לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ח טבת התשע"ז, 15:02

אוהבן של ישראל

הדברים הנפלאים שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח ביום י' טבת תנש"א בנוגע לתשובה של דור זה, והבטחת הקב"ה לגאולה, ואסור לנו לעשות את החשבונות של הקב"ה גם לגבי יהודים שאפשר לחשוב שהם "ערב רב", משה רבינו של דורנו מחזיר את כולם בתשובה ולוקח אותם איתו לגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ד' טבת התשע"ז, 20:05

קטע מ"זאת חנוכה" תשמ"ו

קטע קצר מהתוועדות "זאת חנוכה" תשמ"ו, בתוכן דומה למאמר "מרגלא בפומי' דרבה" שנאמר כשבועיים לפני כן. כל שנת תשמ"ו היתה באמצע משפט הספרים, ובהתוועדות זאת חנוכה ואחריה, הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש להגביר את ענין השמחה, כי אין לדור שלנו כח להתענות, ומי שפוסק בענינים האלו הוא אדמו"ר הזקן.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ד כסלו התשע"ז, 19:30

הגביעים ההפוכים במנורת המקדש

בהרבה כתבי יד של גדולי ישראל מצויירים גביעי המנורה כגביע עומד ומתרחב כלפי מעלה, כמו שאמר יוסף לאחרים "גביעי גביע הכסף". הרמב"ם צייר את המנורה עם גביעים הפוכים, מתרחבים כלפי מטה, ואין לזה שום מקור. והרי, גם כשלוקחים ד' מינים, צריך לאחוז את הלולב "דרך גידולו", מלמטה למעלה? וכך היה גם בקשרי המשכן? ואי אפשר לומר שהרמב"ם טעה, ובפרט שנמצאו 22 ציורים כאלה בכתב ידו, עם גביעים הפוכים? קטע מתורגם משיחת ט' אלול תשמ"ב.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"א כסלו התשע"ז, 10:22

י' כסלו תשמ"ח באורך מלא

שבוע שעבר בליל שישי, ט' כסלו, הוקרן ב770 התוועדות מלאה (באורך כשעתיים) עם הרבי שליט"א מלך המשיח, מיום י' כסלו תשמ"ח, בתרגום לראות את מלכנו. לצפיה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - א' כסלו התשע"ז, 16:07

ניגון יחי במנגינת ראש חודש כסלו

חמש דקות לפני תחילת כל תפילה עם הרבי שליט"א מלך המשיח ב770, שרים "יחי אדוננו" במנגינת "זאל שוין זיין די גאולה", (שתבוא הבאולה, משיח שיבוא). בתפילות ראש חודש כסלו, שרים "יחי אדוננו" במנגינת ניגון ראש חודש כסלו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ז חשון התשע"ז, 12:56

להשתתף בסיומי הרמב"ם

לקראת סיום הרמב"ם הארצי במחזור הל"ה, אנו מביאים את "לראות את מלכנו" מתשע"ב, ליקוט של דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא לימוד הרמב"ם ועריכת סיומים בפירסום ורוב עם הדרת מלך, וחשוב שכל אחד ישתתף. סיום הרמב"ם הארצי במחזור הל"ה ייערך אי"ה בכינוס חב"ד הארצי יום ב', פרטים בכתבה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ח' תשרי התשע"ז, 21:32

ערב יום כיפור תשנ"ב

ספר חיים טובים ומתוקים, וּמָתַי זוּ מְתִיקוּת אֲמִתִּית – שֶׁהַחַיִּים הַטּוֹבִים הֵם בָּאֹפֶן שֶׁל חַיִים נִצְחִיִים, במילא מובן, שמתשיעי בתשרי היה תהא שנת נפלאות בה, עוֹבְרִים מִיָּד לְחָיַיִם נִצְחִיִּים, בְּמֵילָא מַמְשִׁיכִים מִיַד דַוְקָא נְשָׁמוֹת בְּגוּפִים, וְאַדְרַבָּה, "מַמְשִׁיכִים" גַּם אֶת אֵלֶּה שֶׁלְּרֶגַע קָטָן הָיוּ נְשָׁמוֹת לְמַעְלָה מִגּוּפִים, שֶׁאַחֲרֵי זֶה חוֹזְרִים כָּל אֶחָד מֵהֶם לַגּוּף שֶׁלּוֹ

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ה' תשרי התשע"ז, 17:13

יכוף בדרכי נועם ובדרכי שלום

ו' תשרי תשכ"ז, חצי שנה לפני מלחמת ששת הימים, הרבי שליט"א מתאר את המשיח ככזה שיכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, אבל בדרכי נועם ובדרכי שלום. "זה לא שמבקשים ממנו רשות ואז אומרים לו אולי אתה רוצה לעשות כך וכך, אלא מיד מתחילים לדבר איתו באופן של "ויכוף". חצי שנה אחרי זה התחיל מבצע תפילין, הניצחון במלחמת ששת הימים, ואז כבר התחילה עליה גדולה מרוסיה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ה' תשרי התשע"ז, 11:16

התקיעה בשופר גדול כבר היתה

איך זה שהתורה מאמינה לרשע גמור שמכריז שהוא צדיק בשביל להתחתן, וממשיך להתנהג כרשע אחרי החתונה! בלי שום מעשה שמעיד על תשובה, בלי דיבור של חרטה!! אחד ההסברים הכי מפורטים בעניין תשובה שהרבי שליט"א מלך המשיח אמר בתוך סיום על מסכת קידושין בי"ט כסלו תשכ"ח. אותו "רשע גמור" ממשיך במעשיו "הרי זו מקודשת", ונשארת אשתו בגלל "שמא הרהר בתשובה", קל וחומר על כל יהודי וכל היהודים שחזרו בתשובה אמיתית.

