לראות את מלכנו

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ו אייר התשע"ז, 16:05

כח אייר לנשים ובנות בלשון רכה ואוהבת

המלך המשיח הרבי שליט"א מליובאוויטש במשא במיוחד לנשים ובנות איך להתכונן לחג מתן תורה. בני ישראל יצאו ממצרים ע"י נשים צדקניות שהיו באותו הדור, ובדורנו הגאולה באה ע"י נשים צדקניות שבדורנו - האחרון לגלות והראשון לגאולה, ע"י חינוך הבנות להתכונן להיות "עקרת הבית" בהקמת משפחה יהודית

לראות את מלכנו / הרב טוביה דורון - ח' אייר התשע"ז, 12:01

ביטול תעניות בה"ב למעליותא

תעניות בה"ב, הינם תעניות שנהגו בימים שני, חמישי ושני (בה"ב), אחרי סוכות ואחרי פסח. והטעם הוא, שמא בשמחת המועד, באו לידי קלות ועניין בלתי רצוי, לכן נהגו להתענות לתיקון החשש. בפועל, רוב ציבור שומרי התורה והמצות, כולל חסידים ואנשי מעשה, אינם מתענים. על ביטול תעניות בה"ב והמשמעות ביחס לביטול ד' הצומות והפיכתם לימים טובים, כלשון הנביא זכריה: "צום הרביעי.. יהיה.. לששון ולשמחה ולמועדים טובים", כתבת הרב טוביה דורון, מתוך שיחות קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ה ניסן התשע"ז, 12:42

מלך המשיח מנצח את הצורר סאדאם • השיחה והתמליל המלא

"צדיק גוזר והקב"ה מקיים": ניסי מלחמת המפרץ היו תחילת הניסים של הגאולה האמיתית והשלימה • "אתר הגאולה" מגיש ווידאו מיוחד והתמליל המלא של ה"יחידות כללית" שערך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכ"ו ניסן תנש"א בהם דיבר על הניסים של מלחמת המפרץ בצורר סאדם ימ"ש • לתמליל המלא ולצפייה בכתבה המלאה

לראות את מלכנו / מערכת האתר - כ"ה ניסן התשע"ז, 11:54

כ"ח ניסן • הווידאו והתמליל המלא של השיחה הידועה

26 שנים חלפו מאז זעקתו הנפשית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: "עשו כל אשר ביכולתכם להביא בפועל את משיח צדקנו" • "אתר הגאולה" מגיש ווידאו מיוחד בצרוף התמליל המדויק של "השיחה הידועה" ממוצאי ז"ך אור לכ"ח ניסן תנש"א • לצפייה ולתמליל המלא

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ב' ניסן התשע"ז, 08:18

תרגום וידאו ב' ניסן תשמ"ח

לפניכם וידאו שיחת ב' ניסן תשמ"ח "יחי המלך" המפורסמת באורך מלא, בה הרבי שליט" מלך המשיח אמר שבכדי להוסיף חיות במלך המשיח צריך להכריז לפניו "יחי המלך" .."וזו גם הסיבה מדוע מרעישים כל הזמן שצריך להכריז "עד מתי", והוא [המשיח] צריך כבר לבוא באופן שמראה באצבעו ואומר זה [שיצביעו עליו] שבא משיח בשר ודם כמו שפוסק הרמב"ם, ובא ומוציא כל אחד מאיתנו, אותי והשני והשלישי וכולם ביחד, ויוליכנו כל אחד מאיתנו כולנו יחד קוממיות לארצנו, באופן של "קהל גדול ישובו הנה";

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ב אדר התשע"ז, 09:09

הוידאו היומי כא אדר 814

לראות את מלכנו הוידאו היומי כא אדר 814 מנהג האימהות יהודיות שהיו מרדימות את בניהן בערידה עם "קמץ אלף א" החדיר בילדים הרכים בטרם ידעו קרוא וכתוב את ה"אנכי".

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ב אדר התשע"ז, 09:00

הוידאו היומי יט אדר 813

לראות את מלכנו הוידאו היומי יט אדר 813 - לזמר פריד בצעירותו, לתת צדקה לפני השירה ואחרי השירה. כידוע, הרב פריד הפך את האמירה הזו בדולרים לפומבית, ושם צדקה בקופת צדקה לעיני הצופים בתחילת כל הופעה, כאשר הוא מספר שזו הוראה להצלחה מהרבי שליט"א מלך המשיח.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ט אדר התשע"ז, 09:09

דברים מבהילים על חיילות שנפלו בשבי

בקשר לסערה הציבורית בעניין הלוחמות בגדודים מעורבים בצה"ל רח"ל, אנו מביאים שוב את דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח, משיחת חמישה עשר בשבט תשל"ד כשרוב חיילי המילואים עדיין מגוייסים. (דקה 15:05)"כאשר אחד סיפר לאותם אנשים שהיו חיילות, ה' ירחם, שנפלו בשבי, ואחרי זה היה, ה' ירחם, אין כאן המקום לדבר על דברים מבהילים; למרות זאת הם מצאו לנכון להכחיש שהן נפלו בשבי כאשר הם יודעים שבעיתון של היום הקודם נדפס השם של מי שנפלה בשבי!!

