

חוק הגיור שמנסה הממשלה להעביר, יצר התנגדות אדירה של ריפורמים והקונסרבטיבים וארגוני השמאל. אם חוק "מיהו יהודי" היה מתוקן, השאלה הזו כלל לא היתה עולה. הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שמחבל יכול לקנות תעודת גיור רפורמית ולהיכנס לארץ כעולה חדש. היום זה נכון לגבי הסודנים ואריתראים בדרום תא, שאולי כבר עושים את זה, בעידוד השמאל והרפורמים

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ו' תמוז התשע"ז, 11:05

המאסר הראשון של הרבי הקודם

הרבי שליט"א מלך המשיח מספר לילדים על המאסר הראשון של הרבי הקודם בילדותו. סיפור מסירות הנפש המפורסם (ע"י הוצאת מחניים) על השוטר הרוסי שגזל עגל מסוחר היהודי בשוק, והתערבות הרבי הרייץ כאשר היה ילד קטן וראה את העוולה, לא יכל להבליג, דחף את השוטר הגוי והוכנס לכלא ביחד עם העגל

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ו' תמוז התשע"ז, 09:45

הנבואה על נפילת דאעש ב'אשד הנחלים ארנון'

השבוע התבשרנו על מות מנהיג דאעש, ועל נפילת עיר הבירה של דאעש - מוסול. כלי התקשורת בעולם "מעלים דם ואיברים" כפי שהיה לפני אלפי שנים ב"אשד הנחלים ארנון", וחוזר על עצמו לקראת הכניסה לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלמה, והקשר ל"בית המקדש במקומו" של הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה נבואית מתשל"ה

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ג' תמוז התשע"ז, 13:19

שיחות קודש • פרסום ראשון: "משה ואהרן עמהם"

הביאור המלא של הרבי שליט"א מלך המשיח על פי הגמרא ב'נגלה דתורה', בית המקדש השלישי ירד מהשמים על הר הבית ביחד עם תחיית המתים כפשוטו של משה ואהרן בפועל ממש, • אתר הגאולה מגיש את שיחת י"ב סיון תשמ"ז בתרגום מלא. בפרסום ראשון • בלעדי

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח סיון התשע"ז, 09:32

כ"ח סיון • מסכים ומכריז: הגאולה כבר כאן!

הקב"ה מחכה לכל יהודי יהודי, שיסכים ויכריז שהגאולה כבר כאן • לרגל כ"ח סיון "יום ההצלה" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית מציפורני הנאצים והגעתם ל770. צפו בקטע מיוחד משיחת כ"ח סיון תנש"א • לצפייה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ח סיון התשע"ז, 09:26

שיחות קודש • בית המקדש השלישי מתחיל ב770

בית המקדש השלישי מגיע על ענני שמייא מ770 מקום בו נמצא המשיח ומשם מתחילה הגאולה • לרגל כ"ח סיון "יום ההצלה" של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והרבנית מציפורני הנאצים והגעתם ל770. צפו בקטע מיוחד משיחת כ"ח סיון תנש"א • לצפייה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ט סיון התשע"ז, 12:35

התוועדות קודש • פירוש נפלא על "וישאוהו במוט בשנים"

מדוע יהושע וכלב לא לקחו כלום ועברו על ציווי משה רבינו "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ"?! האם הם קיימו את השליחות? מדוע רש"י בחומש מפרש "שני מוטות" וברש"י בגמרא מפרש שהיו ארבעה מוטות?! מדוע נגזר על דור המדבר למות, הרי הם חזרו בתשובה!! • צפו בהתוועדות מוצש"ק פ' שלח תשל"ח • בכתבה המלאה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ז' סיון התשע"ז, 10:52

בארה של מרים בברז במוצ"ש חוקת

לאחר דיבורים אלה בהתוועדות מוצאי שבת פ' חוקת תשל"ט, יצאו כל המתוועדים אל החצר האחורית של 770 "לשאוב מים" לרפואה מ"בארה של מרים" שמתגלגלת במוצאי שבת קודש "בכל בארות ומעיינות" מנהג ישראל - תורה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו אייר התשע"ז, 16:05

כח אייר לנשים ובנות בלשון רכה ואוהבת

המלך המשיח הרבי שליט"א מליובאוויטש במשא במיוחד לנשים ובנות איך להתכונן לחג מתן תורה. בני ישראל יצאו ממצרים ע"י נשים צדקניות שהיו באותו הדור, ובדורנו הגאולה באה ע"י נשים צדקניות שבדורנו - האחרון לגלות והראשון לגאולה, ע"י חינוך הבנות להתכונן להיות "עקרת הבית" בהקמת משפחה יהודית