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ה' תשרי התשע"ז, 08:31

ו' תשרי בוכה מול הכותל בלי שום סיבה

צריך לדעת ש"צדיק גוזר והקב"ה מקיים", הרבי שליט"א מלך המשיח הבטיח את הניצחון במלחמת ששת הימים, וכבר אז היה "יכוף" ע"י מבצע תפילין, "נצח את כל האומות שמסביב", וגם, כפי שהבטיח, כבר אז התחילה גם עליה גדולה מרוסיה, "קיבץ". על הסיבות שעיכבו את הגאולה אז, הרבי דיבר בשנים תשל"ח - תשמ"ב.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ה' תשרי התשע"ז, 08:17

ו' תשרי פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון

ו' תשרי תשל"ח, חצי שנה אחרי מלחמת ששת הימים, ערך הרבי שליט"א מלך המשיח סיום על מסכת קידושין. אפילו "פושעי ישראל" הרי הם "מלאים מצוות כרימון", והיות שהם כבר מלאים בדברים טובים, אז איפה נשאר אצלו מקום שיוכל לדחוף [עבירה], "כלי מלא אינו מחזיק". אין איפה לשים ענין בלתי רצוי, כי הוא מלא עם מצוות כרימון. במילא כל זה נשאר מבחוץ, דבוק אליו רק באופן חיצוני.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ה' תשרי התשע"ז, 08:00

ו' תשרי - מבצע נש"ק

בשיחת ו' תשרי תשל"ו, באמצע השיחות על "סיום" מסכת יומא, הרבי שליט"א מלך המשיח סיפר שני סיפורים נפלאים על שתי ילדות קטנות ששמעו מילדות קטנות אחרות אחרות על הדלקת נרות שבת קודש לפי ההלכה, ו"שיגעו" את ההורים שגם הן רוצות להדליק גם נרות שבת קודש בברכה, ובזכות זה אותם בתים התהפכו לשמירת שבת, ותורה ומצוות.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ה' תשרי התשע"ז, 07:42

ו' תשרי: היתכן - חוטא נשכר?!

ביום ו' תשרי תשל"ו הרבי שליט"א מלך המשיח ערך סיום על מסכת יומא לכבוד היארצייט של אמו הרבנית חנה, והסביר באריכות את שאלתו של המהרש"א, איך יתכן שבעל תשובה מקבל זכויות מהעבירות שעשה בזדון באופן שצדיק גמור לא יכול להגיע לשם "היתכן?! חוטא נשכר?! הקלטה ערוכה על וידאו מתורגם.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ג אלול התשע"ו, 14:03

חמוץ בגדים מבצרה? ליהודי זה לא נוגע!

יהודי לא שייך למחמות גם כאשר הקב"ה בא "חמוץ בגדים מבצרה", כפי שרואים בשנים האחרונות במלחמות בארצות ערב שהן המשך קיום נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח מתקופת מלחמת המפרץ, למרות שהקב"ה בא "חמוץ בגדים מבצרה" כפי שרואים כיום בפרט בעיראק ובסוריה שם נהרגים מאות מידי יום, וכל זה לא נוגע ליהודי שלא צריך לעשות מלחמות בכל נשק, רק להתמקד בלימוד תורה ובקיום מצוות, ולדעת שאת כל ה"הפחדות" שהקב"ה עושה בעולם - זה "בשבילכם", כי הגיע זמן הגאולה.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - ב' אלול התשע"ו, 20:41

הנשיא כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו

ביטויי גאולה מיוחדים במינם ברצף של שיחה שמיימית מיום א' אלול תשמ"ט, "תורה חדשה מאיתי תצמח", יהודים באחדות שלמה עם הקב"ה, מגיעים לדרגה של נשמות ישראל לפני בריאת העולם, לפני אפילו ה"מים" שבתחילת הבריאה, כולל הביטוי "הנשיא, כשאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו". שיחה מלאה בתרגום, כולל חלוקת הדולרים שאחריה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ט אב התשע"ו, 15:33

מחט שהיא נתונה על מעלה המערה

פירסום ראשון של תרגום הוידאו של השיחה המפורסמת "מחט שהיא נתונה על מעלת המערה", שנאמרה, באופן מפתיע, לילדי קעמפ גן ישראל שבאו ל770 ליארצייט של הרב לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי שליט"א מלך המשיח. מה המשל, ומה הנמשל, ואיך לומדים משנה זו "למעלה" באופן שמוביל "לתפור" את העולם כולו לאלוקות ב"מחט" שזה השפיצקייט, ולהכניס בו "קו וחוט" שזה מצוות, בדוגמת ציצית, דווקא בסוף גלות, ולהביא את הגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ט אב התשע"ו, 13:35

ארבעה זוגות תפילין של ימות המשיח

אחת משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח משנת תשל"ט, בה הוא מדבר על הנחת ארבעה זוגות תפילין, שקשורים לימות המשיח. והרי, אנו כבר נמצאים בימות המשיח (לכל הפחות) מאז כ' כסלו תשנ"ב, שאז הרבי שליט"א מלך המשיח אמר, וכתב, שנמצאים בימות המשיח, בפשטות. אחת הנפקא מינא להלכה מההכרזה ש"נמצאים בימות המשיח", היא, כפי שנשמע משיח זו, הנחת ד' זוגות תפילין, שזה שייך כעת לכל אחד, וכפי שמשמע גם מה"לוח היום יום" י"ט מנחם אב, שנכתב לרבים, ושם אין שום מניעה לגבי הנחת ד' זוגות תפילין.