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - א' אדר התשע"ז, 10:50

נשים וילדים צריכים להפיץ 7 מצות

הרבי שליט"א מלך המשיח מעורר פעמים רבות במשך ריבוי שנים על התעסקות בהפצת שבע מצוות בני נח בין העמים כהכנה לגאולה. גם נשים וילדים יכולים, ובמילא צריכים להתעסק בהפצת שבע מצות בני נח, למצוא הזדמנות להשפיע על השכנים הגוים שלהם שקודם הם יידעו מהעניין, אחרי זה יתעניינו בו, ויגיעו לקיום בפועל של שבע מצוות בני נח. ועוד, שהתעסקות זו עם האינם יהודים היא תנאי לזירוז הגאולה.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ט שבט התשע"ז, 14:48

אבנים טובות ומרגליות בארץ ישראל

קטע משיחת ט"ו שבט תשנ"ב, "כל יהודי הוא ארץ חפץ", על פי פתגם הרבי הקודם בשם הבעש"ט, ויש בו אוצרות בעומק הארץ, אבנים טובות ומרגליות רק לעיתים נדירות נמצאים על פני הארץ. אבל לרוב, צריך חיפוש אחר חיפוש, ואז יש הבטחה - יגעת ומצאת. ובסיום השיחה - אבנים טובות ומרגליות בארץ ישראל כפשוטו.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ב שבט התשע"ז, 22:20

ה סרטון על חיים נצחיים מהכינוס

בכינוס חב"ד הארצי י"א שבט ראשל"צ בסימן "חיים" שנה לנשיאות הרבי שליט"א מלך המשיח, הוקרן סרטון ובו קטעים רבים בהם הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על חיים נצחיים ללא כל 'הפסק' בינתיים. לצפיה

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"א טבת התשע"ז, 18:21

חי וקיים בחיים נצחיים נשמה בגוף בלי שום 'הפסק' בינתיים

הרבי שליט"א מלך המשיח אמר עשרות פעמים שהוא - המשיח, יחיה בחיים נצחיים נשמה בגוף בלי 'הפסק' (החיים ח"ו) בין עולם הזה לעולם הבא. ליקוט של עשרה קטעי וידאו בהם הרבי שליט"א מלך המשיח אומר את זה באופנים שונים. כל מי שמאמין לדברי הרבי שליט"א מלך המשיח, חייב להאמין לענינו העיקרי של המשיח - שמביא את העולם לחיים נצחיים בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, ולכן הוא עצמו חי וקיים נשמה בגוף כפשוטו ממש

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - י"ח טבת התשע"ז, 15:09

הרבי שליט"א מלך המשיח עם רמת הגולן

החודש (טבת) לפני 35 שנה, בכ"ד טבת תשמ"ב, הרבי שליט"א מלך המשיח מחה נגד כת ליצנים חנפנים בעלי לשון הרע מחוג מסויים שהלכו לאו"ם עם הקלטה באידיש שתורגמה לאנגלית, כביכול בשם תורת ישראל, שעם ישראל מוכן לוותר על רמת הגולן לעוד 2000 שנה רח"ל.

לראות את מלכנו / מערכת האתר - י"ח טבת התשע"ז, 15:02

אוהבן של ישראל

הדברים הנפלאים שאמר הרבי שליט"א מלך המשיח ביום י' טבת תנש"א בנוגע לתשובה של דור זה, והבטחת הקב"ה לגאולה, ואסור לנו לעשות את החשבונות של הקב"ה גם לגבי יהודים שאפשר לחשוב שהם "ערב רב", משה רבינו של דורנו מחזיר את כולם בתשובה ולוקח אותם איתו לגאולה האמיתית והשלמה.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - ד' טבת התשע"ז, 20:05

קטע מ"זאת חנוכה" תשמ"ו

קטע קצר מהתוועדות "זאת חנוכה" תשמ"ו, בתוכן דומה למאמר "מרגלא בפומי' דרבה" שנאמר כשבועיים לפני כן. כל שנת תשמ"ו היתה באמצע משפט הספרים, ובהתוועדות זאת חנוכה ואחריה, הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש להגביר את ענין השמחה, כי אין לדור שלנו כח להתענות, ומי שפוסק בענינים האלו הוא אדמו"ר הזקן.

לראות את מלכנו / אתר הגאולה - כ"ד כסלו התשע"ז, 19:30

הגביעים ההפוכים במנורת המקדש

בהרבה כתבי יד של גדולי ישראל מצויירים גביעי המנורה כגביע עומד ומתרחב כלפי מעלה, כמו שאמר יוסף לאחרים "גביעי גביע הכסף". הרמב"ם צייר את המנורה עם גביעים הפוכים, מתרחבים כלפי מטה, ואין לזה שום מקור. והרי, גם כשלוקחים ד' מינים, צריך לאחוז את הלולב "דרך גידולו", מלמטה למעלה? וכך היה גם בקשרי המשכן? ואי אפשר לומר שהרמב"ם טעה, ובפרט שנמצאו 22 ציורים כאלה בכתב ידו, עם גביעים הפוכים? קטע מתורגם משיחת ט' אלול תשמ"ב.