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ח' אייר התשע"ז, 12:01

ביטול תעניות בה"ב למעליותא

תעניות בה"ב, הינם תעניות שנהגו בימים שני, חמישי ושני (בה"ב), אחרי סוכות ואחרי פסח. והטעם הוא, שמא בשמחת המועד, באו לידי קלות ועניין בלתי רצוי, לכן נהגו להתענות לתיקון החשש. בפועל, רוב ציבור שומרי התורה והמצות, כולל חסידים ואנשי מעשה, אינם מתענים. על ביטול תעניות בה"ב והמשמעות ביחס לביטול ד' הצומות והפיכתם לימים טובים, כלשון הנביא זכריה: "צום הרביעי.. יהיה.. לששון ולשמחה ולמועדים טובים", כתבת הרב טוביה דורון, מתוך שיחות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ה ניסן התשע"ז, 12:42

מלך המשיח מנצח את הצורר סאדאם • השיחה והתמליל המלא

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים": ניסי מלחמת המפרץ היו תחילת הניסים של הגאולה האמיתית והשלימה • "אתר הגאולה" מגיש ווידאו מיוחד והתמליל המלא של ה"יחידות כללית" שערך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכ"ו ניסן תנש"א בהם דיבר על הניסים של מלחמת המפרץ בצורר סאדם ימ"ש • לתמליל המלא ולצפייה בכתבה המלאה

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ה ניסן התשע"ז, 11:54

כ"ח ניסן • הווידאו והתמליל המלא של השיחה הידועה

26 שנים חלפו מאז זעקתו הנפשית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו" • "אתר הגאולה" מגיש ווידאו מיוחד בצרוף התמליל המדויק של "השיחה הידועה" ממוצאי ז"ך אור לכ"ח ניסן תנש"א • לצפייה ולתמליל המלא

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ב אדר התשע"ז, 09:09

הוידאו היומי כא אדר 814

לראות את מלכנו הוידאו היומי כא אדר 814 מנהג האימהות יהודיות שהיו מרדימות את בניהן בערידה עם "קמץ אלף א" החדיר בילדים הרכים בטרם ידעו קרוא וכתוב את ה"אנכי".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ב אדר התשע"ז, 09:00

הוידאו היומי יט אדר 813

לראות את מלכנו הוידאו היומי יט אדר 813 - לזמר פריד בצעירותו, לתת צדקה לפני השירה ואחרי השירה. כידוע, הרב פריד הפך את האמירה הזו בדולרים לפומבית, ושם צדקה בקופת צדקה לעיני הצופים בתחילת כל הופעה, כאשר הוא מספר שזו הוראה להצלחה מהרבי שליט"א מלך המשיח.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ט אדר התשע"ז, 09:09

דברים מבהילים על חיילות שנפלו בשבי

בקשר לסערה הציבורית בעניין הלוחמות בגדודים מעורבים בצה"ל רח"ל, אנו מביאים שוב את דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח, משיחת חמישה עשר בשבט תשל"ד כשרוב חיילי המילואים עדיין מגוייסים. (דקה 15:05)"כאשר אחד סיפר לאותם אנשים שהיו חיילות, ה' ירחם, שנפלו בשבי, ואחרי זה היה, ה' ירחם, אין כאן המקום לדבר על דברים מבהילים; למרות זאת הם מצאו לנכון להכחיש שהן נפלו בשבי כאשר הם יודעים שבעיתון של היום הקודם נדפס השם של מי שנפלה בשבי!!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - א' אדר התשע"ז, 10:50

נשים וילדים צריכים להפיץ 7 מצות

הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר פעמים רבות במשך ריבוי שנים על התעסקות בהפצת שבע מצוות בני נח בין העמים כהכנה לגאולה. גם נשים וילדים יכולים, ובמילא צריכים להתעסק בהפצת שבע מצות בני נח, למצוא הזדמנות להשפיע על השכנים הגוים שלהם שקודם הם יידעו מהעניין, אחרי זה יתעניינו בו, ויגיעו לקיום בפועל של שבע מצוות בני נח. ועוד, שהתעסקות זו עם האינם יהודים היא תנאי לזירוז הגאולה.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ט שבט התשע"ז, 14:48

אבנים טובות ומרגליות בארץ ישראל

קטע משיחת ט"ו שבט תשנ"ב, "כל יהודי הוא ארץ חפץ", על פי פתגם הרבי הקודם בשם הבעש"ט, ויש בו אוצרות בעומק הארץ, אבנים טובות ומרגליות רק לעיתים נדירות נמצאים על פני הארץ. אבל לרוב, צריך חיפוש אחר חיפוש, ואז יש הבטחה - יגעת ומצאת. ובסיום השיחה - אבנים טובות ומרגליות בארץ ישראל כפשוטו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ב שבט התשע"ז, 22:20

ה סרטון על חיים נצחיים מהכינוס

בכינוס חב"ד הארצי י"א שבט ראשל"צ בסימן "חיים" שנה לנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח, הוקרן סרטון ובו קטעים רבים בהם הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על חיים נצחיים ללא כל 'הפסק' בינתיים. לצפיה